Študijne oddelenie: 048/4341 222
Výhody spôsobujú nevýhody alebo korupcia od základov

Výhody spôsobujú nevýhody alebo korupcia od základov

V pondelok 8. novembra 2021 sme sa mali možnosť zoznámiť s absolventom našej školy Tomášom Krjakom. Niektorí z nás si ho pamätali ešte z prvého ročníka, keď on bol už štvrták, no vtedy ešte nikto z nás netušil, že o tri roky neskôr nám bude prednášať a  škola bude na neho a na jeho úspechy právom hrdá.  

Nakoľko študoval práve odbor pracovník marketingu, boli sme to my, ktorí sme mali šťastie stať sa jeho poslucháčmi. Skôr, ako začal samotný workshop, si Tomáš pre nás pripravil krátku prezentáciu o  svojom štúdiu a  voľnočasových aktivitách. Dozvedeli sme sa, že popri štúdiu na Vysokej škole ekonomiky a manažmentu v Bratislave, kde študuje verejnú správu, sa venuje naozaj mnohým ďalším veciam a bola som prekvapená, ako to všetko môže stíhať. Povedal nám, že je dôležité mať veľké vízie a ciele od mladého veku, nepochybovať o sebe a stále sa zlepšovať vo veciach, v ktorých je dobrý. Zistili sme, že ho vždy bavilo rozprávať a aj z toho dôvodu chodil na prednášky o rétorike. Dal nám jednu dobrú radu a to, že si máme založiť denník, na základe ktorého si neskôr môžeme pripomenúť svoje kroky a cestu, pretože je dôležité sledovať samého seba a pamätať si svoje úspechy a neúspechy, vďaka ktorým sa môžeme stále zlepšovať a napredovať.  Podľa Tomáša je tiež dôležitá kontinuita v záujmoch, ktorú rozdelil na  zodpovednosť, vzdelanie (prehľad) a schopnosť ukázať záujem. Hovoril tiež, že niekedy je dôležité zobrať si čas na rozmyslenie napríklad,  keď sa po strednej škole nevieme rozhodnúť, na akú vysokú školu ísť alebo akým smerom sa v živote vydať, nemáme sa zbytočne unáhliť, ale máme si dať čas na rozmyslenie. Potom sa už vrátil do čias svojho štúdia na našej škole a odporučil nám, že máme využívať všetky možnosti, ktoré škola ponúka. Absolvovať  workshopy, prednášky, olympiády, mimoškolské aktivity, pretože jeho to v živote posunulo veľmi dopredu. Porozprával nám príbeh, keď bol ešte žiakom tejto školy a veľakrát sa hádal s učiteľmi, pretože bol presvedčený, že niečo spravil dobre, aj keď nemal pravdu. Keď sa na to spätne pozrel, uvedomil si, ako veľmi sa mýlil. Tým nám chcel povedať, že je dôležité priznať si chybu,  počúvať rady učiteľov a naučiť sa prijať kritiku. Vyzdvihol kvality našej školy, ako je možnosť pracovať na reálnych projektoch, profesionalitu vyučujúcich a vytváranie tých najoptimálnejších podmienok pre žiakov. Veľmi ma zaujali aj jeho terajšie mimoškolské aktivity ako napríklad členstvo v Protikorupčnej akadémii, stáž v kancelárii Prezidentky Slovenskej republiky, Mládežnícke organizácie aktivizmus, kurz o predchádzaní radikalizácie mládeže, program pre mladých lídrov a líderky, dobrovoľníctvo napríklad v domove sociálnych služieb.

Potom už nasledoval workshop pod názvom „Výhody spôsobujú nevýhody alebo korupcia od základov“. Protikorupčná akadémia je jednou z Tomášových mimoškolských aktivít a príležitosť zúčastniť sa takého projektu berie ako jeden z jeho najdôležitejších momentov v živote, vďaka ktorému môže nadväzovať nové kontakty. Protikorupčnú akadémiu tvorí 25 jednotlivcov, ktorí sa spojili a vytvorili jednu komunitu. Dozvedeli sme sa, že korupcia je podplácanie, poskytovanie alebo prijímanie prospechu, teda neoprávnených výhod. Korupcia je to, keď niekto je držiteľ nevýhody, napríklad občan, ktorý potrebuje stavebné povolenie a držiteľ výhody, napríklad úradník, ktorý schvaľuje stavebné povolenia. Držiteľ výhody, v tomto prípade úradník nemusí stavebné povolenie schváliť, napríklad kvôli rodinným sporom alebo môže čakať úplatok a v tomto prípade hovoríme, že ide o korupciu. Korupcia je zložitý koncept a ľahko sa dá pochopiť aj formou rôznych aktivít. Preto si pre nás Tomáš tri aktivity pripravil a pri ich riešení sme pracovali v skupinách.

Prvá aktivita bola zameraná na pochopenie rozdielu medzi svojimi peniazmi a peniazmi v nejakom rozpočte, ktoré majú slúžiť všetkým ako napríklad štátna pokladnica, ktorá je hlavným fondom štátu. Táto aktivita bola zameraná a rozdelenie peňazí, teda koľko necháme sebe a koľko peňazí vložíme do triedneho fondu. Mali sme rozmýšľať o tom, čo z triedneho fondu pokryjeme a ďalej sme sa mali rozhodnúť, čo najviac potrebujeme,  aby sme náklady znížili na minimum. Nakoniec sme sa rozhodli, že z triedneho fondu pokryjeme školský výlet a mali sme si vybrať pokladníka a realizátora, ktorými boli Natália a Tomáš. Mali za úlohu vytvoriť rozpočet, rozmyslieť si, aké komplikácie môžu nastať a dohodnúť sa, kam na výlet pôjdeme.  Keď bolo o všetkom rozhodnuté, Tomáš dostal výhodnú ponuku od známeho, ktorý vlastnil chatu a tu už začala korupcia.

V druhej aktivite sme diskutovali o povolaniach, pri ktorých môže nastať konflikt záujmov. Napríklad do konfliktu záujmov sa môže dostať právnik, ktorého syn má problémy. Diskutovali sme o tom, čo môže právnik v tomto prípade spraviť. Buď môže využiť svoju moc a dostať svojho syna z problému, alebo sa zachovať čestne. Dozvedeli sme sa tiež, že právnikovi môžu ľudia často ponúkať úplatky, aby ich dostal z problémov. Existujú však aj prostriedky, ktoré zabraňujú korupcii ako napríklad online konferencie, prehľad odvodov a najmä obchodný register, v ktorom sa napríklad môžeme dozvedieť, aké firmy dodávajú materiál iným firmám a podobne. Dôležité je sledovať volených zástupcov, či sú dôveryhodní a transparentní.

            V poslednej, tretej aktivite sme mali za úlohu rozdeliť, čo sa považuje a čo sa nepovažuje za korupčnú aktivitu. Dospeli sme k záveru, že schválenie auta cez STK za úplatok, kupovanie seminárnej práce za peniaze alebo darovanie peňazí alebo iných materiálnych darov lekárovi pred vyšetrením je korupčná aktivita. Jedna činnosť nás však zmiatla a tou bol lobbing. Tomáš nám vysvetlil,  že lobbing môže byť buď pozitívny alebo negatívny. Pri negatívnom lobbingu sa ponúka úplatok a pri pozitívnom je to vyjednávanie lepších podmienok bez úplatku.

Bolo veľmi príjemné a povzbudzujúce vidieť, že bývalému žiakovi našej školy sa aj vďaka štúdiu na tejto škole takto darí. Myslím si, že toto stretnutie bolo pre nás veľmi  poučné a inšpirujúce. Veď čo môže byť väčšou motiváciou ako úspechy našich predchodcov. Aj v tomto prípade môžeme opäť vidieť, že keď je človek aktívny, má chuť  učiť sa a stále sa zlepšovať, tak to v živote môže dotiahnuť naozaj ďaleko.  

Autorka: Tatiana Vozárová, IV. E

Foto: Filip Schmidt, IV. A

Dnes je
29.09.2023
a meniny má Michal(a)
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.