Študijne oddelenie: 048/4341 222
Najlepšia učiteľka je prax. Aj vo svete účtovnej evidencie, mincí a bankoviek.

Najlepšia učiteľka je prax. Aj vo svete účtovnej evidencie, mincí a bankoviek.

Existuje vôbec lepší spôsob upevnenia teoretických poznatkov a získania odborných zručností, ako je ich uvedenie do praxe? Nájsť odpoveď na túto otázku nám 11. júna 2019 opäť umožnili naše majsterky odborného výcviku, Bc. Vlasta Vilhanová a Bc. Erika Zádrapová. Počas preberania nového učiva, ktoré bolo zamerané na prácu s registračnými pokladnicami, vedenie pokladničnej knihy a skladového hospodárstva, ale aj pri opakovaní peňažných služieb a slovenskej meny, nám zabezpečili možnosť vidieť tieto činnosti priamo v reálnych podmienkach. Zobrali nás na pracoviská, kde sme prácu s registračnou pokladňou (a aj omnoho viac) mohli vidieť na vlastné oči.

Najprv sme navštívili  prevádzku spoločnosti FaxCopy, s. r. o.  v nákupnom centre Point v Banskej Bystrici. Tu nás už čakala vedúca pobočky Barbora Kelemenová, ktorá nám prakticky predviedla  prácu na  registračnej pokladnici, ukázala nám spôsob vedenia účtovných dokladov,  ich ukladanie a archiváciu.  Celý personál spoločnosti FaxCopy bol veľmi ústretový, ochotný odpovedať na všetky  naše zvedavé otázky. Objasnili nám aj množstvo vecí súvisiacich s archiváciou, stornom bločkov a kópiami bločkov, platieb kartou. V prevádzke sme mali možnosť  vidieť aj prístroj slúžiaci na identifikáciu poškodených alebo falšovaných bankoviek. Potom už pani vedúca poskytla priestor našim otázkam a nezabudla pridať aj niekoľko užitočných rád do budúcna. Možno nám tým ušetrila niekoľko brigádnických prešľapov! FaxCopy však nebola jediná spoločnosť, ktorú sme  v tento deň navštívili.

Po krátkom obednom oddychu v nákupnom centre a vydýchnutí si z letnej páľavy sme ďalej putovali na banskobystrickú pobočku Slovenskej pošty číslo 8. Tu bolo teda rušno! Pracovníčky boli veľmi zaneprázdnené, no predsa si na nás, študentov, našli chvíľu čas. Mohli sme vidieť proces počítania mincí s určitou nominálnou hodnotou, ktoré sú ďalej balené do papierových alebo jutových vreciek. Prístroj dokázal rozoznať rozdielnu nominálnu hodnotu, a teda veľkosť a hrúbku mince. Mince s inou nominálnou hodnotou, ako bola nastavená na prístroji, oddeľoval do samostatného priečinku. V prevádzke sme tiež v praxi videli kontrolu pravosti bankoviek v kontrolnom zariadení na zistenie poškodenej alebo falšovanej bankovky. Nejeden z nás by sa potešil darčeku v podobe zelenej bankovky, na tom sme sa zhodli.

Všetko to, čo sme sa na vyučovaní a v priestoroch školy dozvedeli, už teraz dokážeme oprieť o skúsenosť. Či už ide o prácu s účtovnými dokladmi, s registračnou pokladnicou alebo o triedenie peňazí. Na konci dňa sme teda predsa len prišli k záveru, že lepšia učiteľka ako sama prax neexistuje. Veď predsa lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť, nie je tak?

Autor textu a foto:  Alexandra Horváthová III. E

 

Dnes je
08.06.2023
a meniny má Medard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.