Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

V pondelok 8. novembra 2021 sme sa mali možnosť zoznámiť s absolventom našej školy Tomášom Krjakom. Niektorí z nás si ho pamätali ešte z prvého ročníka, keď on bol už štvrták, no vtedy ešte nikto z nás netušil, že o tri roky neskôr nám bude prednášať a  škola bude na neho a na jeho úspechy právom hrdá.  

Nakoľko študoval práve odbor pracovník marketingu, boli sme to my, ktorí sme mali šťastie stať sa jeho poslucháčmi. Skôr, ako začal samotný workshop, si Tomáš pre nás pripravil krátku prezentáciu o  svojom štúdiu a  voľnočasových aktivitách. Dozvedeli sme sa, že popri štúdiu na Vysokej škole ekonomiky a manažmentu v Bratislave, kde študuje verejnú správu, sa venuje naozaj mnohým ďalším veciam a bola som prekvapená, ako to všetko môže stíhať. Povedal nám, že je dôležité mať veľké vízie a ciele od mladého veku, nepochybovať o sebe a stále sa zlepšovať vo veciach, v ktorých je dobrý. Zistili sme, že ho vždy bavilo rozprávať a aj z toho dôvodu chodil na prednášky o rétorike. Dal nám jednu dobrú radu a to, že si máme založiť denník, na základe ktorého si neskôr môžeme pripomenúť svoje kroky a cestu, pretože je dôležité sledovať samého seba a pamätať si svoje úspechy a neúspechy, vďaka ktorým sa môžeme stále zlepšovať a napredovať.  Podľa Tomáša je tiež dôležitá kontinuita v záujmoch, ktorú rozdelil na  zodpovednosť, vzdelanie (prehľad) a schopnosť ukázať záujem. Hovoril tiež, že niekedy je dôležité zobrať si čas na rozmyslenie napríklad,  keď sa po strednej škole nevieme rozhodnúť, na akú vysokú školu ísť alebo akým smerom sa v živote vydať, nemáme sa zbytočne unáhliť, ale máme si dať čas na rozmyslenie. Potom sa už vrátil do čias svojho štúdia na našej škole a odporučil nám, že máme využívať všetky možnosti, ktoré škola ponúka. Absolvovať  workshopy, prednášky, olympiády, mimoškolské aktivity, pretože jeho to v živote posunulo veľmi dopredu. Porozprával nám príbeh, keď bol ešte žiakom tejto školy a veľakrát sa hádal s učiteľmi, pretože bol presvedčený, že niečo spravil dobre, aj keď nemal pravdu. Keď sa na to spätne pozrel, uvedomil si, ako veľmi sa mýlil. Tým nám chcel povedať, že je dôležité priznať si chybu,  počúvať rady učiteľov a naučiť sa prijať kritiku. Vyzdvihol kvality našej školy, ako je možnosť pracovať na reálnych projektoch, profesionalitu vyučujúcich a vytváranie tých najoptimálnejších podmienok pre žiakov. Veľmi ma zaujali aj jeho terajšie mimoškolské aktivity ako napríklad členstvo v Protikorupčnej akadémii, stáž v kancelárii Prezidentky Slovenskej republiky, Mládežnícke organizácie aktivizmus, kurz o predchádzaní radikalizácie mládeže, program pre mladých lídrov a líderky, dobrovoľníctvo napríklad v domove sociálnych služieb.

Potom už nasledoval workshop pod názvom „Výhody spôsobujú nevýhody alebo korupcia od základov“. Protikorupčná akadémia je jednou z Tomášových mimoškolských aktivít a príležitosť zúčastniť sa takého projektu berie ako jeden z jeho najdôležitejších momentov v živote, vďaka ktorému môže nadväzovať nové kontakty. Protikorupčnú akadémiu tvorí 25 jednotlivcov, ktorí sa spojili a vytvorili jednu komunitu. Dozvedeli sme sa, že korupcia je podplácanie, poskytovanie alebo prijímanie prospechu, teda neoprávnených výhod. Korupcia je to, keď niekto je držiteľ nevýhody, napríklad občan, ktorý potrebuje stavebné povolenie a držiteľ výhody, napríklad úradník, ktorý schvaľuje stavebné povolenia. Držiteľ výhody, v tomto prípade úradník nemusí stavebné povolenie schváliť, napríklad kvôli rodinným sporom alebo môže čakať úplatok a v tomto prípade hovoríme, že ide o korupciu. Korupcia je zložitý koncept a ľahko sa dá pochopiť aj formou rôznych aktivít. Preto si pre nás Tomáš tri aktivity pripravil a pri ich riešení sme pracovali v skupinách.

Prvá aktivita bola zameraná na pochopenie rozdielu medzi svojimi peniazmi a peniazmi v nejakom rozpočte, ktoré majú slúžiť všetkým ako napríklad štátna pokladnica, ktorá je hlavným fondom štátu. Táto aktivita bola zameraná a rozdelenie peňazí, teda koľko necháme sebe a koľko peňazí vložíme do triedneho fondu. Mali sme rozmýšľať o tom, čo z triedneho fondu pokryjeme a ďalej sme sa mali rozhodnúť, čo najviac potrebujeme,  aby sme náklady znížili na minimum. Nakoniec sme sa rozhodli, že z triedneho fondu pokryjeme školský výlet a mali sme si vybrať pokladníka a realizátora, ktorými boli Natália a Tomáš. Mali za úlohu vytvoriť rozpočet, rozmyslieť si, aké komplikácie môžu nastať a dohodnúť sa, kam na výlet pôjdeme.  Keď bolo o všetkom rozhodnuté, Tomáš dostal výhodnú ponuku od známeho, ktorý vlastnil chatu a tu už začala korupcia.

V druhej aktivite sme diskutovali o povolaniach, pri ktorých môže nastať konflikt záujmov. Napríklad do konfliktu záujmov sa môže dostať právnik, ktorého syn má problémy. Diskutovali sme o tom, čo môže právnik v tomto prípade spraviť. Buď môže využiť svoju moc a dostať svojho syna z problému, alebo sa zachovať čestne. Dozvedeli sme sa tiež, že právnikovi môžu ľudia často ponúkať úplatky, aby ich dostal z problémov. Existujú však aj prostriedky, ktoré zabraňujú korupcii ako napríklad online konferencie, prehľad odvodov a najmä obchodný register, v ktorom sa napríklad môžeme dozvedieť, aké firmy dodávajú materiál iným firmám a podobne. Dôležité je sledovať volených zástupcov, či sú dôveryhodní a transparentní.

            V poslednej, tretej aktivite sme mali za úlohu rozdeliť, čo sa považuje a čo sa nepovažuje za korupčnú aktivitu. Dospeli sme k záveru, že schválenie auta cez STK za úplatok, kupovanie seminárnej práce za peniaze alebo darovanie peňazí alebo iných materiálnych darov lekárovi pred vyšetrením je korupčná aktivita. Jedna činnosť nás však zmiatla a tou bol lobbing. Tomáš nám vysvetlil,  že lobbing môže byť buď pozitívny alebo negatívny. Pri negatívnom lobbingu sa ponúka úplatok a pri pozitívnom je to vyjednávanie lepších podmienok bez úplatku.

Bolo veľmi príjemné a povzbudzujúce vidieť, že bývalému žiakovi našej školy sa aj vďaka štúdiu na tejto škole takto darí. Myslím si, že toto stretnutie bolo pre nás veľmi  poučné a inšpirujúce. Veď čo môže byť väčšou motiváciou ako úspechy našich predchodcov. Aj v tomto prípade môžeme opäť vidieť, že keď je človek aktívny, má chuť  učiť sa a stále sa zlepšovať, tak to v živote môže dotiahnuť naozaj ďaleko.  

Autorka: Tatiana Vozárová, IV. E

Foto: Filip Schmidt, IV. A

pondelok, 08 november 2021 15:48

Kin-Ball

Po úspešných ukážkach Laser Run, CVČ JUNIOR na našej škole predstavilo ďalší netradičný šport Kin Ball. Ide o športovú kolektívnu hru, kde je spolupráca hráčov nevyhnutnou podmienkou a zmyslom celej tejto hry.

Žiaci sa po základnej inštruktáži aktívne zapojili do priebehu hry. Zaujala ich forma súťaže, kde proti sebe hrajú tri družstvá súčasne, pričom sa súperí proti družstvu s najlepším skóre. Z pohľadu lektorov boli skupiny na hodinách TŠV veľmi aktívne a všetci sme milo prekvapení záujmom žiakov o túto netradičnú športovú hru.

Autor: Mgr. Kristína Raganová

 

pondelok, 08 november 2021 15:46

Halloween na SOŠ IT

Tak ako kedysi, keď sme boli menší a prezliekali sme sa za príšery či kráľovské výsosti, tak i dňa 27. 10. 2021 sme prišli do školy vyobliekaní za „strašidelné masky“. Pani učiteľky J. Lunevová a K. Raganová zorganizovali pre nás Hallowen day. Pani učiteľka Z. Vetráková pripravila rôzne súťaže  ako napríklad „Apple bobbing“ alebo „Donut chatching“.  Deň ubehol ako hocijaký iný až na.... Bolo to vyhodnotenie na 4. hodine, veľa žiakov malo originálne masky. Morový doktor, sovietsky vojak alebo duch, bolo to pestré. Po vyhodnotení prišli ešte na rad aktivity. Boli dve, šišky na špagáte a jablká vo vedre. Aktivita so šiškami sa mohla zdať ľahká, ale v skutočnosti nebola. Bez použitia rúk sa veľmi ťažko hrýzol „donut“ a ak bol vyššie ako  daný súťažiaci, tak to bol problém. Ale pre donut zadarmo... Vynikajúce! Súťaž s jablkami spočívala v tom, aby sme vylovili čo najviac jabĺk bez použitia rúk.

Trieda I.B mala najpočetnejšie zastúpenie masiek, o čom svedčí aj množstvo fotiek. Všetci boli odmenení sladkosťou a najstrašideľnejšie masky dostali diplom, Halooween sviečku, šatku a čokoládu. Dobrý deň a úžasné zakončenie týždňa pred prázdninami. 

Autorka: Gabriela Kollárová, I. E

 

 

V mesiaci október 2021 prebehlo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači. Do súťaže v písaní na presnosť sa zapojili žiaci dvoch odborov I. E triedy. Kritériá hodnotenia boli nastavené regulérne. Všetci museli čo najpresnejšie odpísať  náhodne vybraný text. Za každú chybu boli trestné body podľa priloženej tabuľky.

tabulka

Z finálnej výsledkovej listiny vyplýva, že štyria študenti napísali text bezchybne.

Víťazom gratulujeme!

 

Ing. Anna Veselovská, Ing. Ľubica Lacková

 

 

štvrtok, 04 november 2021 12:31

Laser Run

Dňa 3. 11. 2021 CVČ  JUNIOR v spolupráci s ŠK RAJA Banská Bystrica usporiadali pre žiakov našej školy v rámci hodín TŠV ukážky netradičného športu Laser Run. Žiaci si s veľkým záujmom vyskúšali streľbu z laserovej pištole. Na konci každej hodiny bola zorganizovaná malá súťaž  družstiev, čo žiaci prijali s nadšením.

 

 

štvrtok, 04 november 2021 12:28

Readycon – najväčšia online konferencia

 

V stredu 27. 10. 2021 sa všetci štvrtáci, skôr než odišli na jesenné prázdniny, zúčastnili online konferencie pod názvom Readycon.  Jej úlohou bolo priniesť najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku. Cieľom konferencie bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Prvý rečnícky panel bol spoločný pre žiakov všetkých študijných odborov. Tu sa mali možnosť dozvedieť všeobecné podmienky trhu práce, to ako si napísať životopis, ale aj to, že o tom, kam chcú smerovať, sa musia rozhodnúť sami.  Okrem trhu ako celku sa v druhej časti konferencie, počas šiestich paralelne prebiehajúcich panelov zameraných na budúcnosť práce v oblastiach elektrotechniky, informačných technológií, strojárstva, stavebníctva, zdravotníctva a obchodu, rozdelili naši štvrtáci do piatich skupín. Dve skupiny si vypočuli vstupy štyroch odborníkov zamerané na obchod, ďalšie dve skupiny sa zaujímali o informačné technológie a posledná, piata skupina absolvovala druhý rečnícky panel zameraný na elektrotechniku. V každom z týchto odborných panelov mali žiaci možnosť zúčastniť sa  diskusie a po krátkej prestávke ešte nasledovali dva workshopy v každej skupine.

A čo konferencia dala našim štvrtákom? Na to sme sa niektorých z nich opýtali: „Nakoľko sme už štvrtáci a o krátky čas opustíme brány školy, je načase rozhodnúť sa, akým smerom sa budeme v živote uberať. Aby sme toto rozhodovanie mali jednoduchšie, učitelia na našej škole nám umožnili zúčastniť sa online konferencie, ktorá nám priniesla najnovšie poznatky o stále sa meniacom   trhu práce. Vďaka nej sme získali prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti.  Určite každého z nás zaujala prednáška mladej študentky MBA, Martiny Sokolíkovej, ex. vedúcej iniciatív lamRemarkable a Women@Google, ktorá nám zároveň poskytla aj sedem užitočných rád, ako byť úspešný. Apelovala najmä na to, že si máme veriť a ísť za svojimi cieľmi. Mňa osobne však veľmi zaujala prednáška zamestnankyne zo spoločnosti Netflix. Fascinujúce je to, že Netflix funguje naozaj unikátnym spôsobom. Na celom svete sa snáď nenájde ďalšia spoločnosť, ktorá by fungovala podobným spôsobom.  Zamestnanci tam nemajú určenú pracovnú dobu, teda čas odkedy dokedy majú pracovať. Nemajú dokonca ani presne vymedzené úlohy, čo kto bude robiť a je len na nich, ako sa k svojim povinnostiam postavia. Majú množstvo benefitov, čo sa týka elektroniky, stravovania, dopravy, môžu pracovať vo firme alebo z domu, na dovolenke alebo kdekoľvek, kde budú chcieť. Môže to znieť ako „dreemjob“, ale nám bolo vysvetlené aj to, že táto práca je veľmi náročná a z dlhodobého hľadiska to zvládne len veľmi málo ľudí. Všetky tieto prednášky boli zaujímavé a myslím si, že každého z nás dokázali inšpirovať.“  Tak toto je vyjadrenie Tatiany Vozárovej zo IV. E a v zápätí sa k nej pridáva aj Sára Haviarová zo IV. B: „Prednášky boli zaujímavé. Prednášajúci nám dostatočne vysvetlili, ako sa po maturite dostať na trh práce. Pomohli nám pochopiť, ako to v oblasti informačných technológií funguje a ako sa v našom odbore uplatniť.“ 

Nakoniec to neboli len prednášky. Žiaci sa mali možnosť zapojiť aj do žrebovania na sociálnej sieti Instagram a vyhrať pre seba alebo pre svoju triedu hodnotné ceny. Bezprostredne po poslednom vstupe vylosovali štyroch výhercov reproduktorov a 11. 11. 2021 sa ďalší 40 stanú šťastnými výhercami predplatného časopisu Trend, bluetooth slúchadiel a pitného režimu v podobe  Vitamín Well pre seba aj pre celú svoju triedu.  Moderátor nakoniec všetkým, ktorí sa nielen zapojili do súťaží a hlasovania, ale aj všetkým, ktorí sa konferencie zúčastnili, poďakoval a vyslovil presvedčenie, že ich inšpirovali k tomu, aby boli úspešní. Poďakoval tiež generálnemu partnerovi podujatia  Deutsche Telekom, a. s.  a všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili o to, aby sa túto konferenciu podarilo zrealizovať.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

 

 

Dňa 19. 10. 2021 sa  na  našej  škole v spolupráci so ŠVS BB uskutočnilo školské kolo 38. ročníka súťaže Zenit v programovaní. Do súťaže sa prihlásilo 6 žiakov štvrtého ročníka v kategórii A. Spoločnosť im robilo aj 9 žiakov prvého a druhého ročníka v kategórii B. Ráno sme sa všetci stretli v učebni a pripravovali sme počítače a aplikácie potrebné k súťaži, ktorá prebiehala od 9:00 do 13:00 hod. Krátko pred začiatkom súťaže nás prišiel pozdraviť aj pán riaditeľ Ing. Štefan Balogh, ktorý všetkých súťažiacich povzbudil a zaželal im veľa úspechov. Potom sme už všetci s napätím očakávali začiatok súťaže a zverejnenie úloh. Presne o 9:00 hod. sa to začalo. Úlohy boli pomerne náročné a dali žiakom poriadne zabrať. Čas rýchlo plynul a ani sme sa nenazdali, bolo 13:00 hod. a s tým aj koniec súťaže. Potom sme si urobili krátku prestávku a pokračovali sme vyhodnotením a následným ukončením školského kola. V kategórii A postúpili do krajského kola žiaci Jakub Ferianc zo IV. D a Matúš Kendera zo IV. C triedy. V kategórii B postúpili do krajského kola Adam Masár a Jakub Maruška z II. A triedy. Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom za reprezentovanie školy, víťazom a postupujúcim do krajského kola srdečne blahoželáme.

Pridávam aj niekoľko postrehov zo súťaže:

Adam Masár, žiak II. A a víťaz školského kola v kategórii B: „Zenit nebol zlý, prvé úlohy boli celkom fajn, trvalo mi to nejaký čas, ale mal som celkom dobré tempo. Problémom boli ďalšie úlohy. Po nejakej úlohe som sa zasekol, úlohy začali byť veľmi zdĺhavé, zložité a nevedel som ich už vyriešiť.“

Jakub Maruška, žiak II. A, postupujúci v kategórii B: „Úlohy boli ťažšie, ako som čakal. Boli zamerané na časť, ktorej sme sa až tak nevenovali počas programovania na hodinách. Som rád, že som si vyskúšal takúto súťaž a že mám uložené programy, čo mi môžu pomôcť v budúcnosti.“

                                                                                                         

Autor: Mgr. Ján Hôrecký

Milí žiaci,

dovoľujeme si vám oznámiť, že po ročnej prestávke sa naša škola opäť prezenčnou formou zapojí do najväčšej celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT a to prostredníctvom svojich jedenástich statočných „EXPERTOV“. Súťaž sa bude konať 30. novembra 2021. Experti budú súťažiť v dvoch kategóriách a budú si vyberať pre nich dve najzaujímavejšie témy z ôsmich. Budeme im držať palce, aby si vybrali také témy, v ktorých budú čo najlepší. Prezradíme triedy, ktoré sa neváhali zapojiť do súťaže – I. B, I. C, II. A, III. B, III. D.

Mgr. Miroslav Slotta

utorok, 26 október 2021 13:38

Euroskills Graz 2021

 

 

 

 

Naša účasť na EuroSkills 2021

EuroSkills je súťaž odborných zručností mladých ľudí a tvorí dôležitú platformu, na ktorej sa môže Európa prezentovať svetu prostredníctvom množstva rôznych odborných zručností. Tento rok sa konala v Rakúskom meste Graz v čase od 19. do 27. septembra.  Ja som sa k tejto súťaži dostal prostredníctvom našej účasti na celoštátnej súťaži ZENIT, vtedy ešte v režime spojenej kategórie pre grafika a web developera,  v ktorej pracovali dvaja súťažiaci ako tím. V rámci krajského kola som sa osobne zúčastnil na priebehu hodnotenia, na ktorom boli  aj samotní organizátori. Počas rozhovoru sme sa dostali aj k otázke reprezentácie Slovenska na medzinárodnej súťaži EuroSkills, ktoré je postupovou platformou pre výhercu celoštátneho kola. Už vtedy mi ponúkli pozíciu experta v reprezentácii Slovenska pre Grafický dizajn. Spočiatku som o súťaži, tak ako pravdepodobne mnohí iní, nič nevedel, čo bola, ako som zistil, obrovská škoda! Všetko sa však zmenilo, keď som si naštudoval, čo bude mojou úlohou a oboznámil som sa s tým, čo ma čaká.

 

1

 

Na pozíciu experta sa nedá pripraviť 

Nasledujúce dni nás čakalo množstvo práce spojenej s prípravami zadania, korekcií a samotného hodnotenia súťažných prác. Na toto sa jednoducho pripraviť nedá, je to maratón práce od rána doslova do noci, no zamiloval som si byť toho súčasťou. Ako expert pracujete na zadaní už niekoľko mesiacov pred súťažou s tímom expertov zo všetkých zúčastnených krajín prostredníctvom fóra. Priamo na mieste sa v prvé dni zadanie dolaďuje, hľadajú sa posledné chyby a dokončujú sa súbory, s ktorými súťažiaci pracujú počas vyhradeného času. Samotná súťaž trvá tri dni a nie je to jednoduché ani pre súťažiacich. Musia sa plne sústrediť a zároveň pracovať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Úlohou expertov počas toho, ako súťažiaci pracujú na zadaniach, je dohliadať na priebeh, byť k dispozícii súťažiacim na prípadné zodpovedanie otázok k zadaniu, či doručiť vytlačený materiál z tlačiarne, keďže súťažiaci nesmie opustiť svoj pracovný priestor počas súťažného času. Samozrejme ako experti máme mnoho iných povinností spojených s prípravou materiálov na ďalší ročník súťaže a prípravu hodnotenia. Po konci každého súťažného dňa sa v prípade Grafického dizajnu experti rozdelia do dvoch skupín, v ktorých hodnotia každú časť z hodnotiacej tabuľky samostatne. Hodnotenie ako také si vzájomne nehovoria, no na konci dňa sa známky zapisujú a v prípade veľkého rozdielu známky medzi dvoma expertmi sa hodnotenie danej úlohy prediskutuje. Je to vynikajúci systém, ktorý zabezpečuje fair play hodnotenie.

 

Skúsenosti prenesené do celoštátnej súťaže ZENIT

Na základe mojej účasti v súťaži EuroSkills v Gothenburgu sa mi podarilo presadiť veľké zmeny v procese a hodnotení súťaže. Na základe vzoru z EuroSkills sme rozdelili tím programátor/grafik a vytvorili sme dve samostatné kategórie, Grafický dizajn a WEB Developer. Bola to kľúčová podmienka na to, aby sme boli konkurencie schopní na súťaži EuroSkills. Následne ma čakalo kompletné vypracovanie zadaní a spôsobu hodnotenia pre osamostatnenú kategóriu Grafik, čo bola neľahká úloha. Pri tvorbe zadaní som ale z veľkej časti čerpal spôsob jeho písania ako aj hodnotenia z toho, akým spôsobom je to na EuroSkills. Súťažiaci na školských, krajských a celoštátnych kolách sa teda istou formou pripravujú na to,  s čím by sa mohli stretnúť pri reprezentovaní Slovenskej republiky pod záštitou Skills Slovakia.

 

Veľký úspech s malým sklamaním

Ako expert na grafiku som tento rok do kategórie Grafický dizajn vyberal zo súťažiacich, ktorí sa v minulosti umiestnili v celoslovenskej súťaži ZENIT na prvých troch miestach. Oslovil som súťažiacu Beátu Válkyovú, ktorá s účasťou a reprezentáciou Slovenska súhlasila. Ako študentka a pracujúci človek už nemala tak veľa času na prípravu, no základy sme stihli prejsť. Absencia času v našom prípade zohrala svoju úlohu, no Beáta bola napriek tomu výborná. V kategórii Grafický dizajn pracujú súťažiaci so zadaním, v ktorom sa stretávajú s rôznymi úlohami týkajúcimi sa práce s textom bitmapovou i vektorovou grafikou. V neposlednom rade majú pracovať s tlačenými dokumentmi a ukázať aj zručnosť pri vytváraní reálnych mockupov (makiet), ktoré sami navrhnú, vytlačia a zložia. V poslednej dobe sa dostáva do zadaní aj prepojenie dizajnu do funkčnej ukážky prostredníctvom programu Adobe XD.

 

Konkurencia bola obrovská

Tohoročná konkurencia bola neskutočne veľká. Každý zo súťažiacich bol tento rok naozaj na veľmi dobrej úrovni. Konkurencia z iných krajín sa podľa ich slov pripravovala minimálne rok. Odzrkadlilo sa to, samozrejme, aj pri hodnotení.  Všetci súťažiaci robili len málo chýb, väčšie rozdiely bolo vidieť skôr na výsledných dizajnoch. Beáta odvádzala vynikajúcu prácu, hlavne s kvalitným dizajnom a to ju „potiahlo.“  Mýlila sa hlavne v technických veciach. Celkový výsledok bol však vynikajúci. Obstáli sme naozaj výborne, čo sa ukázalo aj na bodovom hodnotení. Beáta Válkyová skončila na peknom 7. mieste, no je veľmi dôležité spomenúť, že z celkových 1000 bodov získala 698bodov (súťažiaci na 5. a 6. mieste mali len o 2 body viac, čiže 700).

7

 

Získali sme ocenenie BEST OF THE NATION

Napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať žiadnu medailu (aj keď nás od získania medal of exellence delili len dva body), získali sme ocenenie Best of the Nation, čo je ocenenie, ktoré sa udeľuje najlepšiemu súťažiacemu z reprezentácie.

 

Účasťou na EuroSkills sa stávate súčasťou obrovskej rodiny

Napriek obrovskej vyťaženosti nielen nás expertov, ktorí trávime na výstavisku nie menej ako 12 hodín denne počas celého týždňa, ale aj súťažiacich, ktorí súťažia denne v priemere 6 hodín, je to obrovský zážitok! Energia celej súťaže vás v mnohom pohltí, aj keď tak obrovskú súťaž je prakticky nemožné zorganizovať bez chýb. Energia všetkých súťažiacich a expertov vás nabije, aj keď ste veľmi vyťažení. Stanete sa v podstate súčasťou obrovskej rodiny. Vždy sa teším na darčekové balenia, ktoré si nosíme ako experti navzájom, je to krásne gesto plné prekvapení a občas aj maškŕt z danej krajiny. Ďalšou krásnou tradíciou  celej súťaže je zbieranie odznakov jednotlivých krajín na vašu menovku – je to činnosť, na ktorú sa vždy nesmierne teším a tento rok sa nám s kolegom Martinom Hegedušom podarilo zozbierať takmer všetky! Má to len jednu nevýhodu, ku koncu súťaže tá menovka váži toľko, že ju naozaj na krku cítite!

Účasť na EuroSkills otvára pre účastníkov súťaže mnohé možnosti do budúcnosti a dá veľa skúseností do života nielen súťažiacim, ale aj expertom. Som teda nesmierne rád, že nás naša škola v tomto podporila a umožnila nám zúčastniť sa na tomto obrovskom podujatí. V neposlednom rade nám aj pani zástupkyňa pre praktické vyučovanie, Ing. Katka Štrónerová, pomohla so zabezpečím a  organizáciou žiakov počas našej neprítomnosti.

Do budúcnosti by sme veľmi radi našli sponzora, ktorý by nám pomohol s celkovou propagáciou, aj s prípravou súťažiacich, ktorí nás budú reprezentovať na tejto prestížnej medzinárodnej súťaži. Dôležité je hlavne to, aby sa o tejto súťaži dozvedelo čo najviac ľudí, o čo sa budeme rozhodne snažiť.

 

Dych berúci zážitok z EuroSkills v Gothenburgu...

Dovolím si tvrdiť, že Gothenburg z nás pozná každý, naši hokejisti predsa v roku 2002 odchádzali z tohto mesta a z tejto haly ako „zlatí chlapci“! A práve tu som sa prvýkrát osobne zúčastnil súťaže EuroSkills v pozícii experta pre kategóriu Grafický dizajn aj so svojím prvým súťažiacim.  Bol to dych berúci zážitok. Otváracia ceremónia ma ohromila a bolo to niečo úžasné, štadión plný delegácií z rôznych štátov v sprievode nádherného úvodného programu. Rád spomínam na tú atmosféru, ktorú je možné cítiť dokonca aj z videozáznamu, ktorý vám odporúčam si pozrieť.

 

Autor: Mgr. art. Matej Opálený

Foto: Mgr. art. Matej Opálený, Flickr

 

V dňoch 22. - 27. septembra 2021 sa na súťaži EuroSkills Graz (Rakúsko) stretlo asi 400 mladých kvalifikovaných profesionálov z celej Európy, aby predviedli svoj talent na medzinárodnej scéne a súťažili o to, ako sa stať najlepšími z najlepších vo svojich zvolených schopnostiach. EuroSkills je najväčšia udalosť v oblasti odborného vzdelávania a excelentnosti v Európe. A naša škola môže byť hrdá naraz na dvoch účastníkov tejto súťaže. Mgr. art. Matej Opálený, majster odbornej výchovy už svoje zážitky sprostredkoval v článku a Martinovi  Hegedüšovi sme položili niekoľko zvedavých otázok.

 

Spolu so svojím kolegom si sa zúčastnil súťaže EuroSkills. Obidvaja ste nepochybne odborníkmi vo svojej profesii a neustále pripravujete svojich žiakov na rôzne súťaže. Čo bolo motiváciou, aby si sa prihlásil aj ty sám?

Motív? Posúvať nielen žiakov, ale aj seba samého. Stať sa expertom na tak svetom uznávanej súťaži je náročná a veľmi zodpovedná úloha. Motiváciu môže mať každý inú, tou mojou bolo zvládnuť to s tým, čo viem, nabrať nové skúsenosti, mať možnosť spoznať expertov z iných krajín a ostať s nimi v kontakte.

 

Bolo náročné dostať sa na takúto súťaž?

Určite by nebolo možné dostať sa tam nebyť toho, že naša škola podporuje takéto činnosti či už u žiakov alebo aj u nás, zamestnancov. Bolo nám treba vyjsť v ústrety s organizáciou vyučovania, zabezpečiť žiakov a s množstvom iných problémov, ktoré sú spojené s týždňovou absenciou na pracovisku  a s možnou následnou  karanténou. Nebyť šikovnosti pani zástupkyne Ing. Katky Štrónerovej pomôcť s riešením organizácie vyučovania žiakov počas mojej neprítomnosti  a problémami spojenými s naším odchodom, len ťažko by sme sa tam dostali.

 

Súťaž EuroSkills  má veľmi široké zameranie čo sa týka jednotlivých profesií. V akej oblasti   a v čom konkrétne si súťažil ty?  Ako si sa pripravoval?

Nesúťažil som. Bol som tam ako expert so súťažiacim Mariánom  Poloncom, ktorý je absolventom našej školy. Súťažil v oblasti Web Development. Príprava na takúto súťaž je veľmi odlišná od  mnohých iných  súťaží. Tu súťažiaci musí byť pripravený na čokoľvek, čaká ho viac zadaní. Niektoré sú ľahšie, niektoré náročné aj pre skúsenejších programátorov. Najdôležitejšia je mentálna príprava, súťažiaci nesmie „zamrznúť“ na časti zadania a strácať čas alebo podľahnúť tlaku okolia a návštevníkov, ktorí ho sledujú. Dôležité je uvedomiť si, že beží čas a on  musí splniť čo najviac úloh, aby získal čo najviac bodov. Úlohy sú robené tak, že  je veľmi náročné stihnúť ich dokončiť včas. Od toho sa odvíja aj hodnotenie, práca je rozdelená na veľa hodnotiacich bodov. Veľmi ťažko sa opisuje tak náročný proces hodnotenia, aký je v oblasti Web Development. Ohľadne príprav v oblasti programovania je zbytočné hovoriť, pred súťažou nie je čas učiť sa programovať, na tejto úrovni sa proste programovať musí vedieť.

 

Stretli sa tu profesionáli z celej Európy.  Aká bola konkurencia?

Veľmi silná. Skúsenosti z praxe tu hrajú veľkú rolu. Ak sa niekto dostane takto vysoko, je  samozrejmosťou, že konkurencia nebude vôbec slabá. Vezmime si len to, aká sme malá krajina a súťažiť proti najlepším z iných, oveľa väčších a vyspelejších  krajín, kde je aj výber súťažiacich omnoho väčší, a možno aj vzdelávanie zamerané len na oblasť Web Developmentu alebo programovania, je ťažké. To, že sme tam, je dôkazom toho,  že aj my sme silnou konkurenciou, aj napriek našej „veľkosti“.

 

Ako to celé prebiehalo? Aké ste mali pocity?

Pre nás expertov to bola práca od rána do večera. Súťažiaci to tiež nemali ľahké pre množstvo technických problémov, ktoré sa podarili vždy vyriešiť. Pocity boli zmiešané. Pri jednej úlohe sme sa so súťažiacim bavili, že to vyzerá perfektne a určite bude mať dosť bodov za úlohu, no pri ďalšej úlohe prišlo aj sklamanie a nestihlo sa toľko, koľko sme si stanovili, že určite zvládne spraviť. Veľmi náročná úloha je povzbudiť súťažiaceho pri sklamaní zo svojho výkonu, aby sa pozeral ďalej a sústredil sa na ďalšiu úlohu. Ako som už spomína, i mentálna príprava je dôležitá.

 

Získal si aj nejaké ocenenie? Čo to pre teba znamená?

Ja s mojím súťažiacim sme ocenenie nezískali. My dvaja sme si odniesli svojskú cenu a to, že sme to obaja zvládli v psychickej pohode, s novými kontaktami a spoznali ľudí, ktorí sú na vysokej profesionálnej úrovni v tejto oblasti. Ocenenie by určite veľmi potešilo a znamenalo by veľa.  Tak možno nabudúce.

 

Ocenením však je už to, že náš kolega propagoval nielen seba samého, ale aj našu školu a krajinu. Obidvom reprezentantom našej školy ďakujeme.

Otázky pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Odpovedal: Bc. Martin Hegedüš, majster OVY

Foto: Flickr

 

Strana 2 z 47
Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.