Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

Dňa 25. 8. 2020 sa uskutočnilo na našej škole overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. O preskúšanie prejavilo záujem 28 žiakov z končiaceho 4.  ročníka, konkrétne  IV. C a IV. D triedy, odborov 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií a 2682 K mechanik počítačových sietí. Skúška sa skladala z dvoch častí – testu a ústnej odpovede. Test obsahoval 30 otázok. Podmienkou úspešnej skúšky bolo dosiahnutie minimálne 75 % správnych odpovedí a úspešné absolvovanie ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Komisiu tvorili predseda Ing. Miroslav Ferienčík a členovia Mgr. Jozef Novák a Ing. Anna Samášová. Pomocným členom komisie bol aj Mgr. Miroslav Štubňa.

Počas skúšky boli dodržiavané prísne hygienické pravidlá. Napriek tomu, že žiaci mali sťažené podmienky na prípravu kvôli výnimočnému stavu vyhlásenému pre šírenie vírusu COVID 19, dokázali sa dobre pripraviť na skúšku a 18 z nich sa môžu pochváliť, že sa stali osobami znalými - elektrotechnikmi s osvedčením § 21.

Text: Ing. A. Samášová

Foto: Mgr. M. Štubňa, Mgr. J. Novák

 

streda, 02 september 2020 09:47

Inštrukcie COVID 19

 

Osvetový plagát COVID

 

Vyhnite sa ochoreniu COVID 19

 

oznacenie budovOznam rodičom

 

Dôležité informácie pre rodičov k začiatku školského roka 2020/2021

 

streda, 26 august 2020 23:29

Informácie COVID 19

Vážený rodič, zákonný zástupca,

v súvislosti so vznikom mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (šíriacou sa pandémiou COVID – 19) a s tým súvisiacou potrebou zmierniť negatívne dopady na výučbu, je potrebné dodržiavať pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR , ktoré boli nariadené stredným školám:

Zákonný zástupca

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

- Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie , alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník).

- V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

 

Súvisiace:

Otvorenie školského roka

Oznam rodičomVyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

Zdravotný dotazník - vyhlásenie zákonného zástupcu

 

  

 

 

 

streda, 26 august 2020 23:14

Informácie COVID old

Vážený rodič, zákonný zástupca,

v súvislosti so vznikom mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (šíriacou sa pandémiou COVID – 19) a s tým súvisiacou potrebou zmierniť negatívne dopady na výučbu, je potrebné dodržiavať pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR , ktoré boli nariadené stredným školám:

Zákonný zástupca

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

- Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie , alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník).

- V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

 

 

google_docs}Zdravotny_dotaznik_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf|width:800|height:700{/google_docs} 

 

Ak sa Vám PDF dokument nenačíta, prosím refrešnite si webstránku:

 

SOS IT BB - Počet obsadených miest a počet volných miest 5.6.2020:

SOS IT BB Pocet obsadenych miest a pocet volnych miest 5 6 2020

PDF verzia TU.

Drahí naši žiaci,

dovoľujeme si vám oznámiť, že aj v čase pandémie Covid-19 sa naša škola zapojí do najväčšej medzinárodnej matematickej  súťaže prostredníctvom svojich 20-tich statočných „KLOKANISTOV“. Súťaž bude samozrejme prebiehať náhradnou online formou v termíne od 8. do 12. 6. 2020. Nič to však nemení na tom, že úlohy budú aj tento rok  veľmi náročné.

Prajeme im pri riešení namáhavých úloh najmä veľa zdravia a správnych tvorivých nápadov.

 

                                                                           Mgr. Miroslav Slotta

 Ak sa Vám súbor nezobrazí na prvý krát skúste prosím refreshnúť webstránku.

 

Strana 8 z 47
Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.