Študijne oddelenie: 048/4341 222
SPRACOVANIE ZÁSIELOK V HLAVNOM SPRACOVATEĽSKOM STREDISKU (HSS) VO ZVOLENE

SPRACOVANIE ZÁSIELOK V HLAVNOM SPRACOVATEĽSKOM STREDISKU (HSS) VO ZVOLENE

Žiaci II. E triedy odboru klientsky manažér pošty sa v rámci odborného výcviku zúčastnili exkurzie v Hlavnom spracovateľskom stredisku vo Zvolene. Exkurziou nás sprevádzala  Ing. Zuzana Balková, ktorá nám sprostredkovala všetky informácie týkajúce sa spracovania zásielok v Hlavnom spracovateľskom stredisku.

HSS – zabezpečujú spracovanie zásielok pre dodávacie pošty  pridelené do ich pôsobnosti a zabezpečujú prepravu v styku s pridelenými oblastnými spracovateľskými strediskami (OSS) a ostatnými HSS. 

Žiaci mohli vidieť  automatizované triediace linky, ktoré umožňujú skrátiť dodaciu lehotu zásielok. Na HSS vo Zvolene začala fungovať nová balíková triediaca linka.  Je to automatizované  zariadenie plné moderných technológií, ktoré pomáha s presným triedením balíkových zásielok pre doručenie koncovému adresátovi. Aby mohli byť balíky správne roztriedené, sú označené čiarovým kódom, ktorý sa skenuje priamo počas ich cesty na linke.  Balík pri tomto skenovaní len prechádza cez skenovací tunel. Používa sa päť kamier, ktoré snímajú čiarové kódy. To znamená, že oskenuje balík zhora, z bokov, spredu aj zozadu. Preskenovaný balík je na výklopnej plošine vedený do príslušného sklzu, po oboch stranách triediaceho pásu ich môže byť rozmiestnených aj niekoľko desiatok. Každý zo sklzov pritom reprezentuje spádovú oblasť, do ktorej má byť príslušný balík doručený. Sklzy končia na prízemí, kde operátori vkladajú balíky do prepravných vozíkov. Tie sa označia identifikačným lístkom vytlačeným na tlačiarni, aby bolo jasné, kam tieto balíky smerujú. Žiaci si mohli vyskúšať odobrať balík zo sklzu a naložiť do kontajnera, ďalej videli spracovanie zásielok dovezených poštovými kurzami z jednotlivých OSS, triedenie listových zásielok na automatickej triediacej linke, ale aj ručne, vyskúšali si aj viazanie zásielok do zväzkov.

Prostredníctvom exkurzie sa žiaci oboznámili s najnovšími modernými technológiami, ktoré sa využívajú v poštovej preprave zásielok, umožňujú výrazne zrýchliť a zjednodušiť proces triedenia  listov a balíkov, aby mohli byť úspešne doručené adresátovi.

     

Autorka  a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.