Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

pondelok, 11 máj 2020 18:12

Zostali sme doma

Zostali sme doma. Zastavil sa svet okolo nás. Zastal čas. A najfrekventovanejšími slovami, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán, sú karanténa, koronavírus, Covid19, pandémia. Robiť veci, o ktorých sme si mysleli, že sú samozrejmou súčasťou nášho života, nemôžeme. Nemôžeme si len tak posedieť pri káve s priateľmi, navštíviť blízkych, ísť na nákupy alebo prísť ráno do práce a porozprávať sa s kolegami. A toto všetko nám začalo chýbať. Môžeme ísť len do potravín, do drogérie alebo do lekárne. Ostatné dvere ostali pre nás zatvorené. A neodmysliteľnou súčasťou nášho šatníka sa stal jediný módny doplnok – rúško. A ešte rukavice.  Zostali sme doma, hoci nemáme dovolenku a ani prázdniny. Home office. Ďalší výraz, ktorý sa udomácnil v našom slovníku. Pracujeme z domu a zistili sme, že to nie je jednoduché. Nielen pre nás, ale ani pre našich žiakov. A aj keď nám táto práca zaberá mnoho času, veľa nám ho aj ostáva. Mnohí sa začali venovať činnostiam, na ktoré ešte nedávno čas nemali a mnohí objavili v sebe aj schopnosti, o ktorých ani netušili.

Verím, že nielen mňa, ale aj vás zaujíma, ako trávia čas domácej karantény naši žiaci. Preto som ich oslovila a oni sa so svojimi pocitmi a zážitkami s nami radi podelili. Majka Strelníková z III. E  napísala, že i keď plnenie školských povinností je celkom náročné, snaží sa plniť všetky úlohy, ktoré jej učitelia zadávajú. No uvedomuje si, že aj pre nich je táto situácia náročná. Stíha však robiť aj množstvo domácich prác. Pomáha bratovi pri rekonštrukcii domu,  pracuje v záhrade, ktorá momentálne celá kvitne. Venuje sa aj svojej obľúbenej činnosti, ktorou je pečenie. Myslí si, že práve teraz si treba osladiť život.  A nezabudla priložiť aj niekoľko fotografií. Simona Mesarkinová zo IV. E prežíva karanténu takto: „Asi za všetkých maturantov môžem povedať, že nás sa celé obdobie pandémie a hlavne karantény dotklo najviac. Ovplyvnilo to predovšetkým našu „skúšku dospelosti”, ktorá je už v tejto chvíli úspešne za nami a to aj bez toho, aby sme sa na nej akýmkoľvek spôsobom zúčastnili. Pre mnohých, vrátane mňa, je to určite skvelá správa, veď kto by nechcel byť oslobodený od tej kopy učenia, ktorú sme svedomite odkladali na akademický týždeň. No má to aj druhú stránku a tá už nie je taká veselá. Karanténa nám zobrala všetko, na čo sme sa v posledných mesiacoch nášho štúdia tešili. Posledné chvíle so spolužiakmi, ktorí mi za tie roky prirástli k srdcu,  príležitosť chodiť s naším triednym tablom po meste a hrdo kričať názov školy, do ktorej sme chodili, ale aj takú tú ozajstnú radosť z toho, že sme sami zvládli maturitnú skúšku. No nič sa nedá robiť, stalo sa, a teraz mi už neostáva nič iné, ako dorobiť posledné úlohy z Edupage a vybrať si vysokú školu, na ktorej budem pokračovať v štúdiu. Popri tom mám ale stále dostatok času na rôzne aktivity, ktoré mi karanténa dovoľuje. Vďaka nej trávim viac času so svojimi starými rodičmi, dočítavam dávno rozčítané knihy, objavujem nové krásy prírody, pečiem, športujem a v neposlednom rade sa zameriavam na hľadanie brigády. Aj keď mi karanténa dáva viac priestoru dobehnúť činnosti, ktoré som doteraz zanedbávala, dúfam, že sa život čoskoro vráti do normálnych koľají“. A tiež priložila niekoľko fotografií.

Zapojili sa aj ostatní žiaci, a tak si môžete pozrieť fotografie Sone  Vierikovej z III. E, ako kŕmi vtáčiky, pričom konštatuje: „Keď sú hladní, nie je čo riešiť. Treba im nasypať.“ A  ďalších jej spolužiačok. Nátáliu Oliveirovú ako sa učí, pričom na každú vyučovaciu hodinu si dáva iné rúško, Alexandru Mesiarikovú pri príprave palaciniek či Kvetku Šimovú, ktorá zo strachu pred nákazou chodí do prírody autom. Rúško pri plnení školských povinností nechýba ani Miroslave Medveďovej a Martine Rusnákovej. Tým ani to, že sa nemôžu stretávať, nezabránilo „vyrobiť“ si spoločnú fotografiu.  Do prírody si po splnení svojich školských úloh vyšla aj Tatiana Vozárová z II. E. Svoje majstrovské zručnosti pri zhotovení vlastného produktu v sebe objavil aj jej spolužiak Tomáš Vanovčan, ktorý je okrem toho aj úspešný športovec: „Nakoľko jazdím Motocross a Majstrovstvá Slovenska, nemám ako nosiť rúško, pretože mám prilbu.  Ale dal som si na znak všetkého tohto, čo sa okolo nás deje,  spraviť špeciálne oblečenie a nálepky na motorku so znakom Slovenska. Aby som nikdy  nezabudol na rok s korona- vírusom“. Humanitárnu činnosť vykonáva Karolína Nepšinská z I. E: „Počas tejto zlej situácie, som sa dala spoločne s maminou na dobrovoľné šitie rúšok pre našu obec. Vďaka karanténe som sa opäť začala venovať svojim starým aktivitám a záľubám, začala som znova trénovať v hasičskom krúžku a pomohla rodine s jarnou prácou okolo domu a v záhrade“. 

Zahanbiť sa nedal ani Viktor Kováčik zo IV. E a Matej Geleta z III. E.  Viktor sa okrem  pracovných povinností SZČO, o ktorej prezradil, že už počas štúdia sa zaujímal, ako fungujú financie a vďaka odbornej praxi v škole mu bolo umožnené vykonávať ju v spoločností OVB a už tu sa pripravoval na podnikanie,  realizuje aj pri prestavbe domu a Matej maľuje krásne obrazy. No povedali by ste to o nich? A napokon na moju výzvu zareagoval aj Adam Pavlík zo IV. B, jeden z tých, ktorým on-line vyučovanie veľmi nevyhovuje. No nedokázal to zmeniť, ani keď sa postavil na hlavu J

Verím, že sa pri prezeraní fotografií našich žiakov, ktoré dokumentujú ich súčasné  aktivity, potešíte, pretože aj naďalej zostávame doma. Tak buďme zodpovední. Nosme rúška, umývajme si ruky. Chráňme seba aj svojich blízkych. Verme, že sa naplnia slová súčasného sloganu „Spoločne to zvládneme“, v duchu ktorého sa nesie celá táto doba.  A dúfajme, že sa čoskoro budeme môcť navzájom tešiť zo svojej prítomnosti pri stretnutí sa na našich pracoviskách.

Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: žiaci SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica

Pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN vyhlásilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súťaž esejí pre študentov stredných škôl na Slovensku. Nakoľko žiakom ekonomických odborov našej školy nie je svetová ekonomika neznáma a aktívne sa o ňu zaujímajú, rozhodli sme sa do tejto súťaže zapojiť!

Vybraní boli najšikovnejší žiaci odborov pracovník marketingu mobilného operátora  a klientsky manažér pošty prvého, druhého a tretieho ročníka a to:

 • Karolína Nepšinská (žiačka I. E triedy),
 • Tatiana Vozárová, Barbora Pántiková, Natália Turisová (žiačky II. E triedy),
 • Soňa Vieriková, Šimon Kyseľ a Martin Necpal (žiaci III. E triedy).

V rámci samoštúdia v domácom prostredí a pomocou konzultácií s Ing. Monikou Maruškinovou, ktoré prebiehali tri týždne v mesiaci apríl, si žiaci naštudovali problematiku OSN z viacerých zdrojov a na súťaž sa starostlivo pripravovali.

Žiaci sa museli zamyslieť nad aktuálnymi globálnymi výzvami a odpovedali si na otázky – kam súčasný svet smeruje, kam by som chcel, aby smeroval a čo môžem spraviť pre to, aby medzi týmito dvoma víziami nevznikla priepasť.

  

Eseje mali byť zamerané na niektorú z troch nasledujúcich tém, resp. mohli byť ich kombináciou:

 1. Aký svet chceme?

-  Predstav si svet v roku 2045, keď si pripomenieme 100. výročie OSN. Akú budúcnosť chceš pre seba a pre Tvoje deti? Aké príležitosti im chceš vytvoriť a aké možnosti poskytnúť?

 1. Kam svet smeruje?

-  Predstav si, ako bude vyzerať svet v roku 2045, ak budú súčasné trendy pokračovať. A bude ešte vôbec existovať? Zvládame súčasné výzvy a tie, ktoré sa ešte len objavia?

 1. Čo robiť na preklenutie priepasti medzi vysnívaným svetom a tým, ku ktorému momentálne smerujeme?

-  Ako zladiť ideálny a reálny scenár budúceho sveta? Čo by malo podniknúť medzinárodné spoločenstvo? A ako k tomu môžeš prispieť Ty?

Autori troch víťazných esejí budú ocenení vecnými cenami ako aj návštevou Informačného centra OSN (UNIS) so sídlom vo Viedni. Oficiálne vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční v októbri 2020 na slávnostnom podujatí, ktoré pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri príležitosti 75. výročia vzniku OSN.

Budeme si držať palce!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

154834 OUCY50 826Oznámenie o Rozhodnutí o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

 1. mája 2020 sa končí vyučovanie pre posledné ročníky v stredných školách.
 2. mája 2020 sa vystaví vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy.
 3. Najneskôr do 30. júna 2020 vydá stredná škola vysvedčenie z posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením.
 4. Interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná administratívne:
  • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  • Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  • Do 11. mája 2020 skontrolujú aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie.
  • Do 12. mája 2020 výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka.
  • Ak do 15. mája 2020 plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.
  • Do 15. mája 2020 plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne oznámi nesúhlas strednej škole, ak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky.
 5. Od 25. mája do 13. júna 2020 sa koná interná časť maturitnej skúšky pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou, alebo neboli administratívne hodnotení (predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky):
  • Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne, ak sú žiak a členovia komisie spojení prostredníctvom videokonferencie.
  • Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
  • Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie.
 1. Komunikácia medzi  strednou   školu  a  plnoletým   žiakom alebo zákonným  zástupcom

       neplnoletého   žiaka    sa  uskutočňuje   cez   informačný   systém   strednej   školy   alebo                 

       elektronicky  v   naskenovanej  podobe  alebo  poštou.  Rozhodujúci  je dátum doručenia  

       strednej škole.

 1. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka:

      7.1.  Do 30. júna 2020 sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky na škole, na ktorej

         vykonal maturitnú skúšku.

7.2.  4. septembra 2020   sa koná externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Ak  

          Žiak získa úspešnosť viac ako 33 %, škola mu vydá potvrdenie o výsledku.

Človek azda celý svoj život túži po väčšom množstve voľného času, preklína prácu a opovrhuje školou. To je naša ľudská nátura, človek je predsa od prírody lenivý tvor, hovorí sa. Netušili sme, že by sa tieto túžby mohli niekedy splniť a keby sme vedeli, akú daň za to zaplatíme, asi by sme tie slová jednoducho vzali späť.  No schválne, povedali by ste niekedy, že sa nebudete môcť slobodne stretávať so svojimi priateľmi? Že ich nebudete môcť objať a rutinne s nimi oslavovať koniec pracovného týždňa? Že nebude možné zájsť večer do mesta? A napokon, že si nikdy nesadnete k zelenému stolu? Nie preto, že by ste boli zlý študent, nie. Jednoducho preto, lebo skúška dospelosti neprebehne. A vtedy, keď vám pripínali zelenú stužku s vaším menom, vtedy, keď ste svoju triednu učiteľku a pána fotografa obdarovali rozjareným úsmevom, tušili ste, že jednu marcovú stredu o pár mesiacov neskôr to bude posledný raz, čo si spolu so svojimi spolužiakmi zafrflete na preberané učivo? Asi nie, však?

Nekonečne dlho a s obavami sme vyvaľovali oči na mesiace marec, apríl, máj, výstražne svietiace v kalendári, zdobené červenými krúžkami. Boli efektnejšie ako strašiak v poli. Večnosť sme sa pripravovali, niektorí poctivo, iní ešte poctivejšie, aby sme v marci vstúpili do tried a „zahviezdili“ vo svojich odpoveďových hárkoch. Desiatky hodín sme pracovali, vylepšovali, skúšali možné aj nemožné, aby sme v apríli potešili svoje pani majsterky vyšperkovanými maturitnými prácami a ich prezentovaním na úrovni skutočných manažérov. O prípravách na máj nehovoriac. Vtedy sme skutočne netušili, že desiate prikázanie, ktoré sme vyriekli na stužkovej, sa naozaj naplní a bude proroctvom. „Zabezpečíte nám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky bez našej prítomnosti.“ Ale sme sa s triednou nasmiali nad predstavami o reálnom naplnení tohto prikázania. Život je ale krutá irónia, nezdá sa vám?

Mesiace reprezentujúce najťažšie a paradoxne najkrajšie obdobie študentského života sú tu, ale školské lavice sú prázdne a múry dýchajú prázdnotou. Aj všedné chvíle sú pominuteľné. Nie je deň, kedy by som si nespomenula na ten bláznivý kolektív, ktorý sa nám konečne na sklonku štúdia podarilo stmeliť. Práve ten bol dôvodom, prečo ma bavilo každý deň vstať, nasadnúť do autobusu a ísť do školy, prečo škola bola mojím druhým domovom. Kým jedny dvere sa pomaly a iste zatvárajú, iné, plné nových výziev, sú už poodchýlené a čakajú na naše neisté kroky. Než sa ale dvere strednej školy úplne zatvoria a my už vlastne nebudeme mať možnosť kolektívne sa s ňou rozlúčiť, mali by sme sa pozastaviť a poďakovať sa jej.

Sme vďační škole za to, že nás zoznámila s krásnymi ľuďmi. Ukázala nám, čo všetko dokážeme, keď chceme. Naučila nás rešpektu a pokore, ale aj statočne a hlavne s chuťou prijímať rôzne výzvy, ktoré sa zdanlivo tvária ako neprekonateľné. Je až neuveriteľné, ako dokážu štyri roky na tomto mieste vytvarovať vašu osobnosť a ovplyvniť to, kým ste. Každý sme tu písali výnimočný príbeh s množstvom úskalí, ale aj smiechu a úsmevov. Mnohí našli priateľstvo, niektorí našli lásku a snáď viacerí našli samých seba a chodník do budúcnosti, ktorým chcú kráčať. A hoci nám nie je dopriate sa ešte poslednýkrát prejsť jej chodbami ako jej študenti, už navždy bude SOŠ  IT v Banskej Bystrici naša škola a budú sa k nej viazať tie najšialenejšie tínedžerské spomienky našich adolescentných rokov. Maturita/nematurita, chceme sa vám, milé pani učiteľky a páni učitelia, pani majsterky a páni majstri,  poďakovať za vašu kontinuálnu a nekonečnú snahu nás niečo naučiť a pripraviť nás do života. Nehovorím iba o prebratých učivách, myslím tým aj životné pravdy a skúsenosti, ktoré ste nám odovzdali. Myslím tým všetky tie situácie, kedy ste sa nás vždy snažili nasmerovať, keď sme sa nebodaj v tom živote trošku stratili. Dúfam, že si na nás niekedy s hrdosťou v duši spomeniete a že tá spomienka na nás nebude trpká a aspoň kúsok zdvihne kútiky vašich úst. A aj keď si za zelené stoly nesadneme, vieme, že sme pripravení využiť poznatky, ktoré nám naša škola dala. Môžete byť na seba hrdí. A spokojní. Dobre ste nás pripravili.

Tieto dni patria spomienkam na uplynulé roky a patria duševným prípravám na to, čo nastane ďalej, hoci myšlienky na školu sú momentálne iba zlomkom všetkých starostí a obáv, ktoré nesieme vo svojom vedomí. Maličkí, mladí, dospelí, zrelí, starší – pre každého je to veľké sústo. S ťažkou globálnou skúškou ale prichádza aj množstvo uvedomení a prehodnocovania spoločenských hodnôt, akými žijeme. Hovorí sa, všetko zlé je na niečo dobré. Možno aj vďaka pandémii sa začneme opäť tešiť z maličkostí a vážiť si ich ako niečo drahocenné. Prestaneme všetko brať ako samozrejmosť, pretože z tohto boja vyjdeme poučení, že ani tie najbanálnejšie veci nie sú v živote nikdy samozrejmosťou. Budeme si vážiť prítomnosť druhého a povolania, ktorých nosiči sú hrdinovia dnešných dní – sestričky, doktori, predavačky, kuriéri. Pomáhajme si medzi sebou. Vyvážme negativitu na pomyselnej váhe pozitívami. Poďme spoznávať samých seba, poďme tráviť čas s našimi najbližšími, dočítajme konečne tú rozčítanú knižku, vyrazme do prírody a nájdime vnútorný pokoj. Konečne máme ten vytúžený čas, tak ešte chvíľku vydržme. A keď všetci vydržíme, všetko zlo porazíme.

Ďakujeme Strednej odbornej škole informačných technológií a veríme, že aj pre ďalšie generácie študentov bude takým domovom, akým bola niekedy pre nás.

Autorka: Alexandra Horváthová, IV. E

 

piatok, 13 marec 2020 09:54

Usmernenie

Usmernenie

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

„Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

"Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

FOTO: SITA

Naše štúdium sa po krásnych štyroch rokoch pomaly, ale isto blíži ku koncu. Práca v spoločnosti O2 je jednou z možností, kde sa môžeme po skončení strednej školy uplatniť. O2 patrí medzi najväčších mobilných operátorov, ktorí v súčasnosti poskytujú telekomunikačné služby až dvom  miliónom zákazníkov po celom Slovensku. Ich centrála  sídli v Banskej Bystrici, kde v call centre pracuje 60 zamestnancov pripravených riešiť každý problém, ktorý sa vyskytne či už pri manipulácii s  mobilným telefónom alebo pri využívaní ponúkaných služieb. Neriešia však len problémy zákazníkov. Medzi ich každodenné pracovné povinnosti patrí aj pomoc pre  zákazníkov pri výbere správneho paušálu alebo poskytovanie informácii o nových ponukách. Hlavným cieľom tejto exkurzie spojenej s workshopom bolo získať bližšie informácie o možnosti práce na pozícii asistenta telefonickej linky v call centre O2. Náplň práce asistenta spočíva v komunikácii so zákazníkmi či už telefonickou formou, emailom alebo chatom na sociálnych sieťach. Ich práca k chodu firmy neodmysliteľne patrí, veď len si skúste predstaviť tie tisíce telefonátov či mailov, ktoré musia denne vybaviť.

A ako by sme problémy riešili my, bežní užívatelia, ak by tu pre nás nebol niekto, kto nám vie so všetkým pomôcť? Aké sú benefity tejto práce? Veta, ktorú si položí snáď každý pri rozhodovaní sa a výbere novej pracovnej pozície. Všetci uchádzači o miesto asistenta telefonickej linky, ktorí prejdú výberovým konaním a dostanú sa na túto pracovnú pozíciu, získajú vlastný mobilný telefón, výhodný paušál nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych, možnosť práce z domu a, samozrejme, bonus, ktorý privíta úplne každý, a to byť súčasťou mladého, dynamického a priateľského kolektívu. A okrem toho dovolenku navyše. Medzi požiadavky, ktoré musí budúci zamestnanec spĺňať patria jednoznačne chuť pracovať a neustále sa zlepšovať, byť tímový hráč a nebáť sa nových výziev. A ak sa náhodou bojíte stereotypu, môžem vám zaručiť, že pri tejto práci to nehrozí. Z množstva zákazníkov, ktorí potrebujú ozajstnú pomoc, sa nájde aj niekoľko takých, ktorí si od zamestnancov pýtajú rady, ako napr. uvariť vajce natvrdo alebo nájsť vypadnutú sim kartu v kope sena. Aj takáto vie byť ich práca, ktorej sme boli na chvíľu súčasťou aj my sami. Každý jeden z nás po podpísaní dohody o mlčanlivosti bol pridelený k zamestnancovi, od ktorého dostal vlastné slúchadlá a mohol počúvať vzájomnú komunikáciu medzi volajúcim, ktorý potreboval vyriešiť problém a zamestnancom, ktorý mu ochotne pomohol. Myslím si, že môžem povedať za celú triedu, že táto práca je naozaj veľmi zaujímavá. Najsympatickejší mi bol fakt, že všetci zamestnanci firmy si medzi sebou týkajú, čím sa v spoločnosti O2 navodzuje dojem veľmi príjemnej atmosféry. Ja osobne budem po skončení strednej školy zvažovať nástup do tohto zamestnania.

Aj toto bola jedna z množstva skvelých skúseností a možností, ktoré nám počas štúdia naša škola sprostredkovala. Okrem nových poznatkov a odborných zručností sme si  so sebou odniesli aj  radosť z prekrásneho výhľadu z 19. poschodia na nemenej krásnu Banskú Bystricu a darčeky od spoločnosti O2, medzi ktorými nechýbali ani O2 ponožky. A o toto všetko sa okrem našich majsteriek OVY postarali skvelí zamestnanci spoločnosti O2 Veronika Kisová, Janka Hrašková  a Tomáš Mišáni, za čo im patrí naše poďakovanie. Veríme, že sa niektorí s nimi už ako kolegovia opäť stretneme.

Autorka: Simona Mesarkinová, IV. E

Foto: Mária Šipulová, IV. E

 

Určite áno. Dôkazom toho nie je len Malá finančná akadémia na internete, ale o rozvíjanie finančnej gramotnosti detí druhého ročníka Základnej školy Spojová 14 v Banskej Bystrici sa postarali aj pracovníci marketingu z III. E triedy, SOŠ IT na Tajovského 30 v Banskej Bystrici. V rámci projektu marketingovej komunikácie, ktorý realizujeme v spolupráci s grafickým štúdiom Aurora, si pripravili podujatie pre vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou práve formou tejto aktivity. Nápad vznikol aj v súvislosti s vypracovaním maturitného projektu Majky Šipulovej, žiačky IV. E, ktorá tretiakom pomohla s prezentáciou,  praktickými úlohami, krížovkou  a edukačným pexesom, ktorého tlač zabezpečilo práve grafické štúdio Aurora a tak sa sponzorsky zapojilo do realizácie PR podujatia.

A pretože ZŠ Spojová má až štyri triedy druhákov, navštívili sme práve túto školu v utorok,         3. marca 2020, v poobedňajších hodinách v ich školskom klube. Detičky sa najprv  dozvedeli, čo to vlastne finančná gramotnosť je a potom im už Majka veľmi hravou formou prezentovala ďalšie vedomosti o peniažkoch, pripravila si pre nich niekoľko jednoduchých úloh, ktoré mali vyriešiť a tretiaci im pripravili divadielko. V krajine Peniažkovo, kde sa k moci dostal kráľ  Euro, ktorý vôbec nevedel hospodáriť s peniazmi a nakoniec si ich musel požičať, sa schyľovalo k zlým časom. Na scénu prišiel drak Dlh, ktorý sa mu vyhrážal zánikom kráľovstva, ak peniaze nevráti. Kráľ sa zúfalý obracia na deti a pýta sa ich, odkiaľ môže získať peniaze. Vzápätí sa dozvedá, že usilovnou prácou a na scénu prichádzajú rôzne povolania. Úlohou žiakov ZŠ bolo uhádnuť ich. Všetky aktivity boli interaktívne, hravou obrázkovou alebo názornou formou, aby druháčikovia získali nové vedomosti predovšetkým prostredníctvom zážitkov.   A tí sa naozaj veľmi aktívne zapájali. Predbiehali sa v odpovediach, čo v našich tretiakoch vyvolalo pocit spokojnosti a nadšenia a inšpirovalo ich k improvizácii. Tým sa vzdelávanie v tejto oblasti stalo  spontánnym a šťastie v očkách detí, ktoré za každé zapojenie sa získali sladkosť od našich žiakov alebo darček od sponzora O2 a Finančnej správy v Banskej Bystrici, naozaj stálo za to. A spokojní boli nielen žiaci, ale aj učitelia ŽŠ Spojová v Banskej Bystrici.

 „V utorok,  3. marca 2020, sa zúčastnili žiaci dvoch oddelení školského klubu detí na ZŠ Spojovej 14 zážitkového vyučovania, ktoré sprostredkovali žiaci SOŠ informačných technológií so svojimi vyučujúcimi. Naši druháci s veľkým záujmom a očakávaním privítali starších kamarátov. Tí im pútavým a veku primeraným spôsobom vysvetlili, čo je finančná gramotnosť na základe jednoduchých a vhodne pripravených príkladov práce s peniazmi. Ponúkané úlohy deti  riešili s veľkým záujmom. Reagovali aktívne, spontánne. Väčšinou odpovedali správne, vedeli , či je tvrdenie pri porovnávaní sumy viac-menej pravdivé alebo nepravdivé, čo je možné za určitú sumu kúpiť, či je niečo zbytočné, a teda peniaze treba investovať inde. Prostredníctvom rozprávky sa dozvedeli  o výdavkoch, všeličo o pôžičkách a ich splácaní. Rozprávka u detí navodila radostnú, uvoľnenú náladu.    Okrem finančnej a matematickej gramotnosti si  deti mali možnosť rozvíjať zručnosti v  spoločensko–vednej oblasti výchovy  pri veľmi atraktívnom  poznávaní pracovných profesií. Žiaci strednej školy v prestrojení znázorňovali pracovnú činnosť niektorých profesií. Zaujímavé bolo vypočuť si názory, prečo je tá ktorá práca výhodná či nevýhodná. Všetky úlohy, aktivity a činnosti deti robili s nadšením, boli pre nich zaujímavé, príťažlivé, nenásilne pútali ich pozornosť. Žiaci druhej skupiny sa už tešia, že stredoškoláci prídu aj k nim, pretože dobré správy sa šíria rýchlo. Aj oni chcú skúsiť zážitkové učenie a aktivity s veľkými kamarátmi.“  To sú už slová vychovávateľky školského klubu detí zo ZŠ Daniely Peniakovej, ktorá sa so svojimi zverencami finančného vzdelávania druhákov zúčastnila.

Po realizácii tohto podujatia môžeme konštatovať, že sme sa postarali nielen o vytváranie dobrých vzťahov našej školy s verejnosťou, ale aj o zvýšenie finančnej gramotnosti tých najmenších, ktorí celé podujatie zhodnotili slovami „páčilo sa nám úplne všetko!“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Ján Koreň, III. A

 

pondelok, 02 marec 2020 14:28

Súťaž žiakov I. E triedy, odbor KMP

Ako každý rok aj tentokrát sme pripravili vedomostnú súťaž  pre žiakov 1. ročníka, odboru klientsky manažér pošty. Súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, nadväzujú na školskú výučbu, motivujú žiakov a vedú ich k súťaživosti.                                                                                                                                                          

Cieľom súťaže bolo zistiť vedomosti z oblasti pošty, finančnej gramotnosti a geografie.  Žiaci preukázali dobré vedomosti z daných oblastí a ich reakcie na súťaž boli pozitívne.

Autorka: Mgr. Ľudmila Weissová

Foto: Bc. Erika Zádrapová

 

nedeľa, 01 marec 2020 11:17

Oznam

Vážení rodičia,

vzhľadom na posledné informácie ohľadom šírenia sa koronavírusu v Európe a na základe vyhlásení Vlády SR po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, ako aj po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva, sme sa rozhodli požiadať rodičov žiakov, ktorí sa počas jarných prázdnin zdržiavali v krajinách a oblastiach, kde bol potvrdený koronavírus, aby sami zvážili vzhľadom na ostatné deti a učiteľov ponechať dieťa v niekoľkodňovej karanténe po návrate domov. Iste chápete, že šírenie chorôb v kolektíve je veľmi rýchle. V prípade akýchkoľvek príznakov akútneho respiračného ochorenia kontaktujte zdravotníkov i školu. Žiaci budú, samozrejme, ospravedlnení.

Ďakujeme Vám za porozumenie.
Vedenie školy.

Strana 9 z 47
Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.