Študijne oddelenie: 048/4341 222
„ČAS NA KÁVU“ - tak znela tohtoročná téma regionálnej súťaže v Lučenci

„ČAS NA KÁVU“ - tak znela tohtoročná téma regionálnej súťaže v Lučenci

Aj tento rok sme si vyhradili čas na takpovediac už tradičnú školskú regionálnu fotosúťaž, ktorú každý rok usporadúva Technická škola v Lučenci pre všetky školy vyučujúce odbor GDM. Pozvanie sme s radosťou prijali a našu školu tentoraz kreatívne reprezentovali šikovné dievčatá z II. A, Natália Bieliková a Laura Môcová. Atmosféra bola zaujímavá a pred súťažou by sa možno dala krájať, pretože snáď každý v duchu očakával čo najlepšie výsledky. Tentoraz sme súťažili v žánri reklamnej fotografie na tému „Čas na kávu“. Úlohou 4 súťažiacich škôl, našej, hostiteľskej, SOŠ Tisovec, SOŠ Veľký Krtíš, bolo vytvoriť kreatívnu kompozíciu z pripravených alebo donesených rekvizít a rôznych dekoračných pomôcok, ktoré by čo najvýstižnejšie a najreprezentatívnejšie vystihli danú tému. Za 30 minút vyhradeného tímového času v ateliéri museli obidvaja žiaci využiť dostatok kreativity, umu a technickej zručnosti na vytvorenie čo najlepších fotografií. Odborná porota zložená s majstrov OVY hodnotila dodržanie daných technických parametrov (súborový formát jpg, minimálne rozlíšenie 200x300 pixelov, pomer strán 3:2), samozrejme aj kompozíciu, orezávanie, osvetlenie scény, celkovú atmosféru, pôsobenie, prácu so svetlom a tieňom, kontrast, dôraz na detail i prácu s hĺbkou ostrosti a v neposlednom rade obsahovú hodnotu a primeranosť úpravy fotografií, na ktorú bol zvlášť vyhradený čas. O výsledku rozhodovali aj body z krátkeho úvodného teoretického testu.

Žiacke práce boli na pomerne vysokej esteticko-technickej úrovni a hodnotenie nebolo vôbec také jednoduché, akoby sa na prvý pohľad zdalo. Však posúďte sami. Vizuálna stránka fotografií často zvykne mýliť, o výsledku však rozhodovali aj podrobnejšie, technicko-estetické kritériá, ktoré sa museli brať do úvahy. Na prvý pohľad sa zdá, že je ľahké vybrať tie najlepšie, no ako to už býva, často mnohé menej zvládnuté kritériá ubrali bodovanie. Ako už môžeme tušiť, iná porota by možno rozhodla ináč, pretože každý má iné subjektívne estetické cítenie, ale kritériá, ktoré boli dané, boli striktne brané do úvahy. Porota si najprv vizuálne prezrela všetky fotografie a individuálne každý zhodnotil celkovú atmosféru, vizuálnu a obsahovú úroveň záberov a zároveň členovia poroty nahlas diskutovali, recenzovali kvality a nedostatky,  dohadovali sa o zábere, ktorý je ten ideálny. Pritom vôbec netušili, resp. bolo ťažké vôbec určiť, koho záber sa práve hodnotí, keďže v ateliéri na prácu tímov dohliadal a pomáhal pedagóg, ktorý sa samotného hodnotenia nezúčastnil a fotografie boli očíslované náhodne...

Skoro každý záber mal nejaké kvality, ale po bližšom preskúmaní i väčšie či menšie nedostatky. Zábery sa vzájomne dopĺňali, čo chýbalo jednému, inému zas nie a opačne. O umiestnení zvykne často rozhodnúť len pár bodov.. Porota sa viackrát vracala a prehodnocovala snímku za snímkou a prihliadala na detaily. Spočítanie bodov však jasne ukázalo, kto si viedol najlepšie.

Účelom fotosúťaže bolo hlavne stretnutie škôl s odborom GDM a podnietenie tvorivého prístupu žiakov pri riešení zadanej úlohy a určité kritické myslenie pri sebahodnotení a porovnávaní prístupu iných žiakov. Aj keď sa vždy dá o výsledku pochybovať, aj tak to nejak dopadlo a sčítanie bodov rozhodlo. Aj keď naše žiačky odišli s čestným diplomom a dostali darčeky v podobe USB kľúča a pier, majú ich práce veľký estetický potenciál a súťaž splnila svoj cieľ. Na záver slávnostného vyhodnotenia, ktorého sa zúčastnil aj pán Ing. Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva BBSK, bolo pre všetkých účastníkov súťaže pripravené bohaté pohostenie, ktoré pripravil školský šéfkuchár...

Žiačky nás reprezentovali veľmi odhodlane a pomerne krátky čas vedeli veľmi dobre využiť na kvalitné fotografické práce. Vôbec ich nemusí mrzieť, že sa neumiestnili na jednom z troch miest, ide hlavne o skúsenosť. Veď cesta za ideálnym cieľom nie je v zásade až taká jednoduchá a priama, ako si mnohí idealizujú.

Ďakujeme našim žiačkam za účasť a prajeme im veľa tvorivých úspechov a trpezlivosti.

Autor: Mgr. art. Peter Lukáč

Foto: Mgr. art, Peter Lukáč, Mgr. Erika Frečková

 

Dnes je
08.06.2023
a meniny má Medard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.