Študijne oddelenie: 048/4341 222

EU

IT Akadémia

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Vymedzenie tejto zmluvy NFP ITMS s kódom 312011F057 jedná sa o nenávratné finančné prostriedky č. OPĽZ/3/2017

V rámci operačného programu Ľudské zdroje a v Štatúte IT Akadémie

Doba realizácie :  od 6.10.2017 do 31.10.2020 a počas doby udržateľnosti projektu do 31.10.2025

Príloha :  Zmluva č. 347/ITA-SŠ-2017

Dnes je
28.05.2024
a meniny má Viliam
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.