Študijne oddelenie: 048/4341 222
Prezentácia výsledkov prieskumu trhu

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu

Aj v tomto školskom roku pracovníci marketingu z II. E triedy zrealizovali prieskum trhu pre konkrétnu spoločnosť, čo im umožnilo pracovať v reálnych podmienkach. Na spolupráci sme sa dohodli s grafickým štúdiom AURORA, konateľom ktorého je Matej Mazúch, náš bývalý žiak a tiež kolega. Spoločnosť ponúka grafické a tlačiarenské služby a tiež široký sortiment darčekových predmetov. Po stretnutí sa so zástupcami spoločnosti a dohodnutí podmienok spolupráce sa žiaci už v septembri pustili do vypracovania dotazníka. Potom im práca išla pekne od ruky. Nasledujúci mesiac oslovovali respondentov a zbierali informácie v meste Banská Bystrica, v nákupnom centre Europa, ale aj pred Univerzitou Mateja Bela.  Každý deň starostlivo sčítavali výsledky a snažili sa ich usporiadať do tabuliek a grafov. Na základe výsledkov prieskumu  vypracovali závery  a odporúčania, ktoré sa stali súčasťou záverečnej prezentácie.

Výstupom tejto činnosti bola 12. decembra 2019 záverečná verejná prezentácia výsledkov prieskumu, na ktorej sa okrem ich mladších spolužiakov z prvého ročníka zúčastnili aj členovia vedenia školy,  riaditeľ Ing. Štefan Balogh, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie Ing. Miriam Popovičová, zástupkyňa pre praktické vyučovanie Ing. Katka Štrónerová, ale aj ich triedna učiteľka Mgr. Zuzana Kovačiková a učiteľka ekonomických predmetov Ing. Monika Maruškinová.

Už od samého rána žiaci v slávnostnom oblečení usilovne nacvičovali prezentáciu a s ubiehajúcim časom stúpala aj tréma a nervozita. Nakoniec to zvládli excelentne a po takmer štyroch mesiacoch si mohli vydýchnuť.

„Veľkým sklamaním však pre nás bolo, že sme si nemohli vypočuť názor zástupcov spoločnosti Aurora, ktorí sa  kvôli poruche tlačiarne v grafickom štúdiu  ospravedlnili.   Ale naopak, veľmi nás potešila spätná väzba zo strany pána riaditeľa, pani zástupkyne a tiež našich učiteliek.“ Na tomto tvrdení sa zhodli všetci.

A ako túto slávnostnú udalosť prežívali niektorí jednotlivci?  Svoje pocity z prvého manažérskeho vystúpenia opísala Natália Turisová: ,,Ráno som mala stres, ale po čase pri nacvičovaní opadol a pri prezentácii som už rozprávala uvoľnene a bez trémy.  Od septembra, v čase, keď sme realizovali prieskum trhu, sa moje   komunikačné zručnosti  zlepšili a prieskum trhu mi dal veľa nových skúseností, či už pozitívnych alebo negatívnych. Nezáleží však na tom, aké boli, ale kam ma posunuli. Ako som spomínala, prieskum trhu ma posunul na úplne iný, vyšší stupeň komunikačných, ale aj manažérskych  zručností.“

Tatiana Vozárová: ,,Na prieskume trhu sa mi najviac páčilo, že sme ho realizovali v reálnych podmienkach. Určite mi to dalo veľa skúseností. Spočiatku som mala veľký strach z oslovovania respondentov, ale neskôr zo mňa strach opadol a získala som nové komunikačné zručnosti. Strach som mala aj zo záverečnej prezentácie, ale som veľmi rada, že som ho prekonala, pretože mi to dalo nové skúsenosti.“

Pre Barboru Pántikovú bola najťažšia práca v teréne: „Oslovovanie respondentov mi vôbec nešlo. Moja tréma a strach osloviť niekoho cudzieho sa tu prejavila v plnej miere. Samozrejme, čím viac som to skúšala, tým viac som sa do toho dostávala. Veľmi ma tešili pokroky, ktoré som na  sebe videla. Zlepšenie komunikačných zručností aspoň o trošku, odbúranie veľkej trémy, som zodpovednejšia a naučila som sa pracovať v tíme.“

 Zaujímavý názor na túto prácu prináša aj Adam Hruška: „Dnešný deň bol pre všetkých dňom s veľkým D. Dňom plným očakávaní a trémy. Už od rána sme si nacvičovali prezentáciu, aby sme boli pripravení na všetko. Keď do zborovne vošli žiaci prvého ročníka spolu  s vedením školy, pomaly, ale iste sme sa ponárali do ešte väčšej trémy a stresu. Ako sme začali prezentovať, tréma pomaly od nás odchádzala a po skončení prezentácie sme dostali od členov vedenia školy, ale aj  žiakov prvého ročníka, slušný potlesk, čo nám pridalo na sebavedomí.  I keď sme od začiatku nevideli myšlienku toho, kde nás táto práca môže posunúť, dnes sme si uvedomili, že naše majsterky nás chceli naučiť veci, za ktoré im budeme v budúcnosti vďační. Až pri pohľade na našu triedu po prezentácii som si uvedomil, že nie je jednoduché odovzdať niečo také veľkolepé, pretože spôsobov, ako vyučovať, je veľa. A za toto  im v mene celej triedy dlžíme jedno veľké ďakujem a vážime si to. Verím, že počas štúdia zažijeme ešte veľa nových a super vecí. Podobných ako táto.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. Art. Peter Lukáč

 

Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.