Študijne oddelenie: 048/4341 222
Odborný výcvik s mobilným operátorom 4ka

Odborný výcvik s mobilným operátorom 4ka

„4ka je náš jediný slovenský mobilný operátor a  má za sebou dve silné značky. Prvou je SWAN MOBILE, a. s. Táto spoločnosť začala poskytovať mobilné služby na základe pridelenej licencie v lete 2014 a už v októbri 2015 predstavila originálny koncept Moja 4ka, postavený na jednoduchej službe s cenou 4 centy za minútu volania, 1 SMS a 1 MB dát. Jej služby využíva už viac ako 350-tisíc zákazníkov.  Druhou je a. s. SLOVENSKÁ POŠTA, ktorá je dôveryhodným poskytovateľom poštových, kuriérskych a platobných služieb pre širokú verejnosť, firmy a orgány štátnej správy. No a práve vďaka tomuto unikátnemu spojeniu týchto dvoch spoločností 4ka prináša jednoduchosť, zrozumiteľnosť a výhodnosť mobilnej komunikácie. 4ka je obchodná značka a ochranná známka, pod ktorou poskytuje mobilné elektronické komunikačné služby spoločnosť SWAN Mobile, a.s.“ Toto sú informácie, ktoré si môže prečítať každý návštevník  webovej stránky mobilného operátora 4ka.

Žiaci študijného odboru pracovník marketingu, ale aj klientsky manažér pošty, majú možnosť už od 4. 10. 2014, kedy spoločnosť vznikla v rámci odborného výcviku, spoznávať služby  4ky, ale aj spôsoby ich poskytovania. A aby si svoje znalosti o nich doplnili aj žiaci z I. E, zúčastnili sa v piatok 15. 3. 2019 prezentácie, ktorú si pre nich pripravil Senior biznis tréner 4ky pán Peter Belko.  V úvode svojho rozprávania ich upozornil na hlavné konkurenčné východy mobilného operátora 4ka a dozvedeli sa aj to, že 4ka poskytuje služby v 2G a 4G sieti a súčasné vlastné pokrytie územia dosahuje viac ako 75% populácie. V súčasnosti prevádzkuje okrem mobilnej siete aj dátové služby pripojenia na internet. V lokalitách, kde zatiaľ nie je dostupný signál operátora SWAN MOBILE, môžu zákazníci využívať sieť národného roamingového partnera Orange Slovensko. Pán Peter Belko formou otázok zapájal žiakov do prezentácie  a toto interaktívne pôsobenie ich motivovalo k čoraz častejším a zvedavejším otázkam z ich strany. Jeho kvalifikované odpovede dopĺňali vedomosti žiakov o 4ke a nakoniec si za aktivitu okrem pier, ktoré dostali všetci, odniesla jedna z nich, Laura Petrásková, ktorá je aj užívateľkou služieb tohto mobilného operátora,  dve karty s dobíjacím kreditom 4 €.  To však nebolo všetko, čo naši žiaci od zástupcu 4ky dostali.  Neoceniteľnou bola ponuka spolupráce na ďalších projektoch žiakov, vytvorenie reálnych podmienok, kde si budú môcť vyskúšať,  resp. zrealizovať obsah učiva marketingu počas odborného výcviku priamo v ich spoločnosti, ale tiež možnosť realizácie odbornej praxe priamo v predajniach 4ky.  Tento záujem zo strany pána Petra Belku,  ale aj  jeho priateľský prístup potešil všetkých z I. E. Svedčia o tom aj slová  Tomáša Vanovčana, ktorými zhodnotil predchádzajúce dianie: Pôvodne som chcel študovať niečo iné. Marketing bol len náhradným riešením. Možno aj vďaka takýmto aktivitám a skvelým ľuďom, ktorí si dokážu nájsť čas a prídu medzi nás,  ma tento odbor oslovil a začal baviť.  Aj keď som o 4ke vedel pomerne dosť, dozvedel som sa aj nové veci, ktoré mi určite v budúcnosti pomôžu.  Bolo to náučné a teším sa na spoluprácu s týmto mobilným operátorom,  ale hlavne s pánom Belkom. Dúfam, že sa v najbližšom období stretneme na nejakom spoločnom projekte,  prípadne na odbornej praxi a neskôr možno aj ako kolegovia v práci, ktorí si budú rozumieť.“

Vyučovanie odborného výcviku v piatok však týmto workshopom neskončilo. Pokračovali sme exkurziou na pošte Banská Bystrica 1, kde nám pani Janka Filkorová, ktorá sa venuje predaju produktov mobilného operátora 4ka, ukázala postupy pri predaji SIM KARTY s kreditom a celý postup nám ukázala aj v informačnom systéme APONet, ktorý Slovenská pošta využíva. Žiaci mali možnosť vidieť aj uzatvorenie zmluvy, obchodné podmienky a cenníky tohto operátora. Veď 4ka má svoje predajné miesta na všetkých poštách, ktorých je u nás asi  1500. Tým sa zaraďuje k mobilným operátorom s najväčším počtom obchodných zastúpení. Tieto informácie však  už boli bližšie žiakom, ktorí študujú odbor klientsky manažér pošty.  A práve toto podujatie a mobilný operátor 4ka je pre žiakov I. E okrem toho, že študujú v spoločnej triede, ďalším prepojením ich študijných odborov pracovník marketingu mobilného operátora a klientsky manažér pošty.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Tomáš Vanovčan a Miroslav Broznam z I. E, Matúš Morong a Matúš Rybár z I. A

 

 

Dnes je
08.06.2023
a meniny má Medard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.