Študijne oddelenie: 048/4341 222
Krajské kolo olympiády z anglického jazyka sa opäť konalo na Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici

Krajské kolo olympiády z anglického jazyka sa opäť konalo na Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici

Centrum voľného času Junior v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zorganizovalo 13. februára 2019 už 29. ročník krajského kola olympiády v anglickom jazyku. Miestom konania tejto súťaže bola opäť a už tradične naša škola.

Do tejto súťaže sa aj v tomto školskom roku zapojilo  množstvo základných škôl, gymnázií a stredných škôl Banskobystrického kraja.  70 víťazov okresných kôl bolo rozdelených do 8 kategórií, ktorým predsedalo 27 porotcov, ktorým  vypomáhali aj anglickí lektori.  A každá kategória bude mať víťaza, ktorý postúpi do celoslovenského kola.

Členovia všetkých komisií sa stretli v zborovni školy, kde im predsedníčka krajskej komisie súťaže,  Mgr. Viera Chovancová zo Strednej zdravotníckej školy  v Banskej Bystrici, odovzdala materiály a pokyny. A my sme sa  jej opäť opýtali, ako vníma celé toto podujatie: „Funkciu predsedníčky hodnotiacich komisií vykonávam už niekoľko rokov a preto mám s tým bohaté skúsenosti. Veľmi rada spolupracujem s centrom voľného času JUNIOR a tiež s pani Mgr. Ľubou Dankovou. Preto aj funkcia v tejto komisii je príjemná. Okrem toho sa nám každý rok podarí získať k spolupráci zahraničných lektorov, čím súťaž získava na autenticite a žiaci si majú možnosť overiť svoje jazykové kompetencie aj s príslušníkmi anglicky hovoriacich krajín. Aj ostatní členovia komisie sú skúsení učitelia anglického jazyka zo stredných a základných škôl, ktorí pristupujú k hodnoteniu súťažiacich profesionálne a objektívne.“  Mgr. Ľuba Danková z CVČ JUNIOR sa vyjadrila, že tak ako po iné roky, aj teraz sa všetci zúčastnení u nás cítia veľmi dobre. Ocenila aj to, že členovia vedenia školy pristupujú k tejto súťaži každý rok veľmi ústretovo a dokonale zabezpečia bezproblémový chod celej súťaže.

Všetkých 70 súťažiacich sa už od 7:50 hod. ráno mohlo zaregistrovať vo vstupnej hale pavilónu D1, kde im traja zamestnanci CVČ JUNIOR okrem pokynov poskytli aj malé občerstvenie. Niektorí v sprievode svojich učiteľov, iní rodičov sa presunuli pred určenú učebňu a my sme opäť využili príležitosť a niekoľkých z nich sa opýtali na ich pocity: „Teším sa, že som postúpil a dúfam, že sa umiestnim vo svojej kategórii. No už víťazstvo v okresnom kole a postup sem je veľký úspech,“  povedal Július Gembec zo ZŠ Haličská 7, Lučenec a jeho pani učiteľka Ondrejková ho pochválila, že je veľmi šikovný, sleduje internet, pozerá filmy v AJ a svedomite sa pripravuje. Danielku Žilákovú zo ZŠ Školská 2 z Poltára priviedol otec. Prezradila, že 1. miesto v okresnom kole je úspech a teší sa na krajské kolo. V budúcnosti chce študovať na bilingválnom gymnáziu a potom sa venovať tlmočníctvu alebo učiť v jazykovej škole. Michal Svitok zo ZŠ v Kremnici nám povedal, že okresné kolá olympiády absolvuje každý rok a už druhýkrát sa stal víťazom, preto nepociťuje žiaden stres.

A hoci z našej školy postúpila do okresného kola  Zuzana Zerolová z I. B, kde sa umiestnila na treťom mieste, v tejto súťaži sme svojho zástupcu nemali. Všetkým víťazom však gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole.

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová                                                            Foto: Mgr. art. Peter Lukáč  

 

Dnes je
29.09.2023
a meniny má Michal(a)
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.