Študijne oddelenie: 048/4341 222
„ŽUPNÁ KALOKAGATIA  2019 „

„ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2019 „

     Spojiť krásu tela i ducha. Využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou. Kalokagatia (z gréckeho kalos – krásny, agathos - dobrý) predstavuje filozofiu, šport a hry. Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky a duševne, ale hlavne mravne kultivovanej osobnosti. Išlo o snahu zosúladiť krásu a dobro tak, aby sa približovali starogréckemu ideálu dokonalosti. Kalokagatia bola a je chápaná ako ideál starogréckej výchovy súlad vonkajšieho a vnútorného tela a ducha. Toto všetko je cieľom súťaže  , ktorá je určená  pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá) žiakov stredných škôl.  Dňa 26.9.2019 sa  na SSŠ pod  Bánošom na Župnej kalokagatii 2019 ktorej organizátorom súťaže, bol VUC Banská a Bystrica  zišlo 21 družstiev, ktorých členovia chceli dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie, a ísť reprezentovať náš kraj  do Žiliny.    Po slávnostnom príhovore riaditeľa odboru školstva VUC BB Ing. Martiša , organizačných pokynoch hlavného rozhodcu  sa  všetci presunuli preskúmať terén. Naše družstvo Mária Holubčíková, Alexandra Vojtková, Matúš Kurtík, Marek Mládenek a Andrej Majer sa postavilo na štart ako druhé. Trať mala  6 stanovíš kde plnili jednotlivé disciplíny. Po dobehnutí posledného družstva bolo vyhodnotenie. Prvé miesto a do Žiliny  pocestuje Gymnázium Ľ.Štúra zo Zvolena. Naše družstvo sa držalo statočne obsadilo miesto v prvej desiatke za čom im patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Hilda Dienová

 

Dnes je
25.03.2023
a meniny má Marián
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.