Študijne oddelenie: 048/4341 222
Pracovníci marketingu z II. E navštívili aj Colno-deklaračné oddelenie v Banskej Bystrici

Pracovníci marketingu z II. E navštívili aj Colno-deklaračné oddelenie v Banskej Bystrici

„Colný úrad na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici je colná hraničná pobočka, ktorá v rámci svojich kompetencií rieši dohľad nad dodržiavaním colnej legislatívy a predpisov, a to tak pri vývoze, ako aj pri dovoze tovaru alebo komodít. V rámci svojho územného pôsobenia realizuje úrad kontrolu a úkony vo veciach cla ako aj spotrebných daní, vymeriava, vyberá a eviduje clo a počas úradných hodín je k dispozícii pre subjekty a verejnosť, ktorých činnosť v rámci colnej legislatívy spadá do kompetencií colného úradu. Pobočka pôsobí v rámci Finančnej správy ako samostatná organizačná jednotka s príslušnými právami a povinnosťami.“

A prečo sme sa rozhodli zrealizovať exkurziu práve na tomto úrade? Dôvodom bolo,  aby sme sa dozvedeli ešte viac o ochranných známkach, patentoch a tiež o výrobkoch, ktoré sú falšované. Ale hlavne sme si doplnili vedomosti a zručnosti z tejto oblasti, ktoré sme získali počas predchádzajúcich návštev Úradu priemyselného vlastníctva SR a Colnej správy.

Na colno-deklaračnom oddelení sme sa dozvedeli, že celý proces prebieha tak, že zásielky prídu z Pošty Bratislava 022 a colníci tieto zásielky preberajú. Tie zásielky, ktoré sa im zdajú podozrivé, preveria pomocou röntgenu. Vďaka röntgenu zistia, čo sa v balíčku nachádza. A na túto časť exkurzie sme sa všetci tešili najviac. Tovar kontrolujú aj fyzicky a dokážu zistiť, o aký materiál ide a na základe toho určia, či je výrobok bezpečný pre naše zdravie.

Dohliadajú aj na to, či sú výrobky v súlade s duševnými právami – či sú výrobky pravé. Ak zistia, že výrobok pravý nie je, musí byť zničený. Pán colník nám ako príklad falošného výrobku, ktorý zadržali, ukázal ovládač na playstation a tlmič výfuku. Stávajú sa však aj prípady, že objednávateľ zásielky nesúhlasí so zničením tovaru a v tom prípade sa to už rieši na súde. Ak žiadateľ informuje o tom, že tovar môže byť falzifikát, musia to preveriť.

Ako ďalší príklad často falšovaných výrobkov nám pán colník uviedol detské stavebnice Lego, ktoré sme si mohli prezrieť spolu s topánkami, ktoré boli tiež falzifikát. Medzi často falšované výrobky patrí aj bižutéria, pri ktorej istý čas sledovali hodnoty olova. Preverujú tiež aj parfumy, či sa v nich nenachádzajú škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť naše zdravie. Preverujú aj lieky a najčastejším falzifikátom zvyknú byť tabletky na chudnutie, ktoré sú často vyrábané z chránených druhov rastlín. Falšované často bývajú aj módne doplnky a pri nich nám pán colník ukázal kabelku od značky Louis Vuitton, ktorá bola tiež falzifikát.

Na záver môžem dodať, že to bola opäť jedna z tých exkurzií, ktoré nám rozšírili obzor v oblasti patentov, ochranných známok, falzifikátov, ale hlavne sme pochopili, že hlavná úloha colného úradu nie je udeľovať pokuty, ale v prvom rade sú tu preto, aby spotrebiteľov chránili pred falošnými výrobkami, ktoré vo veľa prípadoch môžu poškodiť ich zdravie.

 

Autorka: Tatiana Vozárová, II. E

Foto: Juraj Kubiš, II. E

 

Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.