Študijne oddelenie: 048/4341 222
Franchising, BalikoBox a Geis. Aj týmito cestami môžeme zabezpečiť  distribúciu produktov.

Franchising, BalikoBox a Geis. Aj týmito cestami môžeme zabezpečiť distribúciu produktov.

Aj napriek alebo práve vďaka tomu, že sa školský rok blíži ku koncu,  pre nás čoraz častejšie naše majsterky pripravujú rôzne workshopy a exkurzie, pomocou ktorých  získavame nové odborné vedomosti, ale aj zručnosti.

Jedným z posledných učív pracovníkov marketingu na odbornom výcviku v druhom ročníku je distribúcia produktu. Franchising ako forma podnikania tvorí tiež jednu z odbytových ciest, a keďže je úzko spätý práve s oblasťou mobilných operátorov, vybrali sme sa v pondelok 10. 6. 2019 celá trieda k pamätníku SNP,  kde na nás už čakal pán Ing. Ján Krchňavý, ktorý prevádzkuje predajňu Excel, s. r. o. V nej formou franchisingu poskytujú služby Telekomu. Okrem toho pán Krchňavý spolupracuje s našou školou už dlhé roky a vždy si na ňu a jej žiakov dokáže nájsť čas. Nakoľko sa franchisingu venuje  už 24 rokov, prišiel sa so svojimi skúsenosťami a vedomosťami podeliť aj s nami. O franchisingu rozprával veľmi zaujímavo a pútavo Uviedol nám aj príklady praktického  využitia franchisingu v praxi a tiež nás oboznámil s pojmom know-how. Know-how sú vlastne špeciálne vedomosti z podnikových alebo technických skúseností.  Know-how tvoria rôzne poznatky, informácie, prípadne skúsenosti a vedomosti z rôznych oblastí výroby, obchodu, služieb alebo ekonomiky. Po celý čas s nami komunikoval a snažil sa nás čo najviac zapojiť do workshopu. Priniesol nám ukázať aj franchisingovú zmluvu, ktorá bola omnoho rozsiahlejšia, ako som čakala. Franchisingová zmluva je najvyššou formou obchodného vzťahu, kde zastúpený za franchisingový poplatok poskytuje predajcovi svoje know-how, produkt a marketing a tiež oprávnenie pracovať v jeho mene s využitím jeho obchodnej známky s cieľom zabezpečiť predaj produktov koncovému zákazníkovi. Na konci workshopu sa nás pýtal na výhody a nevýhody samotného franchisingu. Nakoniec sme  sa pána Krchňavého mali možnosť opýtať na všetko, čo nás zaujímalo. A on nás upozornil na výhody, ale aj nevýhody tohto podnikania.  Po workshope sme dostali  hodinku na oddych,  keďže bolo veľké teplo a  mnohí ju využili na  osvieženie sa vo fontáne. Po načerpaní nových síl a malom občerstvení sme sa všetci stretli pred Starou tržnicou a odtiaľ sme sa presunuli k sídlu Slovenskej pošty, a. s. v Banskej Bystrici, kde nás pani majsterka oboznámila s distribúciou zásielok do  balikoboxov. A  tu sme opäť získali nové vedomosti. Dozvedeli sme sa, že vďaka balikoboxom si svoj balík môžeme vyzdvihnúť kedykoľvek bez ohľadu na otváracie hodiny pošty či možnosti kuriéra – hoci aj cez víkend či v noci, čo je veľkou výhodou. Ďalšími výhodami balikoboxov je bezpečnosť, rýchlosť, flexibilita, diskrétnosť a maximálna efektívnosť. Tiež nám pani majsterka ukázala, ako balikoboxy fungujú a aké sú ich podmienky.

Ďalšou zastávkou pri získavaní nových poznatkov bola spoločnosť Geis Zvolen. Tú sme navštívili 17. 6. 2019. Spoločnosť Geis je súčasťou nadnárodnej logistickej skupiny Geis so sídlom v nemeckom Bad Neustadte. Na slovenskom trhu pôsobí už od roku 2006 a patrí medzi popredných poskytovateľov komplexných prepravných a logistických služieb. Ráno sme sa všetci stretli pred školou a autobusom sme sa presunuli k Europe vo Zvolene. A odtiaľ rýchlym krokom smerom ku Geisu. Po príchode pred spoločnosť nás s úsmevom na tvári privítal vrátnik. Spoločnosť sídli v moderných a veľmi rozsiahlych priestoroch. Privítala a počas celej exkurzie sa nám venovala Ing. Monika Švecová, ktorá nás hneď odviedla do zasadacej miestnosti a tam nás oboznámila s históriou, ale aj súčasným poslaním spoločnosti Geis. Dozvedeli sme sa, že je  súčasťou nadnárodnej logistickej skupiny Geis so sídlom v nemeckom Bad Neustadte. Na slovenskom trhu pôsobia už od roku 2006 a patria tu medzi popredných poskytovateľov komplexných prepravných a logistických služieb. Kombinujú skúsenosti a znalosti s aktuálnymi logistickými trendami. Snažia sa tiež, aby ich zariadenia, softwari a systémy boli vždy na najvyššej možnej technologickej úrovni. Zakladajú si na tom, že ich pracovníci majú dobré podmienky pre prácu a tiež možnosť ďalšieho vzdelávania sa. Porozprávala aj o svojich skúsenostiach a nakoniec nám položila  tri otázky,  na ktoré odpovedali tí najrýchlejší. Za správne odpovede získali od spoločnosti Geis darček. Potom sme sa už presunuli do skladu, kde sa zhromažďovali všetky zásielky do rôznych miest  a následne sa rozvážajú.   Tiež nám ukázala, ako sa tam pracuje v nočnej zmene. Všetkých nás to zaujalo, aj to, ako to v takej veľkej spoločnosti funguje a ako sa zdokonaľujú a rozširujú každým rokom o nové oddelenia, a  pre svojich zamestnancov ponúkajú rôzne kurzy, školenia a všetky možné iné aktivity.  Nevynechali sme ani Zákaznícky servis, kde niektorí z nás budú už v budúcom školskom roku vykonávať odbornú prax. Bol to pre nás pekný zážitok a zároveň česť stať sa na chvíľu súčasťou tejto veľkej prestížnej spoločnosti.

Autorky: Soňa Vieriková a Miroslava Medveďová, II. E

Foto: žiaci II. E

 

Dnes je
08.06.2023
a meniny má Medard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.