Študijne oddelenie: 048/4341 222
Redizajn plagátu

Redizajn plagátu

Odbor grafik digitálnych médií vychováva budúcich odborníkov v oblasti grafického dizajnu. Byť dobrým grafikom však predpokladá nielen znalosť počítačových programov, ale predovšetkým kreatívny prístup k zadaniam. Tvorivosť žiakov je počas štúdia rozvíjaná na vyučovacích hodinách, ale aj rozličnými aktivitami mimo školy. Naši žiaci mali možnosť získať výbornú skúsenosť na workshope Redizajn plagátu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Viedol ho Mgr. art. Braňo Matis, jeden z popredných slovenských dizajnérov strednej generácie. V súčasnosti je domovským dizajnérom SNG, pre ktorú vytvára vizuálne identity výstav.  Témou workshopu bol butterfly effect. Žiaci najprv v s lektorom, formou brainstormingu, diskutovali o tom, čo vnímajú ako ekologicky závažné ( fast fashion, potravinársky priemysel, či jednoducho vzťah k okoliu prejavený tým, že odhodíme na zem lístok alebo obal...). Zadanie potom znelo použiť  staré plagáty a reagovať na vybranú tému.  Výstup mal paradoxne byť 3D, niečo ako chodiaci plagát. Takto chcel lektor ukázať, ako je možné vyjadriť osobný postoj akčnými a aktivizačnými formami bez finančných nákladov. Čiže žiaci mali manipulovať s papierom tak, aby výsledok mohli nejakým spôsobom umiestniť na seba. Kreácie fotografoval profesionálny fotograf. Za krátku dobu vznikli zaujímavé výtvarné realizácie prvotných myšlienok. Žiaci v tvorivej atmosfére zažili metódy, ako pristupovať ku grafickej tvorbe, aby bola autentická a nielen, ako sa s tým častokrát stretávame, inšpirovaná dizajnom z  internetových portálov.

Autorka textu: Mgr. art.  Marianna Mlynárčiková, ArtD.

 

Dnes je
01.12.2023
a meniny má Edmund
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.