Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mobility

Mobility

Mobility – kreatívna cesta do novej modernej Európy

 

Pod týmto názvom sa naša škola zapojila do realizácie mobilitného projektu Erasmus+ v školskom roku 2016/2017. Tento medzinárodný projekt sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a poskytuje príležitosti aj pre žiakov stredných odborných škôl.

                Naša škola už tradične pripravuje program projektu tak, aby mohli byť do neho zapojení žiaci všetkých piatich študijných odborov. Pre technické odbory mechanik počítačových sietí, technik telekomunikačných a informačných technológií a tiež grafik digitálnych médií je určená realizácia projektu v partnerských školách v Erfurte v Spolkovej republike Nemecko pre 12 žiakov a v Českej republike v Prahe a Ostrave po 10 žiakov,  5 žiakov v Hradci Králové. Tu sa budú venovať technológiám optických vlákien, ktoré sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou všetkých domácností, internetu, pevných liniek a IP televízie. Cieľom projektu je priblížiť žiakom techniky optických káblov, ich zváranie, ukladanie do optických chráničiek a zoznámiť ich s technológiou, ktorá je hlavnou súčasťou tejto problematiky. Súčasťou projektu sú aj zabezpečovacie systémy pre domácnosti a firmy. Pre žiakov ekonomických študijných odborov je pripravený projekt v Českej republike v Trutnove, kde sa bude päť žiakov študijných odborov pracovník marketingu, klientsky manažér pošty a grafik digitálnych médií venovať plánovaniu a realizácii reklamnej kampane pre SOŠ a SOU Trutnov. Ide o reklamu pre reštauračné služby, pekárenskú, cukrárenskú a stolársku výrobu. Úlohou žiakov bude aj výber najvhodnejšej banky pre poskytnutie úveru na túto reklamnú kampaň a tiež určenie distribučných ciest pre zabezpečenie odbytu produktov jednotlivých prevádzok.

Práce na projekte sú už v plnom prúde. 2. októbra 2016 vycestovalo desať najlepších žiakov a dvaja pedagogickí zamestnanci do Prahy, kde pracovali na projekte až do 15. októbra 2016. Súčasne, od 10. októbra 2016, začalo na tom istom projekte pracovať pod dohľadom dvoch pedagogických zamestnancov ďalších 10 žiakov v Ostrave. V druhom polroku 2016/2017 vycestuje 5 žiakov do Hradca Králové, kde budú realizovať projekt od 12. do 25. februára 2017. Následne od 19. marca do 1. apríla 2017 vycestuje ďalších 5 žiakov do Trutnova a posledných dvanásť sa zúčastní od 4. júna pobytu v nemeckom Erfurte, odkiaľ sa vrátia až 17. júna 2017.

                Program projektu Erasmus+ je aj v tomto školskom roku naozaj bohatý a niekoľko desiatok najlepších žiakov bude mať možnosť získať nové odborné zručnosti na medzinárodnej úrovni. To však nie je jedinou výhodou tohto pobytu. Žiaci tu spoznajú nových priateľov  a pri spoznávaní nových krajín získajú množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

 

Dnes je
16.04.2024
a meniny má Dana,Danica
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.