Študijne oddelenie: 048/4341 222
Vynikajúce výsledky našich žiakov v súťaži iBobor

Vynikajúce výsledky našich žiakov v súťaži iBobor

V dňoch 11. - 15. novembra 2019 sa uskutočnil 13. ročník medzinárodnej súťaže iBobor, ktorej sa naša škola pravidelne zúčastňuje už niekoľko rokov. V tomto roku sa na Slovensku zúčastnilo súťaže až 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl.

Naši žiaci súťažili v kategóriách Juniori ( 1. - 2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia), kde bolo prihlásených 47 žiakov našej školy a Seniori (ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií), prihlásených bolo 12 žiakov našej školy. V kategórii Juniori súťažilo  celkovo na Slovensku 7 994 súťažiacich a v  kategórii Seniori súťažilo  4 314 súťažiacich.

Súťaž prebiehala on-line na internetovej stránke www.ibobor.sk, kde v presne stanovených termínoch boli aktivované testy. Vstup do testov bol žiakom umožnený pomocou hesla, ktoré každý žiak dostal. Jednotlivé heslá boli vygenerované systémom na základe elektronicky vyplnených prihlášok, ktoré odosielal koordinátor súťaže pre jednotlivé školy.

Tento ročník súťaže bol pre našu školu v doterajšej histórii najúspešnejší. V kategórii junior bolo 14 úspešných riešiteľov, z nich Samuel Telúch z II. D získal plný počet bodov a zároveň percentil 100, Jakub Ozsvald z I. D percentil 99, Sebastian Ondo z I. B percentil 98. V kategórii senior boli 2 úspešní riešitelia, Peter Ambrózai zo IV.D percentil 97 a Adam Chrenko zo IV.D percentil 90.

Blahoželáme a všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Autorka: PaedDr. Marta Petrová (koordinátor súťaže)

 diplom Samuel Teluch

Dnes je
08.06.2023
a meniny má Medard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.