Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

utorok, 28 september 2021 10:20

Získavanie komunikačných zručností v I. E

Komunikačné zručnosti sú  kľúčovým nástrojom pri plánovaní, pri zadávaní úloh, organizovaní a koordinovaní práce tímu, hodnotení a motivovaní ľudí. A preto, že pracovníci marketingu sa pripravujú práve na tieto manažérske činnosti, svoje štúdium začali workshopom, počas ktorého mali možnosť získať nové a zdokonaliť si už existujúce komunikačné zručnosti.

V utorok, 14. septembra 2021, mali žiaci I. E, ktorí sa rozhodli pre štúdium odboru pracovník marketingu,   prvý odborný výcvik.  Po oboznámení sa so spôsobom vyučovania na odbornom výcviku a úvodnej inštruktáži privítali PhDr. Ľubu Dankovú z Centra voľného času Junior, ktorá im prišla prezentovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu.   Hoci sa spolužiaci ešte nestihli navzájom ani spoznať, aktívne sa zapájali do rôznych aktivít, tréningov a modelových situácií, ktoré si pre nich pripravila. So záujmom sledovali jej prezentáciu, ktorá demonštrovala  úvodné učivo nielen na vyučovanie odborného výcviku, ale aj predmetu   učenie a komunikácia. A možno práve spôsob, akým začali získavanie odborných zručností, bol pre nich silným motivačným faktorom na ceste k svojej profesii.

Svedčia o tom hlavne výpovede žiakov: „Na odborný výcvik som išla prvýkrát a priznám sa, že trochu s obavami. Nevedela som si celkom dobre predstaviť, čo tam budeme robiť a zo začiatku som sa bála, čo od odborného výcviku čakať. No keď som prišla na odborný výcvik, cítila som sa  v pohode. Bola tu veľmi príjemná atmosféra a pani majsterka nás oboznámila so všetkým, čo nás v prvom ročníku čaká. V zápätí sme sa dozvedeli, že pre nás pripravila workshop. Veľmi som sa potešila a moje očakávania sa onedlho splnili. Aktivity, ktoré sme s pani Dankovou robili, boli naozaj zábavné. Dozvedela som sa veľa nových vecí o komunikácii v spoločnosti. Vôbec som netušila, že sa dá toľko zistiť len z pohľadu na človeka. Ani to, čo všetko nám napovie jeho postoj, oblečenie či vôňa. Veľmi sa teším na nasledujúci odborný výcvik,“  vyjadrila sa Hana Raučinová a ostatní spolužiaci, podobne ako ona, považovali workshop v prevedení Ľuby Dankovej za veľmi poučný a zábavný, ocenili to, že bol pripravený hravou formou a nakoniec všetci vyslovili želanie, aby sa podobné spôsoby vyučovania zopakovali aj v budúcnosti. 

A to je aj naše želanie. Preto nám už len ostáva dúfať, že tento školský rok sa bude niesť v duchu prezenčného vyučovania, pretože tento spôsob vyučovania je nám všetkým prirodzený a vyučovanie v školských laviciach nenahradí ani pohodlie domova či vlastný počítač. A prváci sa už môžu tešiť na návštevu Centra voľného času Junior, kde si Mgr. Gabriela Selecká pre nich pripravila aktivitu pod názvom „Komunikácia veselo i vážne“.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Barbora Pántiková, IV. E

 

 

utorok, 28 september 2021 09:31

Plážový volejbal

V utorok 21. 9. 2021 sa uskutočnil MIX - plážový volejbal žiačok a žiakov SŠ na plážovom ihrisku Strednej zdravotníckej školy. Turnaja sa zúčastnilo  10 družstiev rozdelených do dvoch skupín. V našej skupine sme začali opatrne a prvý set sme prehrali s domácim družstvom Strednej zdravotníckej školy. V druhom sete sme vychytali drobné chyby a zúročili sme to aj v rozhodujúcom treťom sete, a to naším víťazstvom. V druhom zápase nás čakal súper z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, kde sme zopakovali podobný výkon. Prvý set sme opäť prehrali, po taktickej porade druhý set sme vyhrali a v treťom sme rozhodli o našej výhre. Pred sebou sme mali ešte dva zápasy, no nepodarilo sa nám už uspieť proti Strednej športovej škole a Strednej priemyselnej škole  J. Murgaša. V skupine sme skončili na celkovom 3. mieste.

Tohto turnaja sme sa zúčastnili po druhýkrát a tretie miesto považujeme za úspech vzhľadom na zlepšenie našich výkonov v porovnaní s minulým ročníkom, kde sme nevyhrali ani jeden zápas. Naše  družstvo  už vedelo prispôsobiť hru špecifickým pravidlám plážového volejbalu a preto sme mohli zabrať aj po taktickej stránke, čo nám prinieslo víťazstvá.

Gratulujeme k dobrým výkonom a  školu v dobrom svetle reprezentujúcim žiakom: Petrovi Zajacovi, Patrikovi Zajacovi, Marekovi Hullovi, Chiare Troškovej, Miriam Leštákovej a  vedúcemu družstva Mgr. Tomášovi Trudičovi, PhD.

V Banskej Bystrici dňa 23. 9. 2021

 

Výsledky

MIX - plážový volejbal žiačok a žiakov SŠ

 

Dátum: 21. 9. 2021

Miesto podujatia: SZŠ, Tajovského 24, Banská Bystrica

 

Skupina „A“ (výsledky zápasov v skupine)

1.

SŠŠ – GJGT

2 : 1 

2.

SOŠ IT – SZŠ „A“

2 : 1 

3.

4.

5.  

6.

7.

8.

9.

10.        

SPŠJM „A“– SŠŠ

GJGT – SOŠ IT

SZŠ „A“ - SPŠJM „A“

SŠŠ – SOŠ IT

GJGT – SZŠ „A“

SOŠ IT - SPŠJM „A“

SŠŠ – SZŠ „A“

GJGT - SPŠJM „A“

2 : 0 

1 : 2

0 : 2

2 : 0

2 : 0

0 : 2

2 : 0

0 : 2

     

Poradie

 • SPŠ J. Murgaša „A“ Banská Bystrica 8 : 0
 • SŠŠ Banská Bystrica 6 : 1
 • SOŠ IT Banská Bystrica 4 : 6
 • Gymnázium JGT Banská Bystrica 4 : 6
 • SZŠ „A“ Banská Bystrica 1 : 8

 

 

Skupina „B“ (výsledky zápasov v skupine)

1.

SPŠJM „B“ – HSaO

2 : 1 

2.

KGŠM – EVG

0 : 2 

3.

4.

5.  

6.

7.

8.

9.

10.        

SZŠ „B“– SPŠ JM „B“

HSaO – KGŠM

EVG - SZŠ „B“

SPŠ JM „B“ – KGŠM

HSaO – EVG

KGŠM – SZŠ „B“

SPŠ JM „B“ – EVG

HSaO – SZŠ „B“

0 : 2 

0 : 2

2 : 0

2 : 1

0 : 2

1 : 2

0 : 2

0 : 2

     

 

Poradie 

 • Evanjelické gymnázium Banská Bystrica 8 : 0
 • SPŠ J. Murgaša „B“ Banská Bystrica 6 : 4
 • SZŠ „A“ Banská Bystrica 4 : 5
 • KG Š. Moysesa Banská Bystrica 4 : 6
 • SOŠ HSaO Banská Bystrica 1 : 8

 

 

Stretnutie o 3 miesto

 

SŠŠ BB – SPŠ  JM „B“                                 

2 : 0

   

 

     
     
     

Finále

      SPŠ JM „A“ – EVG                        2 : 0

 

 

Účelové cvičenie pre prvý a druhý ročník sa uskutočnilo dňa 3. 9. 2021. Vďaka výbornému počasiu sme realizovali toto povinné cvičenie v okolitej prírode. V rámci každého ročníka súťažili jednotlivé triedy medzi sebou. Ich úlohou bolo pozorne počúvať prednášky a následne odpovedať na otázky zo zdravotnej prípravy, civilnej ochrany a pohybu a pobytu v prírode. Kurz ochrany života a zdravia mali žiaci v treťom ročníku tri dni od 6. - 8. 9. 2021. Prvý deň bol zameraný na turistiku smerom na Hvezdáreň, druhý deň sme absolvovali v Laskomeri a tretí deň v parku pod pamätníkom SNP. Tu sa uskutočnila aj súťaž v nadobudnutých vedomostiach z oblasti zdravotnej prípravy, civilnej ochrany a pohybu a pobytu v prírode. Prvé tri miesta boli vo všetkých ročníkoch odmenené diplomami.

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 1. ročníku :

 • miesto s počtom bodov 140 – C
 • miesto s počtom bodov 130 – I.E
 • miesto s počtom bodov 120 – I.D

I.B získala 110 bodov a I.A 100 bodov.

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 2. ročníku :

 • miesto s počtom bodov 150 – D
 • miesto s počtom bodov 132 – II.C
 • miesto s počtom bodov 125 – II.A

II.B získala 123 bodov a II.E 120 bodov.

Vyhodnotenie Kurzu ochrany života a zdravia v 3. ročníku :

 • miesto s počtom bodov 193 – B
 • miesto s počtom bodov 184 – III.C
 • miesto s počtom bodov 170 – III.D a III.E

III.A získala 168 bodov.

Spracoval : Mgr. Tomáš Trudič, PhD.                                              

V Banskej Bystrici dňa 14. 9. 2021

 

 

 

piatok, 17 september 2021 15:25

Upozornenie pre žiakov

 

 

Dôležité upozornenie pre žiakov

 

 

 • Žiaci vstupujú do budovy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk

 

 • Žiaci z oranžových okresov podľa COVID semaforu odovzdajú pri vstupe triednemu učiteľovi písomné potvrdenie o bezpríznakovosti.

 

 

Rozhodnutie Ministra školstva platné od 29.11.2021

Školský semafor aktuálny od 26.11.2021

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Príloha č.1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 20488

Príloha č.2 Oznámenie o výnimke z karantény 20487

Príloha č.3 Oznam podmienok vstupu do priestorov školy 20486

 

piatok, 17 september 2021 11:00

Adaptačný kurz – Kráľová 2021

Tak ako prváci na základnej škole stratení  v neznámom prostredí, tak i teraz, už  ako pätnásťroční, sme prvákmi na strednej škole, v novom systéme, medzi novými ľuďmi. Zisťujeme, že učitelia nám vykajú a že chodenie z jednej budovy do druhej je pomerne náročné.

Vďaka tradícii na  našej novej škole sme mali možnosť ísť na adaptačný kurz, ktorý mal upevniť vzťahy medzi nami, v našej triede. Naša cesta sa začala o ôsmej ráno stretnutím  pred školou. Nikto nevedel, kam ideme, len to, že to je hotel v horskom prostredí. Ako prví boli v autobuse grafici z I. B a potom my. Ak ste sa pozerali von oknom, videli ste cestou bludisko ulíc  Bystrice a  Zvolena. Nikto neočakával, že odbočka do maličkej uličky bude viesť do nádherného lesa. Na konečnej nás privítal moderne prestavaný hotel. Rozdelenie do izieb prebehlo s trochou zmätku, nasledovalo vybalenie sa a šup do konferenčnej miestnosti, kde nás privítali okrem našej triednej i pani zástupkyňa a sám pán riaditeľ. Bol čas na prednášky a prezentácie, ktoré nám bližšie ukázali možnosti štúdia na našej škole.

Zoznámenie sa so školou a motivačný monológ pána riaditeľa zahájil náš pobyt. Potom prednáška o odboroch, ktoré sme si vybrali, konkrétne grafik digitálnych médií, pracovník marketingu a klientsky manažér pošty. Jedna z najzaujímavejších prednášok bola tá o nástrahách alkoholu. Napríklad to, že kefír obsahuje cca 2 percentá alkoholu, tak to som fakt nevedela. Ďalej sme sa dozvedeli že nielen na základnej škole funguje  Erasmus, ale i na strednej. Skvelý nápad na aktivitu.

A potom bol obed, mňam. Boli sme fakt skvelí, aby som podotkla.  Väčšina z nás  zjedla všetko. To svedčí o dobrom jedle. Keď  sme dojedli, tak hurá von! Niektorí boli na prechádzke a niektorí hrali futbal. Iní zas bedminton alebo len tak štebotali. Bolo to príjemné popoludnie, lebo slniečko svietilo a vetrík fúkal. Vďaka pani triednej učiteľke a jej zaujímavej hre, ako spoznať spolužiakov, viem mená skoro všetkých, a to je čo povedať.

Čas rýchlo ubiehal a po chutnej večery išli niektorí z nás do bazéna, kde bolo veľa zábavy. Večerná súťaž v bizarných úlohách bola úžasná,  len keby sme neboli takí unavení. Zostalo nám zaželať si dobrú noc a spať.

Musím podotknúť, že to, čo spravili ráno naši spolužiaci, bolo také zlaté... Vtrhnúť nám do izby a urobiť nám budíček. Vďaka nim som bola hneď hore. Škoda že sme sa museli pobaliť, zísť na raňajky a... Aj keď všetko nedopadlo tak, ako sme si predstavovali, som šťastná, že som mohla absolvovať adaptačný kurz, lebo to bolo fajn a postupne si budujeme skvelý kolektív.

Autorka: Gabriela Kollárová, I. E

 

 

Aj keď si 1. septembra  pripomíname  Ústavu SR a tento deň je na Slovensku štátnym sviatkom, pred našou školou bolo rušno. Už od obeda postupne prichádzalo 256 žiakov ubytovaných v Školskom internáte, aby  sa mohli spolu s ostatnými spolužiakmi vo štvrtok 2. septembra 2021 zúčastniť zahájenia školského roku 2021/2022.

Nakoľko sa predchádzajúci školský rok niesol hlavne v duchu pandemických opatrení a dištančného vyučovania, všetci sme sa potešili,  že môžeme nový školský rok začať tradične, privítaním všetkých 560 žiakov na školskom ihrisku. Aj počasie nám po dlhšom čase prialo a tak nič nebránilo tomu, aby riaditeľ Strednej  odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici, Ing. Štefan Balogh, vyjadril vo svojom slávnostnom príhovore radosť aj z týchto skutočností. Predovšetkým však privítal žiakov a pedagógov, hlavne tých nových, a predstavil členov vedenia školy.  Svoju pozornosť upriamil aj na prvákov, ktorým poďakoval za to, že sa rozhodli študovať práve na našej škole. Nechýbalo   niekoľko slov aj o histórii školy, ktorá v tomto školskom roku oslávi už svoje 55. výročie. Za dôležitú považoval tiež otázku nutnosti pohybu, ktorého bolo v minulom období pomerne málo, tolerancie a slobody. Pripomenul tiež dôležitosť stanovenia a dosiahnutia cieľov. Veď začiatok školského roka dáva príležitosť na to, aby sme žiakom v školách umožnili trochu popremýšľať a vytvoriť im priestor na stanovenie si nových cieľov. Ak má žiak pred sebou reálne ciele, ľahšie sa mu prekonávajú problémy, s väčšou chuťou sa púšťa do úloh a s väčšou radosťou je ochotný urobiť aj niečo navyše.

Spomenul tiež rekonštrukciu učební a školského internátu a nezabudol ani na  centrum celoživotného vzdelávania na našej škole. V závere nechýbalo niekoľko dobre mienených rád do života adresovaných našim žiakom a potom už odovzdal slovo svojej zástupkyni pre teoretické vyučovanie a výchovnej poradkyni zároveň, Ing. Miriam Popovičovej, ktorá okrem iného oboznámila žiakov s organizáciou vyučovania počas nasledujúcich dvoch týždňov. Prváci sa dozvedeli, že okrem adaptačného kurzu v rekreačnom zariadení Kráľová pri Zvolene ich čaká  aj účelové cvičenie. To absolvujú aj žiaci druhého ročníka a tretiaci sa zúčastnia trojdňového Kurzu ochrany života a zdravia. Následne sa všetci spolu so svojimi triednymi učiteľmi odobrali do tried. Prváci nesmelo, veď sa ešte nepoznajú a všetko je tu pre nich nové,  ostatní s množstvom prázdninových zážitkov, s ktorými sa potrebovali po dvoch mesiacoch podeliť so svojimi spolužiakmi. 

Minulý školský rok nás naučil vážiť si zdanlivo samozrejmé veci. Ráno vstať, ísť do práce, vojsť do triedy medzi žiakov, odovzdávať im nové vedomosti, usmerňovať ich alebo pochváliť. Toto všetko sa zmestilo doma za počítač a my, ale aj naši žiaci, sme zistili, že nám chýba priamy kontakt, prezenčné vyučovanie, ale aj obyčajné ľudské stretnutia. Aj toto  sa dnes udialo a ostáva nám už len veriť, že tomu tak bude počas celého nasledujúceho školského roka. Prajeme si preto veľa radosti z poznávania a zo spoločne strávených chvíľ v škole.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Matej Opálený

 

utorok, 27 júl 2021 14:17

Erasmus+ KA101 - mobilita zamestnancov

Efektívna integrácia inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu (Projekt 2020-1-SK01-KA101-078150)

 

O projekte (Európsky plán rozvoja):

V rámci tohto projektu boli ciele SOŠ IT zamerané na dve oblasti. Jedna bola orientovaná na zamestnancov, pričom škola mala záujem, aby jej odborní pedagogickí zamestnanci využili možnosť nadobudnúť nové kompetencie na úrovni európskych vzdelávacích kurzov s medzinárodnou spätnou väzbou. Cieľom projektu v tomto smere bolo, aby sa každý z dvoch vybraných zamestnancov zúčastnil iného kurzu, z ktorého mal za úlohu spracovať prezentačný materiál pre účely následného vyškolenia svojich kolegov na SOŠ IT. Obidva kurzy boli zamerané na integráciu technológií do vyučovacieho procesu (video, IKT) ako aj nadobúdanie zručností pri organizácii vyučovacieho procesu s dôrazom na rozvíjanie komunikácie (učiteľ - žiak) a komunikatívnosti žiakov jednak s vyučujúcim ako aj medzi sebou, a tiež vedenie žiakov k aktívnej spolupráci vo dvojiciach a skupinách, v čom spočíva prípravná fáza pre integráciu žiakov do budúceho pracovného prostredia za účelom schopnosti tímovej spolupráce.

Druhá oblasť bola orientovaná na skvalitnenie vyučovacieho procesu a to získaním informácií v oblastiach efektívnej integrácie inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu a vyššie uvedeného rozvoja kreativity a efektívneho riadenia vyučovacieho procesu na odbornom vyučovaní s využitím IKT, tvorby nových vyučovacích stratégií ako aj techniky podporovania aktívnej participácie žiakov na vyučovaní a takzvaného zúčastneného učenia sa žiakov, pri ktorom sú rozvíjané ich komunikačné, kritické, sociálne a kreatívne zručnosti. Nakoľko sú v kolektívoch medzi žiakmi SOŠ IT integrovaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre školu je veľmi prínosné, že sa jej pedagogickí zamestnanci v rámci kurzov, ktoré boli zamerané aj na problematiku správania či vzájomného porozumenia vyškolili aj v tejto oblasti a posunú cenné informácie o nových metódach zvládania záťaže (žiakmi ako aj pedagógmi) svojim kolegom. Vybrané kurzy poskytli rozšírenie kompetencií zamestnancov vo všetkých uvedených oblastiach.

 

Prezentácie k trojektu:

Konflikty, manažment triedy a prevencia šikany.pptx

Efektívna integrácia inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu.pptx

Effective Integration of Smart and Digital Systems into the Educational Process.pptx

Presentation_Conflict Management, Bullying prevention.pptx

 

Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania považujeme za  krok k úspechu.

Pred dvomi rokmi začala aj naša škola pripravovať v tomto systéme žiakov v študijnom odbore klientsky manažér pošty v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. Tá patrí medzi najväčších zamestnávateľov Slovenska a jej manažment si uvedomuje, že kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Žiaci, ktorí sa rozhodli študovať v tomto systéme, okrem výhod, ktoré získali podpísaním zmluvy, počas celého  štúdia pociťujú záujem svojho budúceho zamestnávateľa aj pozornosť nad rámec tejto zmluvy.

Jedným z takýchto prejavov záujmu bolo aj ocenenie tých najlepších žiakov v zasadačke ústredia Slovenskej pošty, a. s. na Partizánskej ulici v Banskej Bystrici. Dvaja najlepší zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici sa tu stretli s dvomi najlepšími žiakmi zo Strednej odbornej školy dopravnej v Martine.

Po privítaní  Ing. Jurajom Donovalom,  PhD.,  riaditeľom ľudských zdrojov, nasledoval ďakovný príhovor a diskusia so žiakmi. Zaujímali ho ich názory na spoluprácu so Slovenskou poštou a potešila ho  ich spokojnosť so starostlivosťou zo strany Slovenskej pošty, a. s. Potom sa už mohli tešiť odmenám vo forme knižných publikácií, tričiek, sladkostí a ďalším darčekom. To všetko sa udialo za účasti  Ing. Jany Loučkovej, vedúcej odboru vzdelávania a rozvoja,  Mgr. Angely Lazorovej,  špecialistky  odboru vzdelávania a rozvoja a Marty Antošovej, ich  inštruktorky na Pošte Banská Bystrica 1. Nechýbala ani ich majsterka odborného výcviku Erika Zádrapová, ktorá neskrývala radosť zo svojich žiakov. 

A tí vyjadrili svoju spokojnosť slovami: „Bolo to milé prekvapenie, keď som sa dozvedel, že dostanem ocenenie určené pre najlepšieho žiaka z triedy. Vôbec som to nečakal. Som vďačný, že pani Mgr. Angela  Lazorová navrhla práve mňa a  verila, že práve ja si ho zaslúžim. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli osobnostne, ale aj profesionálne rásť, a tým mi dopomohli dosiahnuť tento malý úspech. Ďakujem najmä mojej pani majsterke OVY,  Erike Zádrapovej, bez ktorej by som to určite nezvládol.“ K slovám  Rastislava Chlustu sa pripojila aj Janka Kamzíková: „Tiež ma potešilo, že patrím k najlepším. Vážim si poďakovanie pána riaditeľa, odmenu, ktorú som dostala a tiež ma potešilo pohostenie a stretnutie so spolužiakmi z Martina.“

„Oceňujem prístup školy a pani majsterky odborného výcviku Eriky Zádrapovej, s ktorou sme spoločne cez aplikáciu zabezpečili vzdelávanie formou e-learningu, prezentácií, nahrávok a podobne v období dištančného vzdelávania.  Teší nás vzájomná a aktívna spolupráca, v ktorej plánujeme naďalej pokračovať s cieľom získať kvalifikovaných a vzdelaných absolventov v odbore poštových služieb.“ Takto ocenila spoluprácu s našou školou Mgr.  Angela Lazorová.

To všetko sa udialo vo štvrtok 24. 6. 2021 a o necelý týždeň, v utorok 29. 6. 2021, sa mohli tešiť z poďakovania aj všetci ostatní žiaci prvého a druhého ročníka, ktorí sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Mgr. Angela Lazorová tentokrát navštívila žiakov priamo v priestoroch školy, kde im okrem informácií o absolvovaní odbornej praxe na pracoviskách pôšt v budúcom školskom roku  poďakovala  a odovzdala darčeky. Každý žiak  si  preto môže počas letných prázdnin prečítať krásne ilustrovanú knihu Branislava Jobusa Tajná správa, odomykať si byt kľúčom, na ktorom  bude  visieť drevená kľúčenka s jeho menom alebo napísať na Valentína svojej láske peknú pohľadnicu. Toto všetko sú predmety, ktorými Slovenská pošta, a. s. prejavila  vďaku svojim budúcim zamestnancom. A z tejto príjemnej, priam rodinnej atmosféry v spoločnosti pani Angeliky a majsterky odborného výcviku Eriky Zádrapovej sa  všetci „dualisti“ rozišli na dva mesiace do svojich domovov, aby sa mohli v septembri vrátiť a opäť dokázať, že svoje štúdium v odbore klientsky manažér pošty si vybrali správne.

Autorky: Bc. Vlasta Vilhanová a Erika Zádrapová

Foto: Bc. Erika Zádrapová

 

Sotva sa prváci stihli ako tak adaptovať na nové prostredie školy a systém vyučovania v nej, zamenili školské lavice za monitory svojich počítačov. Nový odbor, o ktorom ešte veľa nevedeli, museli zvládnuť dištančnou formou. A zvládli to naozaj skvele. Minimálne pracovníci marketingu z I. E. Celý druhý polrok patril podnikovému manažmentu a každý žiak pracoval so svojou vlastnou fiktívnou firmou. Okrem údajov o spoločnosti a  jej poslania porozmýšľali aj nad jej víziou, vypracovali časový plán, analýzu swot, organizačnú štruktúru a marketing podniku. Zvládli výberové konania aj pracovné pohovory. Vypracovali štýly vedenia a spôsob motivácie svojich zamestnancov. Snáď najväčšie problémy im robil finančný plán.  

Po návrate ku klasickej prezenčnej forme vyučovania sme pre nich pripravili podujatie pod názvom podnikanie v prírode. V altánku mestského parku formou neverbálnej komunikácie, pomocou mimiky a rôznych gest, ale aj rekvizít, prezentovali činnosti typické pre ich firmu a úlohou ich spolužiakov, klientskych manažérov pošty, bolo uhádnuť, v akej oblasti podnikajú. Následne žiaci svoju firmu predstavili.

Prvý sa podujal  prezentovať Marko Ligenza: „Snažil som sa vyjadriť pocity z celého školského roka, ako sme pracovali, čo sme dokázali za školský rok. Pracovalo sa mi dobre, aj keď sme vlastne všetci pracovali doma, ale naučil som sa niečo nové a získal som nové zručnosti z odboru. Aj keď pochopiť učivo bolo niekedy ťažké. Prvý školský rok na tejto škole som zvládol úspešne a pracovalo sa mi dobre. A aj dnešný deň, keď sme všetci prezentovali, bol super. Tváril som sa, že mi je veľmi teplo a ovieval som sa vejárom. Ani nebolo ťažké uhádnuť, že vyrábam a predávam klimatizácie.“

O chvíľu už predstavoval stavebné práce pomocou metra Adrián Maľa, ktorý je rád, že sa naučil, ako sa vedie firma, ako komunikovať so zákazníkom, ale aj ako sa správať k zákazníkovi.  Lenka Kopková všetkým ponúkala koláčiky, ktoré sa vyrábajú v jej cukrárni. „Spolužiakom sa darilo a každý jeden zámer podnikania uhádli. Nakoniec sme vyhodnotili, kto najlepšie znázornil a prezentoval svoj podnik. A tak sa naša „hra" skončila. Zas to bolo pre mňa niečo nové a záživné, pobavili sme sa a som rada, že sme strávili svoj čas tak pekne. Ďakujem za to, že som tam mohla byť.“

Natália Maťašová a Zuzana Homolová sú majiteľkami reštaurácií. S utierkou prehodenou cez ruku, podnosom a pohárom obsluhovali svojich zákazníkov. „Mne osobne sa to páčilo a bavilo ma to. Som rada, že sme si takto spríjemnili odborný výcvik,“ vyjadrila sa Zuzka a Natália dodáva, „bolo to zábavné a zároveň sme si vyskúšali prezentovanie pred publikom. Využili sme tu hlavne kreativitu a získané skúsenosti.“

Všetci tí, ktorí mali pocit, že by mohli na sebe niečo vylepšiť, mohli navštíviť kozmetický salón Bianky Bibovej. „Na ukážku typických činností som použila paletku očných tieňov. Páčilo sa mi, že to bola  tímová práca a všetci sme sa pobavili.“  Petronela Gajdošová s krabicou od pizze predstavila svoju Pizzeriu: „Keď prišiel rad na mňa, pochytil ma stres. Nikdy som nemala rada vystupovanie pred ostatnými. Napriek tomu som to zvládla a spokojne som si vydýchla.“

Poslednou bola firma na výrobu a predaj výživových doplnkov, ktorú nám aj s ukážkou svojho sortimentu predstavil Oliver Filkor. „Mal som veľmi pozitívny pocit  vďaka tomu,  že to  bolo  zábavné  a okolo mňa super ľudia.  Myslím si, že aj ostatní spolužiaci boli radi, že sme išli niekde spolu a lepšie sme sa spoznali. Páčilo sa mi, ako prezentovali svoje firmy.“

 

Pracovníci marketingu mali svoju prvú verejnú prezentáciu za sebou, štyria najlepší boli odmenení darčekmi a klientski manažéri pošty tiež nezaostávali. Nasledovala aktivita zameraná na finančnú gramotnosť. Zopakovali si, že finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Všetci už vedeli aj to, že je to schopnosť hospodáriť so svojimi financiami. Žiaci, rozdelení do troch skupín,  dostali obrázky niekoľkých produktov a ich úlohou bolo stanoviť čo najpresnejšie ceny a vypočítať sumu nákupu. Zvíťazila tá skupina, ktorá bola najbližšie k reálnej sume.

Tešíme sa, ak sme touto netradičnou formou vyučovania spríjemnili svojim žiakom vyučovanie a tiež, ak sa nám podarilo dosiahnuť to, aby učenie bolo názorné, doplnené rôznymi aspektami, pestré, ale aj zábavné. A aby taká bola aj prezentácia vedomostí a odborných zručností našich žiakov.  Ostáva nám už len veriť, že podobné aktivity budeme môcť v budúcnosti realizovať neobmedzene.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová a žiaci I. E

Foto: Oliver Filkor a Natália Maťašová, I. E

 

 

piatok, 25 jún 2021 12:00

Skúška ETS

Dňa 14. 6. 2021 sa uskutočnila skúška - overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na elektrických technických zariadeniach podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky 398/2013 Z. z.

Na overenie odbornej spôsobilosti sa prihlásilo 15 absolventov SOŠ IT z odborov: mechanik počítačových sietí a technik informačných a telekomunikačných technológií. Skúška sa skladala z testu (30 otázok) a ústnej odpovede pred menovanou komisiou. Podmienkou postupu k ústnej odpovedi bolo zvládnutie testu minimálne na 75 %.  Skúšobná komisia bola zložená z členov: predseda komisie Ing. Anna Samášová, členovia komisie Ing. Miroslav Ferienčík a Mgr. Jozef Novák.  Výborné odborné vedomosti preukázali a skúšku úspešne zvládli žiaci: Marek Tonka, Marek Kocourek, Filip Belovický, Martin Turcer, Viktor Volko a Pavol Rejdovian. Ešte raz im srdečne blahoželáme.

Text: Ing. A. Samášová

Foto: Mgr. J. Novák

 

Strana 4 z 47
Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.