Študijne oddelenie: 048/4341 222
Butterfly Effect Workshop

Butterfly Effect Workshop

Tento zvláštny názov je zároveň témou tohtoročného ročníka medzinárodnej súťaže Máš umelecké črevo? Novinkou organizárorov je viacero workshopov, ktoré ponúkajú v rámci tohto projektu pre stredné školy. Naše žiačky a žiaci sa zúčastnili akcie v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici,  kde sa konal workshop Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD. z katedry grafiky FVU AU v Banskej Bystrici. V uvoľnenej poobednej atmosfére si mali možnosť vyskúšať techniku monotypie z odpadového materiálu a konceptuálne písanie.

Monotypia je grafická technika, pri ktorej sa pracuje s farbou nanášanou na matricu (v tomto prípade mikroténové sáčky, igelitové tašky...) a následne otlačenou na papier. Vzniká pri tom jediný a tým jedinečný otlačok. Lektor ukazoval žiakom aj možné využite výstupov v počítačovej grafike a animácii.

Blízko k vizuálnej poézii malo písanie na písacom stroji na opadané lístie. Lektor žiakov oboznámil s kontextom takéhoto druhu umenia, ktorý korení v konceptuálnom prístupe k výtvarnému vyjadrovaniu. Podstatnou sa pri tom stáva myšlienka, nie napodobňovanie reality kreslením alebo maľbou. Príbehy a idey bývajú často vyjadrované textom, nezriedka existujú len vo forme skíc.

Obidve aktivity odkazovali na ekologickú problematiku, ktorá v súčasnosti rezonuje v spoločnosti – plastový odpad a zero waste, klimatické zmeny a Greta Thunberg, stavba letnej lyžiarskej haly na Donovaloch...  Workshop chcel podnietiť mladých ľudí k premýšľaniu o týchto témach a taktiež  ukázať rôznorodé možnosti ich výtvarného stvárnenia.

Zúčastnení: Rasťo Pavlov, Peter Živčák, II. A, Natália Romšáková, Zuzana Zerolová, II. B, Lukáš Páterek, III. B, Jakub Ďurian, Adrian Dvorský IV. A

Autorka textu: Mgr. art. Marianna Mlynárčiková, ArtD.

 

 

Dnes je
08.06.2023
a meniny má Medard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.