Študijne oddelenie: 048/4341 222
Chceš sa stať kadetom  policajného zboru?

Chceš sa stať kadetom policajného zboru?

V štvrtom ročníku nás okrem maturity čaká aj rozhodovanie o tom, čomu sa budeme venovať po ukončení štúdia na strednej škole. Mnohých z nás čakajú Dni otvorených dverí na vysokých školách, no nie všetci chceme v štúdiu na vysokej škole pokračovať. A práve  tí sa musia poobzerať po nejakom zamestnaní. Naša škola  svojim žiakom pomáha aj v tomto smere. Absolvovali sme už workshop v Podnikateľskom inkubátore, kde sme získali množstvo užitočných informácií o možnostiach podnikania a absolvovali sme aj  prezentáciu, kde sme sa dozvedeli o možnosti pomaturitného štúdia na Strednej odbornej škole Policajného zboru.

            Celou prezentáciou nás sprevádzala odborníčka priamo z praxe, mjr. Mgr. Andrea Petrovičová z oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ v Banskej Bystrici.
Poskytla nám veľké množstvo informácií o možnosti získať hodnosť kadeta a tým sa začleniť do Policajného zboru Slovenskej republiky.  Niektorí už o tejto možnosti vedeli, pre iných to bola novinka.  Od februára tohto roku sa totiž znížil minimálny vek pre získanie hodnosti kadet z 21 rokov na 18 rokov. Túto hodnosť môžeme získať absolvovaním  ročného kurzu na jednej z dvoch odborných škôl,  v Košiciach alebo v Pezinku. Kadetom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý je po zdravotnej, duševnej a telesnej stránke spôsobilý na výkon služby. Požiadavky pre záujemcov sú jasné:  svojprávnosť,  bezúhonnosť, spoľahlivosť, ovládanie štátneho jazyka, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ukončená maturitná skúška a ku dňu prijatia nebyť členom žiadnej politickej strany.  K úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok je potrebné mať dobrú fyzickú kondíciu. Po prijatí majú študenti možnosť získať štipendium, ktoré je vyplácané mesačne vo výške  minimálnej mzdy, a taktiež bezplatnú stravu a ubytovanie v areáli školy.  Medzi predmety mladých kadetov patria: kriminalistika, ústavné a trestné právo, informatika, psychológia alebo  policajná komunikácia. Praktický výcvik absolvujú v spolupráci so skúsenými kolegami v prispôsobených priestoroch, kde sa kadeti naučia narábať so zbraňou, používať donucovacie prostriedky či obsluhovať vysielačky a majáky.  Kadeti sa popri štúdiu venujú voľnočasovým aktivitám, ako sú cvičenie v posilňovni, práca s mládežou alebo darovanie krvi. Po úspešnom absolvovaní kurzu sa stávajú plnohodnotnými členmi Policajného zboru a môžu byť zaradení na niektoré zo štyroch oddelení, a to obvodné oddelenie, dopravný inšpektorát, hraničná polícia alebo pohotovostná motorizovaná jednotka. Nástupný plat príslušníka policajného zboru je v súčasnosti pre Banskobystrický kraj  1022 €. Prihláška na štúdium hodnosti kadet by mala byť stručná a napísaná rukou. Pred podaním prihlášky by uchádzač nemal zabudnúť na to, že byť policajtom znamená mať dobrý vzťah k práci policajtov a musí byť presvedčený, že túto prácu chce vykonávať zodpovedne a svedomito.

            Všetky tieto informácie vzbudili pozornosť štvrtákov a to, ako túto možnosť vnímali, sme sa dozvedeli od Radoslava Mojžiša zo IV. C: „Už v minulosti, skôr ako som sa prihlásil na túto školu, som uvažoval o práci v policajnom zbore. Počas štúdia ma však začalo lákať aj podnikanie v odbore, ktorý študujem. To, čo som sa dnes dozvedel, ma však prinútilo uvažovať opäť o možnosti stať sa policajtom. Je to super, že  mladí ľudia nemusia čakať, kým budú mať 21 rokov, ale môžu hneď po maturite nastúpiť za kadeta. Dobré je aj to, že už popri štúdiu získajú plat a istotu, že po ukončení výcviku bude z nich strážmajster s viac ako  slušným nástupným platom. Ešte neviem, ale asi túto možnosť využijem.“

 

Autorky: Simona Mesarkinová a Mária Šipulová, IV. E

Foto: Adrián Zelienka, IV. B, Viktor Kováčik, IV. E

 

 

Dnes je
16.04.2024
a meniny má Dana,Danica
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.