Študijne oddelenie: 048/4341 222
Po maturite prestáva platiť rozvrh hodín, začína rozvrh života

Po maturite prestáva platiť rozvrh hodín, začína rozvrh života

A stalo sa. To, čo bolo doteraz iba vzdialenou budúcnosťou, sa stalo realitou. Zatiaľ, čo sme netrpezlivo čakali na výsledky písomnej časti maturitnej skúšky, čas „nezaháľal.“ Plynul veľmi rýchlo a my sme sa zrazu prebudili do osudného rána 29. apríla 2019, kedy  sme sa vyobliekali trochu slávnostnejšie ako po iné dni. Počas nasledujúcich dvoch dní nás totiž čakala ďalšia časť maturitnej skúšky a to praktická.

V dňoch 29. a  30. 4. 2019 sa teda všetci žiaci štvrtého ročníka odboru pracovník marketingu, ale aj ostatných študijných odborov,  postavili pred ďalšiu skúšku dospelosti – obhajobu vlastného projektu. Túto formu sme si zvolili ešte na začiatku školského roka, kedy sme si vybrali témy,  na ktorých sme  celý štvrtý ročník pracovali. Témy maturitných projektov boli rôznorodé a každému z nás priniesli do života nové skúsenosti, ale aj  nové zážitky.

Postaviť sa pred maturitnú komisiu a prezentovať svoju celoročnú prácu nebolo vôbec jednoduché. Niektorí viac, niektorí menej pociťovali pred vstupom do triedy stres a nervozitu. Hoci ich tieto pocity trošku znepokojovali, svoju prezentáciu pred komisiou obhajovali najlepšie, ako vedeli. Niektorí bez problémov, iní horšie, no nakoniec sme to zvládli všetci. Možno aj vďaka tomu, že celá maturitná skúška prebiehala v priateľskom duchu a v pohodovej atmosfére. Každý žiak bol pripravený na obhajobu svojej práce a pripravený aj na to, že ho maturitná komisia zasype množstvom otázok, ktoré objasnia, prečo postupoval práve takto pri spracovaní danej témy, ale aj otázkami o jeho budúcnosti a o tom, ako sa mu po uplynulé štyri  roky na tejto strednej škole páčilo, resp. študovalo.

Po niekoľkých dňoch už môžeme s úsmevom na tvári skonštatovať, že sa nám darilo a všetci sme túto skúšku zvládli. Ja, hoci som na projekte svedomite pracovala, som tiež pociťovala trému. Ale len do chvíle, kým som predstúpila pred maturitnú komisiu.  Potom to už išlo ľahko. Otázky zo strany komisie boli zamerané na objasnenie jednotlivých krokov, podľa ktorých som postupovala. Pracovala som totiž na prípadovej štúdii, ktorá bola zameraná na komunikačné zručnosti. Fotodokumentácia a videozáznamy,  pomocou ktorých som sa snažila potvrdiť alebo vyvrátiť stanovené hypotézy, zaujali aj členov skúšobnej komisie, a tak celá obhajoba prebiehala v duchu diskusie.  Cítila som sa veľmi dobre a dúfam, že podobné pocity mali aj moji spolužiaci. Ale to vám už prezradia moji spolužiaci Tomáš Krjak a Natália Vraniaková:

„Pred vstupom do triedy som mal veľký stres. Bol som si však vedomý, že idem obhajovať svoju prácu, čo som už počas štúdia niekoľkokrát robil. Mal som teda s obhajobou dosť skúseností.  Po vstupe do triedy zo mňa však všetok stres opadol, pretože ma komisia privítala milým úsmevom, ktorý som im rád opätoval. Prezentovať svoju prácu je najlepšia forma obhajoby a testovania svojich komunikačných a prezentačných schopností. Som veľmi vďačný za túto skúsenosť, ktorá mi v budúcnosti môže pomôcť pri prezentácii ďalších projektov, či už počas štúdia na vysokej škole, alebo pre firmy,  pre ktoré budem pracovať. Veď aj môj maturitný projekt bol obhajobou analýzy  S.W.O.T. pre spoločnosť CBRE, ktorá bola zadávateľom tejto práce.“

  „Bol to úžasný zážitok, dal mi veľa skúseností a pekných spomienok, či už  pri samotnej prezentácii projektu, alebo pri jeho tvorbe. Pri práci na  mojom projekte, ktorý bol zameraný na personálny manažment a pracovné pohovory,  sa mi najviac páčila práca na tvorbe  videa, ktorým som dokumentovala priebeh jednotlivých kôl výberového konania a pracovné pohovory s tromi uchádzačmi. Viem, že po tejto skúsenosti zvládnem akýkoľvek pracovný pohovor a viem si tiež predstaviť aj prácu v pracovnej agentúre.“  Takto zhodnotila svoju najnovšiu skúsenosť Natália, ale aj ostatní spolužiaci  mali podobné skúsenosti a ústna časť maturitnej skúšky, ktorá nás čaká 24. mája 2019, už nebude pre nás takou veľkou neznámou.

Autorka: Nikola Šimová, IV.E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a žiaci študijného odboru GDM

 

Dnes je
16.06.2024
a meniny má Blanka
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.