Študijne oddelenie: 048/4341 222
Záverečnou prezentáciou sme dali bodku za našou prácou

Záverečnou prezentáciou sme dali bodku za našou prácou

Už od začiatku septembra sme so žiakmi III. E pracovali na realizácii nástrojov marketingovej komunikácie. Účinnú reklamnú kampaň, dobrú podporu predaja, budovanie vzťahov s verejnosťou a v neposlednom rade osobný predaj sme si mali možnosť vyskúšať pri predaji darčekovej poukážky  Europa od spoločnosti CBRE, ktorá spravuje nákupné centrum Europa. Janka Seleštianska a Michal Bariak, zástupcovia spoločnosti CBRE, nám už od začiatku vytvárali dobré podmienky, podporovali všetky naše aktivity a vytvárali priestor pre realizáciu nápadov a rozvoj kreativity žiakov.

Výstupom tejto činnosti bola záverečná prezentácia za prítomnosti zástupkyne pre praktické vyučovanie Ing. Katky Štrónerovej, zástupcov spoločnosti CBRE Michala Bariaka a Janky Seleštianskej, triednej učiteľky  Ing. Moniky Maruškinovej a majsterky odbornej výchovy Bc. Eriky Zádrapovej a svojich spolužiakov.  V utorok 16. apríla 2019 už od samého rána všetci usilovne nacvičovali a čím viac sa blížil čas prezentácie, tým mali väčšiu trému. Pocit zodpovednosti a veľké publikum však nakoniec neboli prekážkou a žiaci excelentne prezentovali výsledky svojej práce.

Táto polhodinka ubehla veľmi rýchlo a všetci s napätím očakávali spätnú väzbu. Po odznení slov z úst zástupcov spoločnosti CBRE, ktorí celý tento projekt hodnotili veľmi pozitívne, dokonca žiakom prezradili, že na základe ich reklamy predali najviac darčekových poukážok v histórii ich predaja a slogan „Nevieš, čím blízkych obdarovať? Daruj im možnosť nakupovať!“ si spoločnosť CBRE vzala za svoj a jej autorka Simonka Mesarkinová si má prísť vyzdvihnúť darčekovú poukážku, sa na tvárach žiakov objavil úsmev, ktorý prezrádzal spokojnosť. Svoju spokojnosť vyjadrila tiež pani zástupkyňa, ktorá okrem pochvaly adresovanej žiakom vyjadrila radosť nad tým, že spolupracujeme aj s takouto prestížnou spoločnosťou. Aj záverečné slová od triednej pani učiteľky „Som pyšná na svojich žiakov“  spôsobili žiakom veľkú radosť.

A ako zhodnotili prácu na tomto projekte samotní žiaci:

Nikola Maruškinová: ,,Som rada, že sme mohli spolupracovať s reálnou firmou a získali sme nové skúsenosti.“  Viktor Kováčik: ,,Vďaka tejto práci som mal možnosť pocítiť na vlastnej koži stres, ktorý prichádza spolu so zodpovednosťou.“ Jana Bystrianská: ,,Na začiatku som sa bála, ale pri prezentovaní zo mňa všetok stres opadol. Všetko prešlo veľmi rýchlo a som vďačná za takúto skúsenosť.“ Zuzana Hukelová: ,,Najviac zo všetkého sa mi páčila tvorba videa a reklamného letáku, lebo práve tam som mala možnosť najviac využiť svoju kreativitu.“  Ema Predajnianska: ,,Môj najväčší zážitok bolo rozdávanie letákov, na ktorých som bola sama odfotená. Bolo zaujímavé pozorovať pohľady ľudí, keď zistili, že na tom letáku som ja. Bolo to zvláštne, ale zároveň príjemné.“ Miriam Račáková: ,,Až na to, že som na chvíľku zabudla text, prebehla celá prezentácia super. Vďaka tomu, že sme celá skupina držali pokope, bolo ľahšie zvládnuť stres.“ Mária Šipulová: „Nikdy nezabudnem na šťastné úsmevy detí v Detskom domove Srdiečko, kde sme realizovali PR podujatie.“ Simona Mesarkinová: „Spolu s Majkou sme túto prácu pretavili do učebnej pomôcky, s ktorou sme sa v krajskom kole súťaže SOČ umiestnili so stratou jedného bodu na štvrtom mieste. Aj toto bola veľká skúsenosť.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Petra Červienková, II. B

 

Dnes je
28.05.2024
a meniny má Viliam
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.