Študijne oddelenie: 048/4341 222
Životný cyklus produktu a úrovne marketingovej štruktúry  sme sa na odbornom výcviku učili aj formou workshopov

Životný cyklus produktu a úrovne marketingovej štruktúry sme sa na odbornom výcviku učili aj formou workshopov

Jadro produktu, vlastný produkt, rozšírený produkt a hodnota vnímaná zákazníkom. Učivo, ktorému sa začali žiaci II. E venovať hneď po realizácii prieskumu trhu. Aby aj toto učivo pochopili čo najlepšie, ale aj preto, aby  jeho obsah dokázali implementovať do praktických činností čo najlepšie, sme pre nich pripravili hneď niekoľko workshopov. Najprv sme navštívili Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, kde im pani Ing. Lucia Bocková prezentovala autorské práva a práva priemyselného vlastníctva, vynálezy a patenty, ale aj ochranné známky, dizajny a značky. „Mali sme možnosť dozvedieť sa, ako si dať patentovať nápad... Dozvedeli sme sa, na ako dlho sa udeľujú patenty a čo musí byť  splnené,  aby nám patent schválili. Na ÚPV SR sme sa dozvedeli aj to, že patentovať si môžeme dať všetko, čo dovtedy nebolo objavené a čo je nové. Dozvedeli sme sa množstvo nových a pre nás veľmi užitočných informácií, ktoré  nám  všetkým dali veľa do života. Práve v čase našej prezentácie sa na ÚPV SR konala aj výstava vedeckej hračky. Mali sme teda možnosť absolvovať aj túto výstavu s odborným výkladom, z ktorého sme sa dozvedeli tiež nové veci,  o ktorých sme nemali ani tušenia.  Na záver sme navštívili archív patentov a vynálezov.“ Takto zhodnotila návštevu patentového úradu Miroslava Medveďová.

 V ten istý deň nás navštívil aj Ing. Ján Krchňavý, ktorý sa žiakom snažil na rôznych príkladoch z praxe demonštrovať životný cyklus výrobku, ale aj maticu BCG. Žiaci sa snažili určiť jednotlivé štádia životného cyklu konkrétnych produktov aj z oblasti mobilných operátorov. Jeho prítomnosť sme využili aj na ozrejmenie ceny a kalkuláciu marginálnych nákladov predaja telefónov a služieb mobilných operátorov. To je totiž to, čo nás čaká onedlho.

 

O týždeň neskôr nás navštívili kpt. Mgr. Jozef Vrábeľ a kpt. Stanislav Fellner z Colného úradu z Banskej Bystrice.  Aj oni sa venovali duševnému vlastníctvu, ale aj ochrane spotrebiteľa. Žiakom prezentovali falzifikáty rôznych produktov, ktoré mali pre nás prichystané a tie porovnávali s originálnymi výrobkami. Žiaci sa tak mali možnosť dozvedieť aj to, kedy je značka pravosti tovaru CE originálna a kedy falšovaná. Na úvod si žiaci mohli pozrieť krátky film, kde sa traja kamaráti – vynálezcovia svojmu kamarátovi zdôverili so svojimi nápadmi. Ten neváhal a dal si ich zaregistrovať na patentovom úrade, a na ich nápadoch zbohatol. Najzaujímavejšie bolo snáď porovnanie loga od autorizovaného výrobcu a jeho falzifikát, tiež Rubikova kocka, alebo tenisky, ktoré falšovali hneď dve značky.   Dozvedeli sa aj o falšovaní liekov a o jeho dopade na zdravie ľudí, alebo  o falšovaní hračiek pre deti.

Svoj názor na túto aktivitu nám prezradila Soňa Vieriková:  Návšteva pánov z colnice ma veľmi potešila.  Opäť sme sa naučili niečo nové. Aj keď som si najskôr myslela, že to nebude zaujímavé, opak sa stal pravdou. Bola to pre mňa jedna z najlepších aktivít. Páni boli milí, ústretoví, ochotní. Snažili sa nám vysvetliť všetko, čo sa týka spôsobu ochrany duševného vlastníctva. Priniesli nám falzifikáty na ukážku a porovnanie s originálnymi výrobkami. Naučila som sa veľmi veľa nových, zaujímavých a potrebných informácií, o ktorých som predtým ani netušila. V dnešnej dobe je čoraz viac výrobcov, ktorý výrobky napodobňujú a niekedy je len veľmi ťažko rozoznať pravý od falzifikátora. Tiež som bola nemilo prekvapená, že sa predávajú falošné lieky. Ľudia totiž nakupujú a niekedy ani nevedia, čo vlastne nakupujú.“

A tak  sa nám aj tentokrát podarilo žiakom sprostredkovať vedomosti priamo odborníkmi z praxe a prispieť k tomu, aby formou zážitkov získali trvalejšie vedomosti a zručnosti. Sme im vďační za to, že si aj napriek pracovnej vyťaženosti dokážu nájsť čas a svoje zručnosti odovzdávajú a energiu venujú práve žiakom.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Soňa Vieriková  a Veronika Pohanková z II. E

 

 

Dnes je
19.07.2024
a meniny má Dušana
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.