Študijne oddelenie: 048/4341 222
Učili sme sa využívať svoje zručnosti  na riadenie finančných zdrojov

Učili sme sa využívať svoje zručnosti na riadenie finančných zdrojov

Blíži sa čas maturitných skúšok a maturita čaká aj prvých absolventov študijného odboru klientsky manažér pošty zo IV. B.  Medzi posledné vedomosti a zručnosti, ktoré ešte do ukončenia štúdia na našej škole na odbornom výcviku získajú,  bude schopnosť  poradiť a poskytnúť klientom Poštovej banky, a. s., spotrebný úver, úver na  bývanie, poskytnúť im poistenie osôb, ale aj domácnosti  a uzavrieť s nimi zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení. Potom sa už budú venovať manažérskym schopnostiam, plánovaniu a personálnemu manažmentu,

Skôr ako sa tak stane, prijala pozvanie a medzi žiakov IV. B prišla Ing. Jana Crmanová, oblastná vedúca OVB a odborníčka na vzdelávanie v oblasti podnikania a finančnej gramotnosti,  ktorá sa snažila zvýšiť aj finančnú gramotnosť našich žiakov. Snažila sa o to, aby získali schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Čím skôr sa to mladí ľudia na prahu dospelosti  naučia, tým to budú mať v živote ľahšie. Niektorí však budú tieto zručnosti a vedomosti potrebovať aj vo svojej profesionálnej sfére, aby mohli svojich klientov správne nasmerovať a ponúknuť im tie najvhodnejšie produkty.  Ing. Jana Crmanová im formou workshopu tieto informácie sprostredkovala na niekoľkých konkrétnych prípadoch a na príkladoch rodín s rôznymi príjmami a nevyhnutnými výdavkami, snažila sa im vysvetliť aj možnosti poskytnutia úverov, poistné krytie v prípadoch úrazov, trvalej invalidity, prípadne smrti. Ako sa zabezpečiť, aby sme mali dostatok finančných prostriedkov aj v neskoršom veku, im demonštrovala príkladmi   uzatvorenia dôchodkového sporenia v I. a  II. pilieri  a doplnkového dôchodkového sporenia v III. pilieri.  Možno aj preto, že sa tieto témy viac lebo menej dotýkajú každého z nás, alebo sa dotýkať budú,  žiaci prejavili o ne veľký záujem a do diskusie sa ich zapájalo čoraz viac.  Zaujímalo ich to aj preto, že všetky dotknuté témy sú predmetom maturitných projektov, ktoré si budú onedlho obhajovať.   Žiačka tejto triedy, Mária Kleinová, sa k aktivite vyjadrila:  „Pani  majsterky pozvali medzi nás  Ing. Janu Crmanovú, oblastnú vedúcu OVB, ktorá nám priblížila význam a úlohu poistenia. Okrem toho nám vysvetlila finančnú gramotnosť a jej dôležitosť, a podelila sa s nami o prínosné informácie do života. Zaujalo ma hlavne to, že sa zamerala aj na tri hlavné piliere dôchodkového zabezpečenia.  Tu sme sa  dozvedeli, že I. pilier je zákonom stanovený a ide  priamo do Sociálnej poisťovne, pričom v II. pilieri sa 4,75%  odvádza na  sporenie do dôchodku občana a  zvyšok do Sociálnej poisťovne. Ako posledný spomenula III. Pilier, ktorý je dobrovoľný a v ľubovoľnej výške, pričom ak sme zamestnanci, môže nám  prispievať  naň aj zamestnávateľ. Táto prezentácia sa mi veľmi páčila a rada by som niečo podobné uvítala aj v budúcnosti. Veľmi si vážim, že si na nás pani Crmanová našla čas a okrem iného nám poskytla na seba kontakt. Ten môžeme využiť  v prípade akýchkoľvek otázok. Ďakujeme nielen jej, ale aj  pani majsterkám,  že nám umožnili aj takúto formu získavania informácií.“

My dúfame, že aj tento súbor informácií, ktorý Ing. Jana Crmanová žiakom poskytla, im pomôže lepšie porozumieť financiám,  ale aj v to,  že ich posunie na ich profesionálnej dráhe.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Denis Foltáni a Mária Kleinová, IV. B

 

 

Dnes je
29.09.2023
a meniny má Michal(a)
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.