Študijne oddelenie: 048/4341 222
Aj žiaci nižších ročníkov získali  počas maturitných skúšok  mnoho nových poznatkov

Aj žiaci nižších ročníkov získali počas maturitných skúšok mnoho nových poznatkov

Zatiaľ čo 12. a 13. marca 2019 štvrtáci absolvovali prvú časť maturitnej skúšky, žiaci ostatných ročníkov tento čas strávili oveľa príjemnejšie. Aby mohli štvrtáci nerušene pracovať na testoch a slohových prácach zo slovenského a anglického jazyka, pedagogickí zamestnanci pripravili pre všetkých ostatných náhradný program.

Pracovníci marketingu a klientski manažéri pošty už tradične počas týchto dvoch dní absolvovali množstvo workshopov.  V utorok už od 8:00 hod. klientski manažéri pošty prešli s bývalými absolventkami našej školy  Bc. Evou Kulichovou, špecialistkou v kancelárii ombudsmana Slovenskej pošty, a. s. a Martou Antošovou, vedúcou oddelenia Front office, cestou ich kariérneho rastu a možnosťami, ktoré pošta ponúka. Toto  rozprávanie plné skvelých zážitkov a užitočných rád bolo pre nich opäť veľkou motiváciou.  Zatiaľ pracovníci marketingu odhaľovali tajomstvá Online podnikania. Opäť sme dostali skvelú príležitosť obohatiť a rozšíriť si svoje už nadobudnuté poznatky a vypočuť si pána Jána Brádňanského, jedného zo spoločníkov firmy OMU. Musím povedať, že prednáška bola pre mňa, ako i pre spolužiakov, nesmierne obohacujúca. Online marketing je budúcnosťou marketingu, a preto informácií práve z tejto oblasti nebude nikdy dosť. Ďakujeme pánovi Brádňanskému za jeho čas a ochotu odovzdať svoje skúsenosti nám, mladšej generácii a budúcim marketérom.“  Týmito slovami vyjadrila svoj názor o tomto podujatí Alexandra Horváthová z III. E. Druhý deň paril Mgr. Angele Lazorovej zo  Slovenskej pošty, a. s., ktorá sa snažila klientskym manažérom pošty priblížiť jednotlivé pracovné pozície. Nakoniec si prváci mali možnosť zmerať svoje sily v dueli s druhákmi formou hry Pravda alebo lož a veľa humorných situácií im priniesli aj prejavy neverbálnej komunikácie, ktorými sa snažili kapitáni jednotlivých tried vyjadriť jednotlivé povolania a športovcov. „Buď chceš alebo nie. Všetko ostatné sú kecy.“  Prednáškou pod týmto názvom ich previedol úspešný podnikateľ Peter Krištofovič.

Mnoho zaujímavých informácií počas oboch dní získali aj žiaci I.A, I.B a II.D triedy, ktorí  sa zúčastnili workshopu v knižnici Mikuláša  Kováča v Banskej Bystrici,  kde im bola prezentovaná inštitúcia www.saia.sk zaoberajúca sa štúdiom a výskumom v zahraničí. Je to národný štipendijný program na podporu mobilít. Študenti majú veľkú príležitosť takto získať plné štipendium a študovať na vysokých školách v zahraničí. Práve tento program dáva šancu aj študentom zo sociálne slabších rodín. Druhá časť prednášky  bola venovaná motivačným listom, ktoré sú pri výberových konaniach dôležité a mnohí zamestnávatelia sa rozhodujú práve na základe informácií, ktoré im motivačný list poskytne.

Nemenej zaujímavý program mali aj  žiaci I. B triedy, ktorí sa zúčastnili premietania filmov v agentúre životného prostredia SAŽP. Filmy zamerané na tematiku vody s názvom „Dunaj - európska Amazonka" a „Živá voda“ z oblasti environmentálnej výchovy podnietili v žiakoch záujem o danú tematiku.

Žiaci z I. A sa na Úrade  priemyselného vlastníctva SR dozvedeli, ako sa dá patentovať nápad, čo je  ochranná známka a duševné vlastníctvo a ako ju rozoznať od tej falšovanej,  zatiaľ čo       II. C absolvovala prednášku o projekte E-nable. A neostalo len pri teórii. Pán Agi Gonda ich naučil aj pomocou 3D tlače vytvoriť exoskeletickú  mechanickú ruku.  „V rámci projektu, ktorý je založený na vytváraní mechanických končatín pre ľudí, ktorým chýbajú, sme mali možnosť pomocou 3D tlače takúto ruku vytvoriť aj my. Samotná tlač bola absolútne bez asistencie, ale skladanie ruky bola neskutočná zábava.  Nikdy mi nenapadlo, že 3D tlač sa dá využiť aj na takéto humánne účely. Práca na projekte E-nable nás ako  tvorcov rúk  veľmi obohatila o dobrý pocit z toho, že sme mohli pomôcť niekomu, kto to potrebuje a zároveň ruka, ktorú sme vytvorili, urobí šťastným človeka, ktorému práve táto časť tela chýba,“ povedal o tejto aktivite Viliam Meleg z II. C.

Expozícia rýb a prírodovedný film v Tihányiovskom paláci zaujali ďalších žiakov našej školy, ktorí tento palác navštívili.  Čo vytvorili a zažili žiaci, ktorí sa zúčastnili projektu Erasmus+, si mohli pozrieť druháci, ktorých tento pobyt na projekte v budúcom školskom roku čaká. A potom sa už zúčastnili športového dopoludnia v telocvični. Tretiaci zatiaľ absolvovali workshopy, kde mali prezentovanú prácu s videom a Cisco.  

Náhradný program, ktorí si pedagogickí zamestnanci pre svojich žiakov pripravili, bol naozaj rôznorodý a bohatý. Každá z týchto aktivít im však poskytla množstvo zaujímavých informácií a hodnotných poznatkov, ktoré zlepšia nielen ich odborné zručnosti, ale skvalitnia  aj všeobecný rozhľad.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Matej Opálený, Mgr. art. Peter Lukáč, žiaci SOŠ IT

 

Dnes je
16.06.2024
a meniny má Blanka
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.