Študijne oddelenie: 048/4341 222
Možno deti atraktívne učiť o peniazoch?

Možno deti atraktívne učiť o peniazoch?

Určite áno. Dôkazom toho nie je len Malá finančná akadémia na internete, ale o rozvíjanie finančnej gramotnosti detí druhého ročníka Základnej školy Spojová 14 v Banskej Bystrici sa postarali aj pracovníci marketingu z III. E triedy, SOŠ IT na Tajovského 30 v Banskej Bystrici. V rámci projektu marketingovej komunikácie, ktorý realizujeme v spolupráci s grafickým štúdiom Aurora, si pripravili podujatie pre vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou práve formou tejto aktivity. Nápad vznikol aj v súvislosti s vypracovaním maturitného projektu Majky Šipulovej, žiačky IV. E, ktorá tretiakom pomohla s prezentáciou,  praktickými úlohami, krížovkou  a edukačným pexesom, ktorého tlač zabezpečilo práve grafické štúdio Aurora a tak sa sponzorsky zapojilo do realizácie PR podujatia.

A pretože ZŠ Spojová má až štyri triedy druhákov, navštívili sme práve túto školu v utorok,         3. marca 2020, v poobedňajších hodinách v ich školskom klube. Detičky sa najprv  dozvedeli, čo to vlastne finančná gramotnosť je a potom im už Majka veľmi hravou formou prezentovala ďalšie vedomosti o peniažkoch, pripravila si pre nich niekoľko jednoduchých úloh, ktoré mali vyriešiť a tretiaci im pripravili divadielko. V krajine Peniažkovo, kde sa k moci dostal kráľ  Euro, ktorý vôbec nevedel hospodáriť s peniazmi a nakoniec si ich musel požičať, sa schyľovalo k zlým časom. Na scénu prišiel drak Dlh, ktorý sa mu vyhrážal zánikom kráľovstva, ak peniaze nevráti. Kráľ sa zúfalý obracia na deti a pýta sa ich, odkiaľ môže získať peniaze. Vzápätí sa dozvedá, že usilovnou prácou a na scénu prichádzajú rôzne povolania. Úlohou žiakov ZŠ bolo uhádnuť ich. Všetky aktivity boli interaktívne, hravou obrázkovou alebo názornou formou, aby druháčikovia získali nové vedomosti predovšetkým prostredníctvom zážitkov.   A tí sa naozaj veľmi aktívne zapájali. Predbiehali sa v odpovediach, čo v našich tretiakoch vyvolalo pocit spokojnosti a nadšenia a inšpirovalo ich k improvizácii. Tým sa vzdelávanie v tejto oblasti stalo  spontánnym a šťastie v očkách detí, ktoré za každé zapojenie sa získali sladkosť od našich žiakov alebo darček od sponzora O2 a Finančnej správy v Banskej Bystrici, naozaj stálo za to. A spokojní boli nielen žiaci, ale aj učitelia ŽŠ Spojová v Banskej Bystrici.

 „V utorok,  3. marca 2020, sa zúčastnili žiaci dvoch oddelení školského klubu detí na ZŠ Spojovej 14 zážitkového vyučovania, ktoré sprostredkovali žiaci SOŠ informačných technológií so svojimi vyučujúcimi. Naši druháci s veľkým záujmom a očakávaním privítali starších kamarátov. Tí im pútavým a veku primeraným spôsobom vysvetlili, čo je finančná gramotnosť na základe jednoduchých a vhodne pripravených príkladov práce s peniazmi. Ponúkané úlohy deti  riešili s veľkým záujmom. Reagovali aktívne, spontánne. Väčšinou odpovedali správne, vedeli , či je tvrdenie pri porovnávaní sumy viac-menej pravdivé alebo nepravdivé, čo je možné za určitú sumu kúpiť, či je niečo zbytočné, a teda peniaze treba investovať inde. Prostredníctvom rozprávky sa dozvedeli  o výdavkoch, všeličo o pôžičkách a ich splácaní. Rozprávka u detí navodila radostnú, uvoľnenú náladu.    Okrem finančnej a matematickej gramotnosti si  deti mali možnosť rozvíjať zručnosti v  spoločensko–vednej oblasti výchovy  pri veľmi atraktívnom  poznávaní pracovných profesií. Žiaci strednej školy v prestrojení znázorňovali pracovnú činnosť niektorých profesií. Zaujímavé bolo vypočuť si názory, prečo je tá ktorá práca výhodná či nevýhodná. Všetky úlohy, aktivity a činnosti deti robili s nadšením, boli pre nich zaujímavé, príťažlivé, nenásilne pútali ich pozornosť. Žiaci druhej skupiny sa už tešia, že stredoškoláci prídu aj k nim, pretože dobré správy sa šíria rýchlo. Aj oni chcú skúsiť zážitkové učenie a aktivity s veľkými kamarátmi.“  To sú už slová vychovávateľky školského klubu detí zo ZŠ Daniely Peniakovej, ktorá sa so svojimi zverencami finančného vzdelávania druhákov zúčastnila.

Po realizácii tohto podujatia môžeme konštatovať, že sme sa postarali nielen o vytváranie dobrých vzťahov našej školy s verejnosťou, ale aj o zvýšenie finančnej gramotnosti tých najmenších, ktorí celé podujatie zhodnotili slovami „páčilo sa nám úplne všetko!“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Ján Koreň, III. A

 

Dnes je
16.06.2024
a meniny má Blanka
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.