Študijne oddelenie: 048/4341 222
Pracovníci marketingu mobilného operátora prvýkrát v špecializovanej predajni  Telekom

Pracovníci marketingu mobilného operátora prvýkrát v špecializovanej predajni Telekom

Pracovníci marketingu z I. E počas odborného výcviku po prvýkrát navštívili špecializovanú predajňu mobilného operátora Telekom. Predajný proces, ktorý si mali možnosť vyskúšať počas vyučovania v škole, tak mali možnosť sledovať aj reálne. Mali teda možnosť vidieť to, ako využívajú jednotlivé techniky asertívneho správania v predajnom procese zamestnanci špecializovanej predajne Telekom na Námestí slobody v Banskej Bystrici. Potom sa ich už ujal vedúci tejto predajne Martin Grman a porozprával im, ako postupujú pri vedení obchodného rozhovoru a tiež o postupe vybavovania reklamácií. Aby mohol zákazník čokoľvek reklamovať, musí v zákonnej lehote dvoch rokov predložiť doklad o zakúpení daného produktu alebo služby. Ak ide o reklamáciu produktu (mobilného telefónu alebo príslušenstva), spíše sa reklamácia a poškodený, resp. nefunkčný telefón sa postúpi prostredníctvom servisného strediska priamo výrobcovi.  Najčastejšou poruchou funkčnosti mobilného zariadenia je používanie inej ako originálnej nabíjačky. Ak je ale zjavné, že si produkt poškodil zákazník mechanicky alebo zlým zaobchádzaním, reklamácia mu nebude uznaná. Každá reklamácia musí byť vybavená do 30 dní a na tento čas zákazníkovi mobilný operátor poskytne náhradný telefón. Žiaci sa dozvedeli aj to, že každý zákazník si môže zakúpený tovar poistiť a po zaplatení poistnej sumy mu poisťovňa vyplatí akékoľvek poškodenie. Pán vedúci im porozprával aj mnoho kurióznych prípadov so  zákazníkmi a aj to, že agresívni zákazníci sú takmer každodennou realitou. Tak plynule prešiel aj na vybavovanie podnetov a sťažností. Tie ľudia najčastejšie podávajú pre nespokojnosť s výškou faktúry.  Ak je zákazník s výškou faktúry nespokojní, musí ju zaplatiť a následne reklamovať. V opačnom prípade mu príde upomienka a po jej nezaplatení a uplynutí termínu splatnosti, dochádza k vypnutiu služby. Služba je opäť zapojená do dvoch hodín po uhradení faktúry.

Potom už nasledovali otázky našich prvákov a tých zaujímalo naozaj množstvo vecí spojených s reklamovaním telefónnych zariadení, ale aj príslušenstva, postupov pri vybavovaní reklamácií, ale tiež to, ako zvládajú stresové situácie a nespokojných zákazníkov.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto:  Adriána Kupcová, I. E

 

Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.