Študijne oddelenie: 048/4341 222
Celoštátna súťaž Zenit – najlepší z najlepších

Celoštátna súťaž Zenit – najlepší z najlepších

(35. ročník celoštátneho kola súťaže Zenit)

V dňoch 12. - 14. februára 2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Zenit v programovaní. Za  Strednú odbornú školu informačných technológií sa jej  zúčastnil žiak    4. ročníka Marek Kraus, ktorý sa po dvoch vyčerpávajúcich dňoch súťaže úspešne umiestnil na 1. mieste v kategórii Web Developer. 

Dni 12. - 14. február boli dňami vyvrcholenia grafického maratónu najšikovnejších žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Týmto maratónom je celoštátna súťaž ZENIT. Najlepší žiaci, výhercovia školských a krajských kôl, sa stretli spoločne pri meraní svojich zručností a skúseností v celoštátnom kole súťaže ZENIT.

Súťaži ZENIT, súťaži celoslovenského charakteru, predchádzali tak ako každým rokom náročné prípravy podkladov. Nie je to teda len skúška pre súťažiacich, je to rovnako skúška pre tvorcov zadaní všetkých jej kategórií, na ktorých súťažiaci počas týchto dvoch dní pracujú. Príprava zadaní je jednou z najnáročnejších úloh pre tvorcov každej kategórie. Zadanie musí byť dôsledné nielen preto, aby bolo pochopiteľné, ale najmä preto, aby bolo realizovateľné v krátkom časovom intervale. Zúčastnení súťažiaci, žiaci stredných škôl, preukázali zdatnosť a kreativitu v práci s grafickými softvérmi. Viacerí z nich si nápadmi a digitálnym stvárnením úloh silno konkurovali, čo naznačuje zvyšujúcu sa úroveň grafického cítenia dnešnej mládeže.

Tohtoročné zadanie celoštátneho kola, tak ako jemu predchádzajúce školské a krajské kolá, boli pri tvorbe výrazne ovplyvnené mojou účasťou na medzinárodných kolách súťaže EUROSKILLS. Skúsenosti získané v Gothenburgu a v Budapešti sú neoceniteľnou skúsenosťou pre tvorbu národného kola súťaže na Slovensku.

Celková svedomitá príprava zadania a v neposlednom rade súťažiacich, ako aj náročnosť zadaní na nižších kolách, sa ukázala  veľmi prínosnou. Osobne ma veľmi prekvapili súťažiaci svojím svedomitým prístupom a pozorným čítaním zadania. Samozrejme, tak ako vždy sa našlo pár chýb, viac či menej závažných pochybení. Celkovo si myslím, že kvalita zadaní a najmä pripravenosť súťažiacich stúpla vo výraznej miere. Hlavnú výhodu tvorby zadaní v štýle „EUROSKILLS“ vidím v tom, že sa súťažiaci podvedome pripravujú práve na celoeurópske kolo súťaže v kategórii Graphic designer – EUROSKILLS, ktoré je postupovou platformou pre výhercov celoslovenského kola. 

V kategórii Grafický dizajnér súťažilo v tomto ročníku spolu 8 žiakov, ktorými boli víťazi krajských kôl súťaže. Súťaž prebiehala počas troch náročných dní. Prvé dva dni boli súťažné a teda boli zaťažkávajúcou skúškou najmä pre súťažiacich. Tretí deň bol vyčerpávajúcim najmä pre nás ako komisiu, kedy sme uzatvárali vyhodnotenie výsledkov. Zadania boli vytvorené na každý deň zvlášť, to znamená, že súťažiaci nepracovali viac dní na tej istej úlohe. Členovia hodnotiacej komisie dozerali na korektný priebeh súťaže a po uplynutí času určeného na vypracovanie zadania hodnotili práce za ten ktorý deň.

Po skončení súťažných dní, vo štvrtok 14. 2. v dopoludňajších hodinách, bol pre súťažiacich pripravený program, prehliadka Múzea SNP, kým členovia hodnotiacej komisie sumarizovali výsledky za obidva súťažné dni a pripravovali ich pre slávnostné vyhlásenie.

Autori: Mgr. art. Matej Opálený a Mgr. art. Anita Baloghová

 

Dnes je
08.06.2023
a meniny má Medard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.