Študijne oddelenie: 048/4341 222

EU

„ Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách „

V roku 2009 bola uzatvorená zmluva na Projekt „ Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách „

ITMS kód  :  26110130084

Realizovaný Poskytovateľom : Ústav informácií a prognóz školstva , Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

a školou : Stredná odborná škola

                   Tajovského 30

                   975 90 Banská Bystrica

Projekt je financovaný z prostriedkov EU.

Príloha : Zmluva o zabezpečení vzdelávania 40353/26110130084

 

 

 

Moderné vzdelávania – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety

V roku 2014 bola uzatvorená zmluva na Projekt  Moderné vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť „ Moderné vzdelávania – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety „

ITMS kód  :  26110130547

Realizovaný poskytovateľom Centrum vedecko- technických informácií SR ,Lamačská cesta 8 /A , 811 04 Bratislava

a prijímateľ : Stredná odborná škola informačných technológií

                   Tajovského 30

                   975 90 Banská Bystrica

Projekt je financovaný z prostriedkov EU.

Príloha : Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky

 

 

 

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

V roku 2016 bola uzatvorená zmluva na Projekt  „Rozvoj stredného odborného vzdelávania „

ITMS kód  :  26110130548

Realizovaný poskytovateľom Štátny inštitút odborného vzdelávania , Bellová 54/a , 837 63 Bratislava

a prijímateľ : Stredná odborná škola informačných technológií

                   Tajovského 30

                   975 90 Banská Bystrica

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EU.

Príloha : Zmluva o výpožičke „ Rozvoj stredného odborného vzdelávania „

 

 

 

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

V roku 2012 bola uzatvorená zmluva na Projekt  „Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov „

ITMS kód  :  26120130002, 26140230002

Realizovaný poskytovateľom Metodicko – pedagogické centrum ,  Ševčenková 11 , 850 01 Bratislava

a prijímateľ : Banskobystrický samosprávny kraj v zastúpení

                         Stredná odborná škola

                         Tajovského 30

                         975 90 Banská Bystrica

Projekt je financovaný z prostriedkov EU – OP    Vzdelávanie

Príloha : Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_4003

Dnes je
16.06.2024
a meniny má Blanka
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.