Študijne oddelenie: 048/4341 222
Exkurzia v expozitúre Národnej banke Slovenska

Exkurzia v expozitúre Národnej banke Slovenska

Podstatou peňažných služieb v treťom ročníku pracovníkov marketingu je poznať Slovenskú
menu, ochranné prvky bankoviek ale tiež to, ako postupovať pri manipulácii s peniazmi
opotrebovanými, poškodenými alebo falšovanými.
Za poznatkami z tejto oblasti sme sa počas odborného výcviku dňa 9. 4. 2019 vybrali na to
najsprávnejšie miesto do expozitúry Národnej banky Slovenska, ktorá v Banskej Bystrici sídli
na Národnej ulici. Privítal, a počas celého nášho pobytu nás sprevádzal, vedúci expozitúry
Ing. Dušan Herko.
V úvode nás oboznámil s tromi základnými funkciami, ktoré expozitúra Národnej banky
Slovenska plní a tou je správa zásob peňazí, spracovanie peňazí a pokladničná činnosť.
Žiaci sa dozvedeli, koľko nominálnych hodnôt bankoviek a mincí mena € obsahuje, ale aj tri
základné kroky na overenie pravosti bankoviek a to kontrola vystupujúcej tlače hmatom,
kontrola vodoznaku pohľadom a kontrola smaragdového čísla a hologramu naklonením,
ktoré sme si mohli zároveň aj vyskúšať. Samozrejme nám demonštroval aj ostatné ochranné
prvky. Možno bola pre niektorých nová aj informácia o tom, že všetky krajiny eurozóny,
ktoré používajú platobnú menu euro v prípade mincí majú rovnakú prednú stranu. Odlišujú
sa len rubovou - národnou stranou. Slovenské euro mince majú na rubovej strane dvojkríž,
bratislavský hrad a Kriváň. V ďalšej časti sme navštívili pokladňu, kde sme sa dozvedeli ako sa
spracúvajú peniaze od ostatných obchodných bánk resp. z podnikateľského sektoru a tiež
sme mali možnosť vidieť pamätné mince, ktoré sa pri rôznych príležitostiach vydávajú.
„Vedeli ste, že len 19 z 28 krajín Európskej únie používa ako menu euro? Na Slovensku je to
tak už od roku 2009. Nasledovala názorná ukážka ako si môžeme my sami overiť pravosť
bankoviek aby sme sa náhodou nestali obeťou nejakého podvodu. Bankovky sa dajú overiť
veľmi jednoducho. Existujú na to tri spôsoby. Prvý spôsob je overenie hmatom, pravosť
bankovky si tak vieme ľahko overiť dotykom vystupujúcich častí na okraji bankovky.
Kontrolu pohľadom vieme uskutočniť pohľadom na bankovku proti svetlu. Pri tejto kontrole
by sa mal na nefalšovanej bankovke ukázať vodoznak s portrétom Európy. Posledná
kontrola, ktorú si môže spraviť každý sám je kontrola naklonením bankovky tak, aby
smaragdové číslo menilo farbu na tmavomodrú. Táto časť nás všetkých zaujala pretože sme
si ju mohli vyskúšať sami na reálnych peniazoch, ktoré sme si bohužiaľ nemohli nechať.

Nasledovala ďalšia časť prezentácie a tá prebiehala v pokladnici expozitúry. V týchto
priestoroch sme sa dozvedeli viac o zberateľských a pamätných minciach. Tí, ktorí mali
záujem si mohli priamo v pokladnici vymeniť svoje 2 € mince za mince s pamätnou hodnotou,
ktoré sa v obmedzenom množstve vyrábajú na pripomenutie významnej osoby alebo udalosti
v európskom priestore. Na záver sme dostali priestor na otázky. Jednou z množstva
položených otázok, bola aj tá, odpoveď na ktorú zaujímala asi všetkých, či si sem môžeme
prísť zameniť medené mince, ktoré väčšina zbiera, za mince s väčšou hodnotou. Ing. Dušan
Herko, vedúci expozitúry, ktorý sa nám počas celého nášho pobytu venoval naozaj skvele,
nás nakoniec potešil odpoveďou, že áno. Okrem priestoru na otázky sme od pána vedúceho
dostali aj darčeky a to „Euro peňaženky s euro bankovkami“ (samozrejme fiktívne)
a propagačný materiál, z ktorého sa dozvieme tiež mnoho ďalších užitočných informácií,“
Týmito slovami zhodnotili návštevu expozitúry Národnej banky Slovenska tu v Banskej
Bystrici Mária Šipulová a Simona Mesarkinová z III. E.


Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Viktor Kováčik, III. E

 

 

Dnes je
28.05.2024
a meniny má Viliam
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.