Študijne oddelenie: 048/4341 222
Maturitou na Strednej odbornej škole informačných technológií získajú žiaci  nielen maturitné vysvedčenie ...

Maturitou na Strednej odbornej škole informačných technológií získajú žiaci nielen maturitné vysvedčenie ...

Keď oslovujeme žiakov základných škôl na rôznych burzách povolaní a prezentáciách, hovoríme im o všetkých možnostiach, ktoré  naša škola svojim žiakom počas štúdia ponúka. Vždy si uvedomím, že je toho naozaj veľa, ale aj to, že svojim budúcim žiakom neklameme. Som presvedčená o tom, že sme moderná škola, ktorá  dáva žiakom priestor na rozvíjanie ich kreativity a talentu. A tiež o tom, že nie každá škola ponúka svojim žiakom rovnaké možnosti. Blíži sa koniec školského roka a my sa opäť rozlúčime so štvrtákmi. Úplne po prvýkrát budú maturovať aj žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty. A to, ako sa im v škole darilo, vám dvaja z nich prezradia v nasledujúcich riadkoch.  A práve oni si zo školy neodnesú len maturitné vysvedčenie.

„Keď som bola deviatačka a rozhodovala som sa, na akú školu pôjdem, nebolo mojím plánom dostať sa práve na Strednú odbornú školu informačných technológií. Dnes už verím, že nič nie je náhoda a  teda ani to, že som nakoniec začala študovať na tejto škole odbor klientsky manažér pošty. Počas štúdia som mala možnosť spoznať skvelých pedagógov, ktorí mi po celé štyri roky pomáhali a usmerňovali ma na mojej ceste ku skúške dospelosti - k maturite. Počas štúdia sme sa naozaj nenudili, pretože nám pani majsterka neustále organizovala rôzne exkurzie a workshopy. V pamäti mi zostala napríklad návšteva pána ombudsmana Slovenskej pošty, a. s., ktorý ma motivoval svojím príbehom k tomu, aby som si šla za svojím cieľom, a to bez ohľadu na prekážky. Pamätám si aj na výlet do kremnickej mincovne, kde som mala možnosť vidieť, ako sa vyrábajú mince a aj to, ako sa vyrábali za čias, kedy moderná technika ešte neexistovala. Škola nám poskytla aj možnosť zúčastňovať sa rôznych workshopov, ktoré boli naozaj užitočné a veľa som si z nich odniesla. Som neskutočne vďačná za všetky vedomosti a zručnosti, ktoré sa týkajú finančnej gramotnosti a prerozdeľovania  financií. Stáva sa mi, že doma občas radím aj svojej mamine, ako lepšie využiť financie. Okrem exkurzií na pošty, kde sme si zdokonaľovali praktické zručnosti pri  praktických činnostiach,  sme navštevovali aj banky. Vďaka svojmu odboru v budúcnosti budem vedieť bez problémov požiadať o najvýhodnejšiu pôžičku, či vedieť správne investovať. Posledný rok štúdia som mala možnosť vykonávať odbornú prax na Zákazníckom centre Slovenskej pošty, a. s. Vďaka tejto možnosti si v budúcnosti nebudem musieť dlho hľadať prácu, pretože som absolvovala základnú prípravu a po odbornom zaškolení by som mohla hneď nastúpiť. Ako absolventka môžem zhodnotiť, že tieto štyri roky rozhodne neboli ľahké a pomohli mi  stať sa zodpovednejšou, rozumnejšou a rozhodne sebavedomejšou osobou, ako som bola predtým.“

 

„V tomto školskom roku som mal na základe mojich študijných výsledkov možnosť vykonávať odborný výcvik aj na Zákazníckom servise Slovenskej pošty, a. s. Bolo to pre mňa opäť niečo nové, zároveň  to bola možnosť rozšíriť si svoje vedomosti a získať vďaka tejto skúsenosti  v budúcnosti  lepšiu pracovnú pozíciu. Moja odborná prax spočívala v zabezpečovaní služieb, ktoré požadovali zákazníci,  napríklad presmerovanie zásielky, predĺženie odbernej lehoty, náhradný termín na odpočet plynu atď... Všetky žiadosti som riešil formou emailovej komunikácie, keďže na telefón som si ešte netrúfol. Prostredie, v ktorom som mal možnosť vykonávať odbornú prax, bolo príjemne. Bol som v dobrom pracovnom kolektíve  žien, ktoré sa o mňa starali a poradili,  keď som niečo nevedel alebo som si nebol v niečom  istý. Tiež  pani vedúca, ktorá ma mala na starosti, bola príjemná a občas sme aj žartovali. Snažila sa  na svojom pracovisku vytvárať príjemnú pracovnú atmosféru, vďaka čomu sme na toto pracovisko nielen ja, ale aj všetky „moje kolegyne“ chodili radi. A zrejme bola pani vedúca s mojou prácou spokojná, pretože počas poslednej odbornej praxe som dostal certifikát, resp. osvedčenie o úspešnom vykonávaní  praxe na Zákazníkom centre a to mi určite v budúcnosti pomôže. Rád by som sa tam vrátil a vykonával prax aj budúci rok, ale maturujem a nebude to už možné.  Pred ukončením môjho štúdia môžem povedať, že študijný odbor klientsky manažér pošty mi za štyri roky otvoril veľmi veľa dverí. Vďaka exkurziám, ktoré sa nám pani majsterka snažila vybaviť, som získal veľa užitočných informácií, spoznal množstvo ľudí a vyskúšal si prácu s ľuďmi. Dnes už môžem pokojne povedať, že som pripravený na život a len tak sa v ňom nestratím. A to vďaka štúdiu na tejto škole.“

Predchádzajúce slová patria Martine Vodičkovej a Kristiánovi Karabovi zo IV. B, ktorí si okrem maturitného vysvedčenia odnesú aj Osvedčenie o úspešnom absolvovaní absolventskej praxe v Zákazníckom servise Slovenskej pošty, a. s. Chcela by som sa poďakovať  nielen vedúcej Zákazníckeho centra Slovenskej pošty, a. s.,  Márii Kürtiovej, ale aj všetkým zamestnancom tohto centra za priateľský a zároveň  profesionálny prístup k našim žiakom a za čas, ktorý im počas odbornej praxe venovali.  

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto:  zamestnanci ZS SP, a. s. a Attila Baláž, IV. B

 

Dnes je
16.06.2024
a meniny má Blanka
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.