Študijne oddelenie: 048/4341 222
Návšteva poštového múzea

Návšteva poštového múzea

Každý rok navštevujú žiaci 1. ročníka,  odbor KMP, Poštové múzeum v Banskej Bystrici, ktoré sídli v budove Slovenskej pošty, a. s. Múzeum uchováva a zhromažďuje predmety muzeálnej hodnoty dokumentujúce históriu vývoja poštovníctva a dopravy správ.                                                          

Cieľom exkurzie je spoznať históriu poštovníctva prostredníctvom zbierkových predmetov,  ktoré sa používali na poštách v minulosti.                                                                                                                                

Stála expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“ ponúka pohľad na dejiny pošty a poštovníctva a na tvorbu poštových známok na území dnešného Slovenska. Žiaci mohli vidieť aj predmety osobnej výbavy poštmajstrov a poštových doručovateľov (rovnošaty, brašne, trúbky, mapy, obrazy, fotografie, atď.). Zoznámili sa s rôznymi typmi denných, úradných, služobných, okresných, vlakových, príležitostných pečiatok. V druhej časti, ktorú tvorí známková tvorba,  si pozreli všetky známky, ich originálne výtvarné návrhy a rytiny.  V rámci krátkodobých výstav si žiaci mali možnosť  pozrieť  výstavu „Tri podoby M. R. Štefánika“. Návštevou múzea Slovenskej pošty  si žiaci upevnili učivo Vznik a vývoj pošty.

Autorka a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.