Študijne oddelenie: 048/4341 222
42. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť na SOŠ IT, Tajovského 30 v Banskej Bystrici

42. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť na SOŠ IT, Tajovského 30 v Banskej Bystrici

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné i teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.  Podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autori potom prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Školské kolo tejto súťaže sa na našej škole organizuje už tradične niekoľko desaťročí a každý rok sa do SOČ zapája čoraz viac žiakov. Ani tento už 42. ročník súťaže nebol výnimkou. Prihlásených bolo až 16 prác, ktoré boli zaradené do 6 kategórií. Pred hodnotiacu komisiu, ktorej predsedal Mgr. Ján Hôrecký a tvorili ju členovia Ing. Karolína Hukelová, Ing. Monika Maruškinová, Mgr. art. Lukáš Sihelský a Ján Kasan nakoniec predstúpili žiaci s trinástimi prácami. V stredu,  5. 2. 2020, o ôsmej hodine ráno ich privítal a veľa šťastia pri prezentácii prác im poprial riaditeľ školy Ing. Štefan Balogh.  Potom sa už z úst predsedu hodnotiacej komisie dozvedeli pravidlá súťaže a mohlo sa začať. Ako prvá predstúpila k prezentácii svojej práce Alexandra Horváthová zo IV. E s Propagáciou divadla Paravany a aj pán riaditeľ skonštatoval, že latku položila príliš vysoko. No ani ostatní  súťažiaci za ňou nezaostávali a komisia mohla len skonštatovať, že tak ako po iné roky boli práce pripravené zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni.

Členovia komisie posúdili nielen odbornú a obsahovú úroveň každej práce, ale aj použitie argumentácie a dôkazov, formálnu stránku a úroveň spracovania dokumentácie, používanie odbornej terminológie, využitie práce a samotnú prezentáciu a obhajobu. Okrem toho poskytli súťažiacim aj mnoho užitočných rád a usmernení, ktoré budú môcť využiť pri obhajobe práce v krajskom kole, resp. pri prezentácií akýchkoľvek svojich projektov v budúcnosti. 

O 12:00 hod. sa všetci súťažiaci dozvedeli výsledky a žiaci, ktorí sa so svojimi prácami umiestnili na prvom, druhom alebo treťom mieste, si okrem diplomu odniesli aj peňažné poukazy na nákup produktov v predajni Decathlon v hodnote 10, 15 alebo 20 €.

V súťažnom odbore  č. 15 ekonomika a riadenie sa z víťazstva mohla tešiť Alexandra Horváthová so svojou prácou Propagácia divadla Paravany, druhé miesto v tomto odbore získala práca Tatiany Vozárovej z II. E s názvom BRICS a na treťom mieste skončili so svojím podnikateľským plánom na letný tábor Simona Šálková a Nikola Kánová z III. E.

V ostatných odboroch prvenstvo získali žiaci Matúš Néma, Damián Tomašovič a  Martin Ondrejka  zo IV. B triedy, ktorí súťažili v odbore č. 16 so svojou prácou Video hry, na druhom mieste sa umiestnila súťažná práca Smart Home v odbore 12, s ktorou sa do súťaže prihlásili žiaci IV. D Peter Škrabák a Martin Wagner. Tretie miesto získal Marián Polonec z III. B s prácou  v odbor č. 11  Rezervačný systém Internátu SOŠ IT.

Všetkým tým, ktorí postupujú do krajského kola súťaže SOČ, prajeme, aby boli rovnako úspešní ako v školskom kole a budeme sa tešiť, ak sa im podarí postúpiť aj do celoslovenského kola.

A čo dáva účasť v súťaži SOČ samotným súťažiacim? To nám prezradila jedna z nich, víťazka v odbore č. 15  Alexandra Horváthová: Som štvrtáčka a o študijné povinnosti v tomto ročníku nie je núdza. Napriek tomu som si však ani tento ročník SOČ-ky nemohla nechať ujsť. Musím sama za seba povedať, že zodpovednosť, ktorá leží na mojich pleciach počas obhajovania práce, mi prináša dávku zdravého adrenalínu a úprimnej radosti. Cítim sa vtedy „vo svojom živle“. Inak to nebolo ani tento rok, keď zborovňu našej školy napĺňala tréma súťažiacich a očakávania pedagógov. V príjemnej súťažnej atmosfére bolo prezentovanie práce slasťou. Pokojne by som rozprávala aj dlhšie, keby mi to  časomiera dovolila. Hoci som nemala možnosť vidieť všetky práce spolužiakov, tie ktoré som videla ma mimoriadne zaujali. Najmä práca chlapcov zo IV. B. Som nadšená, že môj projekt na tému Propagácia ochotníckeho divadelného súboru zaujal odbornú komisiu natoľko, že jej udelili 1. miesto. Teším sa na krajské kolo!“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a Ján Kasan 

 

Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.