Študijne oddelenie: 048/4341 222
Erasmus+ Techpedia

Erasmus+ Techpedia

Projekt Techpédia je elektronická učebná opora pre elektrotechnické vzdelanie. Hlavný cieľ projektu je zatraktívniť a podporiť kvalitnú výučbu na elektrotechnicky orientovaných stredných odborných školách, a to takou formou, ktorá bude pre študentov príťažlivá. Do projektu sú zapojené vysoké školy: ČVUT Praha, STU Bratislava, Technical University of Catalonia Barcelona. Zvýšenie kvality výučby na stredných odborných školách chce tento projekt dosiahnuť tak, že pracovníci VŠ pripravili široké portfólio moderných výučbových pomôcok rozdelených na menšie výučbové objekty.

Výučbové pomôcky budú všetkým k dispozícii v elektronickej forme na voľne dostupnom výučbovom portáli. Všetky materiály sú pripravené v češtine, angličtine, nemčine, španielčine a slovenčine. Materiály preto významne pomôžu aj jazykovej príprave študentov i učiteľov. Učitelia a ich študenti si potom môžu vyberať výučbové materiály (alebo ich časti) a formy, ktoré ich zaujmú a ktoré obohatia a spestria ich výučbu. Na overenie výsledkov (t. j. miery, ako si študenti osvojili poznatky nadobudnuté z výučbových objektov vyvinutých v projekte) sa uskutočnilo pilotné testovanie a národné aj medzinárodné kolá technickej olympiády, do ktorej sa zapojili aj naši študenti.

V dňoch 4. – 10. apríla 2017 sa v Prahe na Katedre telekomunikačnej techniky ČVUT uskutočnila medzinárodná olympiáda Techpédia 2017 za účasti troch súťažných družstiev z Českej republiky (VOŠ a SOŠ Praha 9), Slovenska (SOŠ IT Banská Bystrica) a Španielska (Institut Esteve Terradas i Illa). Slovensko reprezentovali žiaci SOŠ IT v Banskej Bystrici – Tomáš Koóš a Richard Šustr, žiaci II. C triedy odboru TITT. Súťaž pozostávala z vypracovania 20 testových otázok, ktoré boli vybrané z desiatich výukových modulov, a z 10-minútovej prezentácie školy, mesta a štátu v anglickom jazyku. Tomáš Koóš sa umiestnil na výbornom treťom mieste a Richard Šustr na šiestom mieste. Vecné ceny súťažiacim osobne odovzdal vedúci Katedry telekomunikačnej techniky prof. Ing. Boris Šimák, CSc.

Po ukončení súťažnej časti sa zúčastnení žiaci spolu s pedagogickými pracovníkmi zúčastnených škôl a pracovníkom ČVUT Praha Ing. Jaromírom Hradom, PhD. a Ing. Marekom Nevosadom oboznámili s laboratóriami Katedry elektrotechniky a navštívili Národnú technickú knižnicu. Navštívili sme aj odborné učebne a 3D premietaciu miestnosť VSOŠ a SOŠ v Prahe 9. V ďalších dňoch zas technické pamiatky v Prahe.

Najzaujímavejšie boli Technické múzeum a Kráľovstvo železníc. Okrem technických pamiatok sme navštívili množstvo kultúrnych pamiatok, ako je Karlov most, Staromestské námestie, Hradčany, Pražský hrad, Petřínsku rozhľadňu a množstvo ďalších nádherných pamiatok.

Päť dní v Prahe ubehlo rýchlo ako voda vo Vltave. Počas pobytu sme sa zoznámili s veľmi príjemnými ľuďmi, ktorí nikdy neodmietli odpovede na naše zvedavé otázky. Odchádzame z Prahy obohatení o nové vedomosti, skúsenosti a nové priateľstvá a tešíme sa, že sa do Prahy zasa niekedy vrátime.

Autor článku: Ján Kasan

 

 

Dnes je
16.06.2024
a meniny má Blanka
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.