Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

piatok, 25 jún 2021 11:58

SIDS prezentácie záverečných prác

V utorok 15. 6. 2021 sa na našej škole uskutočnila slávnostná prezentácia ročníkových projektov žiakov odboru správca inteligentných a digitálnych systémov. Ich úlohou bolo spracovať zadanie vo vybranej oblasti ako napr. programovanie, IoT, grafické systémy, počítačové siete a počítačové systémy. Ide o žiakov nového odboru, ktorý je na trhu práce momentálne veľmi žiadaný, s vysokou pravdepodobnosťou uplatnenia žiakov po jeho skončení. Na to, že sú to žiaci 1. ročníka, ba čo viac, väčšinu školského roka strávili doma na dištančnom vzdelávaní, preukázali vynikajúce vedomosti, zručnosti a kreativitu pri spracovaní pridelených tém. Viaceré z nich je možné prirovnať aj k úrovni prác v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti, kde s účasťou týchto žiakov v budúcnosti aj počítame. Preto by sme radi vyslovili spokojnosť s ich prístupom k štúdiu a popriali im do nasledujúceho študijného obdobia veľa šťastia, nech sú plní elánu, nech ich štúdium hlavne baví, pretože len vtedy, ak je štúdium a práca pre človeka koníčkom, tak môže dosahovať takto dobré výsledky.

Autor: Ing. Vladimír Cipov, PhD.

 

Pandemické opatrenia v tomto školskom roku opäť zabránili žiakom absolvovať prezenčné vyučovanie. No nebolo to to jediné, o čo boli ukrátení. Školský rok bol chudobný aj na workshopy, exkurzie a získavanie odborných zručností priamo v prevádzkach reálnych firiem.  Aj keď  tieto obmedzenia pretrvávajú naďalej, niečo sa nám predsa len podarilo.

Franchising ako marketingový odbytový systém žiakom študijného odboru pracovník marketingu z II. E sprostredkoval 27. mája 2021 Ing. Ján Krchňavý, prevádzkovateľ špecializovaných predajní Telekom. A aby sme zabránili zhromažďovaniu ľudí v interiéri, stretli sme sa pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici, čo toto podujatie obohatilo aj o jarné slniečko. Tu sa žiaci dozvedeli, že franchising je cestou k samostatnému podnikaniu. A samostatné podnikanie je predpokladom pre veľmi dobré príjmy. Znamená tiež poskytnutie práva na využívanie licencie originálnej značky. Tento najrozšírenejší spôsob podnikania má veľa výhod, ale aj nevýhod. Vďaka tomuto workshopu sme získali nové veľmi zaujímavé informácie týkajúce sa franchisingu a zároveň sme mali možnosť precvičiť si vedomosti z prvého ročníka. Pán Ing. Ján Krchňavý nám totiž položil niekoľko otázok týkajúcich sa marketingového mixu  a podrobnejšie priblížil všetky časti marketingového mixu a ich uplatnenie pri predaji výrobku.“  To sú už slová Majky Kosoňovej, ktorú doplnila Kamila Revayová: „Workshop na tému franchising bol veľmi poučný. Dozvedeli sme sa tam plusy a mínusy tejto marketingovej techniky. Pán Ing. Ján Krchňavý bol veľmi milý a sympatický. Prešli sme celý franchising a aj niečo navyše. Nakoniec sme mali priestor na otázky, odpovede na ktoré nás zaujímali.“

A keďže  franchising je postavený na franchisingovej zmluve, žiaci mali možnosť nahliadnuť aj do nej. Po krátkej prestávke a prechádzke banskobystrickým námestím sme sa presunuli na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, kde žiakov čakala prezentácia duševného vlastníctva, patentov a ochranných známok. Túto časť sme absolvovali v exteriéri veľkej kongresovej sály, kde žiaci sedeli po jednom v každom rade. Na úvod ich lektorka Ing. Lucia Bocková oboznámila s tým, že ÚPV SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Dozvedeli sa tiež, za akých podmienok si môžu dať svoj vynález patentovať a aké je to pre vynálezcu dôležité.

„Pani Bocková si pre nás  pripravila veľmi zaujímavú prezentáciu o patentoch a o práci na Úrade priemyselného vlastníctva, ktorú doplnila aj vlastnými skúsenosťami a zážitkami získanými pri vykonávaní tejto práce. Dozvedeli sme sa, za akých podmienok si môžeme niečo patentovať a ako to celé funguje, čo nesmie obsahovať vec,  ktorú si chceme patentovať a tiež koľko to stojí. Prezentácia sa mi veľmi páčila a napísal som  aj dobré hodnotenie (pred odchodom sme vyplnili dotazník, v ktorom sme vyjadrili svoju spokojnosť). Obidva workshopy ma veľmi bavili a som rád, že som nazbieral nové vedomosti aj touto formou,“ povedal Martin Moravčík a svoju spokojnosť vyjadrila aj Karolína Nepšinská: „Bolo to zaujímavé a príjemné. Zažili sme veľa zábavných chvíľ a tiež sme sa veľa nového naučili. Chcela by som poďakovať Ing. Jánovi Krchňavému a Ing. Lucii Bockovej za ich ochotu a čas a  našej pani majsterke, že pre nás toto podujatie zorganizovala.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Amália Boháčová a Andrea Kupcová, II. E

 

 

 

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

 

Nasledujúci link je link na  formulár k záväznému potvrdeniu o nastúpení / nenastúpení na štúdium,

prosím, vyplňte všetky údaje. Po ich odoslaní Vám bude vygenerovaný a stiahnutý súbor PDF, ktorý bude slúžiť ako záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium do 1. ročníka
na Strednej odbornej škole informačných technológií v školskom roku 2021/2022.Toto potvrdenie je totožné s potvrdením v papierovej podobe, ktoré ste dostali poštou spolu s rozhodnutím o prijatí žiaka.
Súčasne bude toto potvrdenie automaticky odoslané študijnej referentke SOŠ-IT na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. za účelom vedenia predbežnej evidencie žiakov, ktorí na štúdium nastúpia, resp. nenastúpia.

 

Prejsť na formulár

Žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty z III. E triedy sa na hodinách manažmentu už niekoľko týždňov venujú personálnemu manažmentu. Učili sa, ako vytvoriť opis práce, naplánovať počet zamestnancov, ale aj to, ako ich získať. Po vytvorení inzerátu sa dozvedeli, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, čo všetko pracovnému pohovoru predchádza a nakoniec mali možnosť pracovný pohovor aj absolvovať.

Stalo sa tak na online vyučovaní 23. 4. 2021, kde ich spolu s vyučujúcou manažmentu Bc. Vlastou Vilhanovou  pri monitoroch ich počítačov privítala aj odborníčka z praxe a naša dlhoročná spolupracovníčka PhDr. Angelika Slováková.  Vďaka nej mali žiaci pocit „ozajstného“ výberového konania a niektorí mali naozaj zo začiatku trému. No už po niekoľkých minútach si ich záujem získal jej empatický prístup a tak samotné pohovory prebiehali vo veľmi príjemnej, priateľskej a zároveň profesionálnej atmosfére.

A žiaci zvládli túto formu vyučovania naozaj skvele! Vedeli už, že od  chvíle, keď začnú  pracovný pohovor,  personalista hodnotí jedinú vec, a to, či sú najlepší kandidáti  na túto prácu. A preto ich nezaskočila ani otázka: „Prečo by sme mali prijať práve Vás?" Vedeli, že nemôžu odpovedať: „Preto, že potrebujem prácu.“ Ako na každom workshope aj tu vzniklo niekoľko vtipných situácií. Napríklad Michal Maximo Kováč, ktorý absolvoval výberové konanie na pozíciu dopravného policajta, na túto otázku odpovedal slovami: „Pretože rád buzerujem ľudí.“ Zaujímavé boli aj odpovede žiakov na otázku, aké sú ich silné stránky. Naučili sa totiž aj to, že zamestnávatelia ocenia, keď vedia pomenovať svoje  silné stránky a vedia, že do firmy prinášajú hodnoty.  No vzápätí mali vymenovať aj svoje slabé stránky. To ich prinútilo k sebahodnoteniu a k lepšiemu spoznaniu vlastnej osobnosti.

„Absolvoval som pracovný pohovor na pozíciu právnika Okresného súdu v Banskej Bystrici a mal som z toho naozaj super pocit. Každá takáto skúsenosť je dobrá a pracovný pohovor skôr či neskôr čaká každého z nás. Je dobre, že som mal možnosť získať praktické skúsenosti a dozvedieť sa, čo je dobré a čo by som na pracovnom pohovore robiť nemal.  Precvičil som si to „naostro“ a na pohovore budem mať určite väčšiu šancu na úspech ako bez tejto prípravy,“ ocenil toto podujatie Gabriel Bukovina. Svoje pocity vyjadril aj  Adam Barič: „Dnešná hodina manažmentu ma  bavila oveľa viac vďaka kvalitnému workshopu, na ktorom sme si mali možnosť prakticky vyskúšať pracovné pohovory.  Dalo mi to dobrú prípravu a naučil som sa, čo môžem a čo by som nemal hovoriť, aby som získal pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam. A mnoho iných užitočných vecí. Privítal by som aj  viac takýchto podujatí.“ Podobný názor má aj Petra Foltániová: „Workshop, ktorý si pre nás  pripravila pani Slováková, sa mi veľmi páčil. Nakoľko nám všetkým v súčasnej dobe chýba komunikácia, všetci sme to privítali. Posunulo ma to ďalej a verím, že to určite nebolo naposledy,  čo sme sa takto spojili online.  Už sa teším sa  ďalšie workshopy, ktoré, dúfam, už budú prebiehať prezenčne v škole.“

Spätná väzba od žiakov nám opäť potvrdila, že každá netradičná forma vyučovania sa naozaj vyplatí.  Som rada, že môžeme žiakom poskytnúť  aj informácie a skúsenosti z praxe vďaka odborníkom,  ktorým záleží na budúcnosti mladej generácie. Jedným z nich je aj PhDr. Angelika Slováková, ktorej by som chcela touto cestou  za všetkých žiakov poďakovať.

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

 

utorok, 27 apríl 2021 15:17

Informácie k prijímacím pohovorom 2021

 

 

 

Prijímacie skúšky 2021

Súbory na stiahnutie ako aj orientačnú mapku nájdete nižšie.

 oznacenie budov

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení- nenastúpení na SOŠ IT BB PS 2021

 

Rozpis časov na PS 2021 SOŠ IT

 

 

 

 

streda, 21 apríl 2021 16:28

Návrat do škôl

 

 

 

Informácie ohľadne návratu do školy od 17.5.2021.

Súbory na stiahnutie nájdete nižšie.

 oznacenie budov

 

 

Rozhodnutie MŠVVaŠ o obnove vyučovania od 17.5.2021

 

Vzhlásenie o bezinfekčnosti

Informácie k ubytovaniu - Školský internát

 

 

 

 

Mesiac a pol po tom, ako  prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams absolvovala online školu Kvetka Šimová zo IV. E, rovnaké skúsenosti získala aj ďalšia žiačka našej školy Tánička Vozárová z III. E.  Po absolvovaní online školy manažérskych a IT zručností sa podelila s nami o svoje pocity:

„Od 22. 3. do 26. 3. 2021 som mala možnosť zúčastniť sa online školy manažérskych a IT zručností, ktorú usporiadala Žilinská univerzita. Záujem o účasť na tomto podujatí  bol naozaj veľký a preto som rada, že som mohla byť súčasťou tohto projektu. Bol to zaujímavý týždeň plný prednášok a rôznych manažérskych hier, ktorý mi dal množstvo nových poznatkov a skúseností. Počas prednášok a aj počas hier vládla príjemná atmosféra, všetci boli milí a priateľskí. Lektori boli tiež veľmi prívetiví a ochotní nám zodpovedať všetky naše  otázky. Počas pandémie to bolo príjemné spestrenie stereotypných dní s možnosťou spoznať nových ľudí a nadviazať nové kontakty. V tíme som bola s dvomi skvelými dievčatami Veronikou a Tamarkou, s ktorými sa výborne spolupracovalo a aj preto sa nám všetky úlohy podarilo zvládnuť. Jednu manažérsku hru, ktorá bola zmeraná na rokovanie a vyjednávanie, sa nám dokonca podarilo vyhrať. Počas tohto týždňa sme sa skamarátili a dohodli sme sa, že po skončení pandémie sa všetky stretneme. Som veľmi rada, že vďaka online škole sa mi podarilo nielen získať množstvo informácií a zručností, ale aj nadviazať nové priateľstvá. Takáto príležitosť sa určite nenaskytne často, preto som za túto skúsenosť vďačná. Motiváciou po ukončení online školy nie sú len nové vedomosti, zážitky a nové priateľstvá, ale aj certifikát, ktorý zaručuje prijatie na fakultu riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite bez prijímacích skúšok. Myslím si, že je dobré využiť každú príležitosť, ktorá nás môže posunúť vpred a najmä v  súčasnej dobe, kedy je možností omnoho menej.

Autorka a foto: Tatiana Vozárová, III. E

 710060000 246226

unnamed

 

 

IT Akademia FRI onlineskola ITMAN green

 

 

utorok, 30 marec 2021 16:01

Olympiáda Mladý účtovník

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž každoročne organizuje obchodná spoločnosť KROS, spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Do tejto súťaže sa môžu prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Naša škola túto možnosť využila a súťaže sa zúčastnila. Prvé online kolo olympiády absolvovali dve šikovné žiačky IV. E triedy, študijného odboru pracovník marketingu - Soňa Vieriková a Mária Strelníková.

Online kolo olympiády bolo koncipované z čiastkových príkladov, špecificky zameraných na konkrétne oblasti dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), oblasti zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebehlo formou online testu.

Do 2. kola postupuje 30 najlepších študentov, na ktorých čakajú zaujímavé a hodnotné ceny!

Autorka článku: Ing. Monika Maruškinová

 

 

štvrtok, 18 marec 2021 17:48

Finančná gramotnosť online

Aj keď nám epidémia Koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia neumožňujú stretávať sa v škole a už vôbec nie organizovať exkurzie a workshopy, žiaci III. E triedy sa 17. marca 2021 jedného workshopu zúčastnili. Samozrejme online,  prostredníctvom programu Zoom webinár. Túto aktivitu sme pripravili  pre  žiakov ako úvod do peňažných služieb v spolupráci s Ing. Jankou Crmanovou, okresnou riaditeľkou OVB a týkal sa finančnej gramotnosti.

O tom, že sa žiaci na túto zmenu v dištančnom vyučovaní tešili, svedčila ich účasť, aj keď niektorým sa z technických dôvodov nepodarilo pripojiť.  Verím však, že nasledujúce slová ich spolužiakov im sprostredkujú nielen ich pocity, ale aj informácie, ktoré mali možnosť získať. 

„Od pani Ing. Jany Crmanovej, ktorá prednášku viedla a ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti financií a podnikania, sme sa dozvedeli, že jedným z najdôležitejších faktorov pri zarábaní peňazí je nastavenie mysle. Často počúvame, že peniaze kazia charakter, peniaze sú koreňom všetkého zla, človek je otrokom peňazí... Pravdou je, že keď chceme peniaze získať, nemôžeme sa na ne pozerať ako na niečo zlé. Musíme si uvedomiť, aké sú naše motívy a aký je náš cieľ, prečo peniaze chceme, pretože peniaze sú kľúč k tomu, aby sme si mohli plniť naše ciele a sny.

Priblížila nám aj veľmi známy cashflow kvadrant, ktorý vytvoril Robert Kiyosaki. Podľa neho môžeme ľudí rozdeliť podľa zdroja príjmu na štyri skupiny: zamestnanec, SZČO, majiteľ podniku a investor. Pre získanie finančnej, myšlienkovej a časovej slobody je najlepším riešením začať podnikať a investovať, pretože budeme vedieť ovplyvniť výšku príjmu.

Mnoho ľudí netuší, aké je dôležité byť finančne stabilný, teda mať v každej situácii k dispozícií dostatok peňazí. Aby sme to dosiahli, musíme dodržiavať princípy narábania s peniazmi. Byť finančne slobodný znamená to, ako dlho vydržím bez príjmu, napríklad v prípade straty zamestnania alebo zhoršenia zdravotného stavu. Ale príjem nemusí byť len aktívny, ale  aj pasívny a ten získavame z aktív, napríklad z produktov finančného trhu (vklady, cenné papiere), z podnikania, z nehnuteľností, z duševného vlastníctva...

Aby sme mohli byť finančne stabilný, musíme dodržiavať princípy finančnej gramotnosti. Prvým princípom je mať krátkodobú finančnú rezervu, teda sporiaci účet, na ktorom budem mať približne 3 – 6 mesačný príjem, ktorý použijem len v nevyhnutnom prípade. Druhým princípom je investovať dlhodobo (20 – 45 rokov) 10 % z príjmu napríklad na dôchodkové sporenie alebo krytie zdravotných rizík. Tretím princípom je mať strednodobé sporenie na ciele, ktoré chcem v budúcnosti dosiahnuť napríklad bývanie, vzdelanie detí, auto, dovolenka... Pri týchto princípoch je dôležité, aby sme všetky tri sporenia mali na oddelených účtoch a použili ich skutočne len na to, na čo sme si ich dopredu určili.

Na záver sme dostali návod, ktorý nám pomôže v dosiahnutí našich finančných cieľov. V prvom kroku si máme napísať, ako o peniazoch rozmýšľame a hovoríme, teda uvažovať nad peniazmi, urovnať si myšlienky a zamyslieť sa nad tým, aký postoj k peniazom máme. V druhom kroku si spíšeme a zobrazíme svoje sny, pretože to nás bude motivovať, aby sme zarobili viac peňazí, vďaka ktorým si sny môžeme plniť. Tretí krok hovorí o tom, že si máme nájsť cestu, ako zarobiť viac peňazí s radosťou, teda zistiť, čo viem robiť dobre, v čom som dobrý a čo ma bude baviť. V štvrtom kroku je potrebné urobiť si sumár výdavkov a uvedomiť si, na čo míňame peniaze. Piaty krok hovorí o tom, že máme sporiť a začať čím skôr, stačí aj s jedným eurom denne. Pretože čím skôr začneme, tým väčšiu sumu vďaka zloženému úročeniu v budúcnosti dosiahneme.

Myslím si, že to bol veľmi zaujímavý workshop, ktorý mi priniesol mnoho zaujímavých a užitočných informácií. Je skvelé, že v škole máme možnosť učiť sa o peniazoch a myslím si, že byť finančne gramotný je dôležité preto, aby sme mohli žiť lepšie. Som si istá, že keď človek vie efektívne narábať s peniazmi, v mnohých veciach mu to uľahčí život.“  Takto podrobne zhrnula svoje nové vedomosti Tatiana Vozárová a Adam Hruška ju už len doplnil: Prednáška ma veľmi zaujala a páčila sa mi. Rady, ktoré sme dostali na záver, mám v pláne zrealizovať vo svojom živote. Verím, že sa s okresnou riaditeľkou OVB stretneme opäť a budeme mať rovnako skvelý zážitok. Som rád, že pani majsterky sa snažia aj v tejto dobe o to, aby sme získali  čo najviac informácií a to  aj od takých ľudí, ako je okresná riaditeľka OVB. Teší ma, že pri dištančnej forme vzdelávania dostávame takéto príležitosti.“

 

A všetci ostatní sa zhodli v tom, že je  dôležité stanoviť si ciele do budúcnosti a dôležité je tiež vedieť zaobchádzať s financiami. A zhodne si myslia, že podobné workshopy sú pre nich veľmi dôležité a v budúcnosti im môžu pomôcť. Ale hlavne ocenili priateľský prístup pani Crmanovej.

„Ďakujem,   že môžem aj počas tejto novej situácii  dištančného vzdelávanie prezentovať moje skúsenosti s financiami z praxe. Ďakujem žiakom za záujem a vzájomnú komunikáciu a verím, že to prinesie väčšiu finančná stabilitu všetkým zúčastneným,“ uviedla na koniec Ing. Jana Crmanová, podnikateľka so snami :-)

Autori: Tatiana Vozárová, III. E, Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Tatiana Vozárová, III. E

 

Strana 5 z 47
Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.