Študijne oddelenie: 048/4341 222
Hovorí sa: „Inšpirácie nie je nikdy dosť a raz vidieť je lepšie než stokrát počuť.“ Pre mladého grafika je dôležité všímať si vizuálne prejavy okolo seba a taktiež si všímať tvorivé myslenie…
Žiaci študijného odboru GDM sa v rámci tematického celku fotografia a film už niekoľkokrát zúčastnili tvorivých dielní v profesionálnom tanečnom divadle – Divadle Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Riaditeľka tohto divadla, Mgr. Zuzana Ďuricová…
Ako každý školský rok, aj tento sme sa zúčastnili projektu Erasmus+, konkrétne projektu v Prahe. Desať vybratých žiakov z dvoch študijných odborov (technik informačných a telekomunikačných technológií a grafik digitálnych…
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám. Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám. Z ďaleka sa berieme, novinu Vám nesieme, čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.“ V takomto krásnom…
V utorok 19. 12. 2017 sa žiaci I. E (odbor KMP) zúčastnili vedomostnej súťaže. Súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, nadväzujú na školskú výučbu, motivujú žiakov a vedú ich k súťaživosti. Cieľom súťaže bolo…
            Akým spôsobom vedú obchodný rozhovor, resp. manuál predajného procesu a spôsob vybavovania reklamácií, prezentoval žiakom I. E triedy aj manažér špecializovanej predajne Orange Slovensko na námestí SNP 17 v Banskej Bystrici,…
            Dnešný deň na odbornom výcviku bol iný ako ostatné. Okrem toho, že bol v tomto kalendárnom roku posledný, mali sme možnosť pre svojich spolužiakov z prvej skupiny pripraviť súťaž s nádychom vianočnej…
            Aj v tomto školskom roku sme na odbornom výcviku v II. E zrealizovali prieskum trhu. Aby žiaci čo najlepšie pochopili učivo a výsledky prieskumu boli merateľné, ale aj preto, aby si zdokonalili…
            Jednou z manažérskych činností klientskych manažérov pošty z III. B je aj vedenie obchodného rozhovoru pri ponuke produktov Poštovej banky, a. s. Okrem nácvikov simulovaných situácií a konkrétnych činností počas odborného výcviku…
Každá škola sa snaží v rámci vytvárania dobrých vzťahov s verejnosťou čo najviac dostať do povedomia ľudí, hlavne žiakov základných škôl. Okrem prezentácií, ktoré pre deviatakov ZŠ každoročne organizujú centrá pedagogicko-psychologickej prevencie…
Strana 26 z 32
Dnes je
08.06.2023
a meniny má Medard
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.