Študijne oddelenie: 048/4341 222
Úspechy našej školy

Úspechy našej školy (4)

pondelok, 12 december 2016 11:28

Veslovanie

Autor:

VI. Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní v kategórii mladších študentov v disciplíne na 4x500 m

3. miesto

utorok, 13 december 2016 10:48

ZENIT

Autor:

Naši žiaci boli opäť úspešní. V krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní, ktoré sa konalo v Školskom výpočtovom stredisku v Banskej Bystrici, obsadili vynikajúce miesta v obidvoch kategóriách.

V kategórii web dizajn získali:

1. miesto –Marek Kraus – programátor a Michal Šrobár – grafik,

3. miesto – Sebastián Richter – programátor a Daniel Očenáš – grafik.

V kategórii programovanie B obsadil 3. miesto – Marek Kraus.

V krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa konalo v Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, v kategórii A obsadil vynikajúce 2. miesto – Ondrej Kristián Štefánik

Do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 7. až 9. februára 2017 v Strednej priemyselnej škole v Novom meste nad Váhom, postupujú Marek Kraus, Michal Šrobár a Ondrej Kristián Štefánik. Prajeme im veľa úspechov.

Autorka: Ing. Katarína Štrónerová

piatok, 16 september 2016 20:21

MLADÝ TVORCA 2016

Autor:

Cena ministra hospodárstva za inováciu a technickú tvorivosť MLADÝ TVORCA 2016

2. miesto

 

Z Nitry sme si už po tretí raz odniesli ocenenie

 

Aj tento rok sa v Nitre od 26. do 28. 4. 2016 konala celoštátna prezentačná výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Organizátorom podujatia bolo už tradične Ministerstvo hospodárstva SR a hlavným cieľom súťaže bola podpora a propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, duálny systém odborného vzdelávania a propagácia ďalšej alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce. Prezentovaná bola aj problematika podnikania mladých, predovšetkým podpora živnostenského podnikania. Nechýbali ani tradičné ľudové umelecké remeslá a seminár pre výchovných poradcov. Záštitu nad týmto (už 24.) ročníkom prevzal prezident republiky Andrej Kiska.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci tohto podujatia súťaž určenú pre žiakov stredných škôl o Top výrobok a súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR určenú pre pedagogických zamestnancov stredných škôl s názvom Za inováciu a technickú tvorivosť. Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR o Najlepšiu spoluprácu SOŠ so zamestnávateľskou sférou bola zameraná na prípravu žiakov pre odvetvia v pôsobnosti MH SR, pričom boli odmenení aj zamestnávatelia, ktorí najintenzívnejšie spolupracujú so strednými školami.

Ani tento rok sme medzi súťažiacimi nechýbali, a to hneď v dvoch kategóriách. Majster odbornej výchovy Mgr. Martin Popovič sa do súťaže prihlásil s učebnou pomôckou v kategórii Za inováciu a technickú tvorivosť s názvom „Optická sieť fibre to the home s použitím RISER kábla“ a žiaci Peter Richtárik a Adam Špliňo, obidvaja z III. D, pod vedení majstrov odbornej výchovy Jána Kasana a Mgr. Martina Pagáča s Top výrobkomModel VoIP siete“.

Hodnotiaca komisia počas obidvoch dní posudzovala prihlásené výrobky na základe ich prezentácie samotnými autormi, funkčnosti a inovácií, ktoré do vyučovacieho procesu prinášajú. V posledný deň podujatia sa všetci súťažiaci sústredili v pavilóne, kde si mohli vypočuť výsledky hodnotenia súťaže, respektíve prevziať ocenenia. A ani naša škola neobišla „naprázdno“. Po víťazstve a získaní najvyššieho ocenenia z roku 2012 a tretieho miesta o dva  roky neskôr kolega Martin Popovič získal druhé miesto v súťaži o Cenu ministra hospodárstva SRZa inováciu a technickú tvorivosť“. Práve toto ocenenie mu do série jeho úspechov chýbalo.

Nebol to však jediný úspech, ktorý sme si z Nitry priniesli. Okrem súťaží vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR sa hodnotili aj prezentačné stánky jednotlivých škôl, a tak sme sa mohli tešiť aj z ceny predsedu BBSK za najlepší prezentačný stánok BBSK, ktorú riaditeľovi školy Ing. Štefanovi Baloghovi slávnostne odovzdal vedúci oddelenia školstva a mládeže Úradu BBSK Mgr. Vojtech Papp.

Poďakovanie patrí nielen ocenenému výrobku, ale aj súťažnému výrobku našich žiakov, ktorých prišlo do Nitry podporiť ich ďalších 50 spolužiakov. Možno práve počas tejto exkurzie pri prehliadke stánkov prezentujúcich škôl, súťažného výrobku svojich rovesníkov a prezeraní si ďalších prihlásených výrobkov našli inšpiráciu zúčastniť sa tejto súťaže na budúci rok.

Sme hrdí na našich súťažiacich, ktorí sa podieľajú na šírení dobrého mena školy a na jej propagácii a svojimi úspechmi ju dostávajú do povedomia širokej verejnosti.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

piatok, 16 september 2016 20:20

Majstri slovenska

Autor:

VI. Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom veslovaní v kategórii starších študentov v disciplíne na 4x500 m

1. miesto

Dnes je
28.05.2024
a meniny má Viliam
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.