Študijne oddelenie: 048/4341 222
Na Úrade priemyselného vlastníctva SR sme sa dozvedeli, čo je patent a ochranná známka, zamestnanci Colného úradu prezentovali značku pravosti

Na Úrade priemyselného vlastníctva SR sme sa dozvedeli, čo je patent a ochranná známka, zamestnanci Colného úradu prezentovali značku pravosti

Pracovníci marketingu z druhého ročníka sa už tradične formou workshopu učia jednotlivé úrovne produktu aj na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. S jadrom produktu je spojená aj značka a práve o nej sa mali možnosť dozvedieť  od Ing. Lucie Bockovej 16. 1. 2020.

V úvode získali informácie o právach priemyselného vlastníctva, o autorských právach a tiež o duševnom vlastníctve. Predmety duševného vlastníctva sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a sú všade okolo nás.  Mnohé produkty, ktoré každodenne používame, majú ochrannú známku alebo patent.  Ako živiť patent, čo je to ochranná známka a autorské právo, kedy porušíme duševné vlastníctvo, čo sú priemyselné vzory resp. dizajny, boli pre druhákov novinky, ktoré im rozšírili obzor vedomostí o produkte. Táto prezentácia však bola interaktívna a pani Ing. Lucia Bocková zapájala žiakov otázkami, na ktoré v mnohých prípadoch poznali odpoveď. Každá správna odpoveď bola odmenená sladkosťou, ktorá tiež mala svoju značku, ochrannú známku a dizajn.  O tom, že  žiakov táto téma naozaj zaujala, svedčili ich početné otázky a kvalifikované odpovede lektorky. Ale tiež vyjadrenie Natálie Turisovej: „Pani Ing. Lucia Bocková nám zaujímavou formou vysvetlila, ako sa dopracovala ku svojmu povolaniu a následne nám vysvetlila, čo je náplňou jej pracovnej pozície a čo sú to rešerše. Nasledovala najzaujímavejšia časť jej práce - ako rozpoznať falzifikáty od originálu a  aké problémy môžu mať falšovatelia originálnych značiek. Dokonca sme sa dozvedeli aj to, že väčšina nájdených produktov falšovaných originálnych značiek sa spáli a ich falšovatelia dostanú pokuty do výšky stoviek až tisícok eur. Potom nás jej kolegyňa zaviedla do archívu, kde nám ukázala aj prvú registrovanú značku, teda prvý spis, ktorý archivovali. Bol ešte z čias Rakúsko-Uhorska, kedy sme boli pod nadvládou Maďarov.“

O týždeň neskôr, presne 23. januára 2020,  nás navštívili kpt. Mgr. Jozef Vrábeľ a kpt. Stanislav Fellner z Colného úradu z Banskej Bystrice.  Najprv žiakom predstavili Finančný úrad a jeho zložky: Daňový úrad, Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy. Potom sa už aj oni venovali duševnému vlastníctvu, ale hlavne  ochrane spotrebiteľa. Krátkym animovaným filmom žiakom prezentovali, čo sa môže stať, keď si nedajú na svoj nový produkt zaregistrovať  ochrannú známku. V ďalšej časti žiakom prezentovali falzifikáty rôznych produktov, ktoré mali pre nich prichystané a tie porovnávali s originálnymi výrobkami. Žiaci sa tak mali možnosť dozvedieť aj to, kedy je značka pravosti tovaru CE originálna a kedy falšovaná. Najzaujímavejšie bolo snáď porovnanie loga od autorizovaného výrobcu a jeho falzifikát, tiež Rubikova kocka alebo tenisky, ktoré falšovali hneď dve značky.   Dozvedeli sa aj o falšovaní liekov a o jeho dopade na zdravie ľudí alebo  o falšovaní hračiek pre deti.

Žiakov zaujímalo veľmi veľa vecí súvisiacich s prácou colníkov a oni okrem kvalifikovaných odpovedí venovali každému žiakovi aj reflexný prvok a pero.  Za všetkých prinášame aspoň jeden názor: Pre mňa to bola jedna z najzaujímavejších prezentácií, aké sme kedy mali. Páni z finančnej správy boli veľmi príjemní, dozvedeli sme sa opäť množstvo užitočných informácií, o ktorých sme nemali ani poňatia, a to veľmi priateľským a nám blízkym spôsobom. Dozvedela som sa, ako postupujú, keď majú podozrenie, že je nejaký výrobok iba napodobenina. Veľkou zaujímavosťou je aj to, že mnoho produktov je vyrobených z nezdravých lacných plastov, ktoré obsahujú jedovaté látky a tie prinášajú vážne zdravotné problémy. Na rozoznanie pravého produktu od toho falošného nám priniesli ukázať napríklad Pandoru, Iphone, parfum alebo detské hračky, ktoré sa najčastejšie falšujú. V mnohých prípadoch bolo ťažké rozpoznať  originál od falzifikátu a trochu sme sa s tým potrápili,“  povedala na záver Barbora Pántiková. „Teraz  už viem, že si budem dávať väčší pozor pri nakupovaní vecí v obchode,“  dodáva Teodor Parobek.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.