Študijne oddelenie: 048/4341 222
Inovačným dňom na našej škole sa stal 12. február 2020

Inovačným dňom na našej škole sa stal 12. február 2020

So Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou už máme skúsenosti a preto inovačný deň na našej škole nebol úplnou novinkou. Pred dvomi rokmi sme boli súčasťou prezentačného stánku tejto agentúry počas marketingového podujatia Noc výskumníkov a krátko potom nás navštívil lektor tejto spoločnosti Ing. Artur Šturmankin, ktorý zrealizoval program zameraný na inovatívne myslenie našich žiakov.

 

A 12. februára 2020 sme ho mali možnosť spolu s jeho ďalšími kolegami opäť privítať. Tentokrát cieľom ich návštevy bolo zrealizovať Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý spája podnikateľskú komunitu s verejným akademickým sektorom. A to, že prišli práve k nám, nebola náhoda.

 

Marek Kraus, absolvent našej školy, pred dvomi rokmi prihlásil do súťaže Krištáľový Merkúr svoju prácu Kamerový slider pre tvorbu videí a stal sa víťazom súťaže Mladý inovátor. Následne na základe tohto ocenenia na výstave v rámci projektu Mladý tvorca 2019 získal za túto prácu ďalšie ocenenie. A práve jeho kamerový slider bol predmetom workshopov aj počas inovačného dňa.  Úlohou 90 žiakov z tretieho ročníka rozdelených do piatich skupín bolo vytvoriť kreatívne nápady na propagáciu  kamerového slidera.

 

No skôr, ako sa tak udialo, sa všetci zhromaždili v telocvični, kde žiakov, ale hlavne lektorov ZIVSE, privítal riaditeľ školy Ing. Štefan Balogh. Okrem iného vyslovil potešenie nad tým, že sa naši žiaci zapájajú do takýchto súťaží, pretože získavajú skúsenosti, ktoré ich posúvajú ďalej.  Potom sa už ujal slova lektor Ing. Artur Šturmankin, ktorý okrem svojich kolegov predstavil aj projekt Inovujeme SK. Potom už nasledoval workshop na tému Ako myslieť kreatívne a inovatívne.

 

O hodinu neskôr, v čase od 9:00 do 11:35 hod.,  žiaci v skupinkách pracovali na tvorbe už spomínaných nápadov. Ďalšia polhodinka patrila ich prezentáciám lektorom a učiteľom. Nápady a inovatívne riešenia ako propagovať kamerový slider pre tvorbu videí boli naozaj veľmi podnetné a každá skupinka žiakov všetkých študijných odborov dokázala, že vie myslieť tvorivo. Nápady žiakov ocenili nielen vyučujúci, ale aj lektori. Projektový manažér SIEA Mgr. Peter Balcerčík  sa vyjadril, že sa mu so žiakmi pracovalo veľmi dobre, aktívne sa zapájali do workshopu Ako kreatívne myslieť, do hry pozitív a negatív a test kreatívnej schopnosti u každého dopadol veľmi dobre. Samozrejme, za svoje nápady dostali darčeky od spoločnosti Inovujeme SK. 

 

Po obednej prestávke o 12,45 hod. sa opäť všetci presunuli do telocvične, kde si žiaci vypočuli hodnotenie svojich nápadov od vyučujúcich a nasledoval koncert rapera Tona S. a autogramiáda. Ten sa všetkým prihovoril skladbou Zdravím a texty jeho piesní mali naozaj veľkú výpovednú hodnotu a mali čo povedať publiku, ktoré tvorili naši tretiaci.

 

 Potešili nás aj slová  Ing. Artura Šturmankina, ktorými veľmi pozitívne zhodnotil celé podujatie, aktivitu žiakov, ale aj našu školu, na ktorej sa podľa jeho slov cítili  veľmi dobre.

Záverečné slovo patrilo zástupkyni riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Kataríne Štrónerovej, ktorá všetkým poďakovala a povedala, že je veľmi rada,  že žiaci boli kreatívni a vďaka tomu prežili trochu iný deň, ako sú tie ostatné, ale hlavne sa tešila z toho, že ho zvládli. Vyslovila aj presvedčenie, že škola im dá veľa do života, pretože každý študijný odbor je zameraný na inú oblasť, ale  oni sa dokážu spojiť a pomôcť si navzájom.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Dnes je
24.02.2024
a meniny má Matej
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.