Študijne oddelenie: 048/4341 222
APONet

APONet

APONet je centralizovaný front-office systém s vysokou dostupnosťou využívaný na všetkých pobočkách Slovenskej pošty, a.s., ktorý sa používa na vyše 1500 pobočkách poštovej siete a jeho demoverziu používa na vyučovanie odborných činností aj SOŠ IT v Banskej Bystrici.

Prvá fáza projektu APONet bola realizovaná v prvej polovici roku 2008. Následne bolo realizovaných viacero etáp rozširovania funkcionality systému APONet, najmä v rokoch 2009 – 2010. Súčasťou týchto etáp bola napr. migrácia dát z existujúceho decentralizovaného riešenia pre poštový front-office do centralizovaného riešenia systému APONet, ako aj plná automatizácia všetkých pôšt v SR a ich napojenie na IS APONet.

V súčasnosti zabezpečuje Plaut Slovensko, s.r.o. prevádzku tohto business critical systému na základe servisnej zmluvy v režime vysokej dostupnosti 24/7 a priebežne realizuje mnohé zmenové požiadavky, čím sa výrazne rozširuje funkcionalita systému.

APONet Bankový Modul je ako modul súčasťou informačného systému APONet. Jeho primárnou funkciou pre klientov Poštovej banky je poskytovanie všetkých bankových služieb v rámci siete pobočiek Slovenskej pošty, a.s.

Prvá fáza projektu APONet BM bola realizovaná v roku 2010, následne bolo v rokoch 2010 až 2014 realizovaných viacero etáp rozširovania existujúcej funkcionality, ktorých súčasťou bolo napr. rozšírenie základných bankových operácií o funkcionality Platobného styku, otvorenia Vkladných knižiek, Podnikateľských a osobných účtov a Termínovaných vkladov vrátane operácií nad nimi, Transformácie balíčka k účtu a Úverov.

Dnes je
16.06.2024
a meniny má Blanka
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.