Študijne oddelenie: 048/4341 222

 Reštrukturalizácia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Žiadateľ: Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Kód žiadosti o NFP: NFP302020N922

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:      2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:  2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22

Hospodárska činnosť: 85.32.1 Stredné odborné školstvo  

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, 2532/2, 2532/1, 2540/11, 2532/4, 2521/4, 2521/5, 2521/6, 2521/8

 

V prípade, že sa Vám nenačítajú PDF dokumenty,  prosím obnovte webstránku.

PDF:

 PDF k projektu:

 

 

PDF - Kúpna zmluva:

Dátum zverejnenia: 26.11.2019, 9:49

PDF - Kúpna zmluva II:

Dátum zverejnenia: 26.11.2019, 14:53

Dnes je
28.05.2024
a meniny má Viliam
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.