Študijne oddelenie: 048/4341 222
Tak ako po iné roky aj tento september patril plaveckému výcviku. Konal sa v dvoch turnusoch. 1. výcvik s II. C triedou prebiehal v prvých slnečných septembrových dňoch od     9. septembra - 13.…
Snahou všetkých stredných odborných škôl je pripravovať svojich žiakov pre trh práce, pretože odborné vzdelávanie je vzdelávanie určené k tomu, aby sa absolventi dokázali uplatniť v pracovnej kariére.  Preto aj my už…
Ako po iné roky aj tento rok naši prváci odštartovali štúdium na SOŠ IT adaptačným kurzom. Ten  žiaci tradične absolvujú v prvý septembrový týždeň v horskom hoteli Kráľová, situovanom v dedinke Kráľová…
Tak ako po iné školské roky sa pracovníci marketingu  na odbornom výcviku aj teraz  venovali verbálnej a neverbálnej komunikácii. V rámci tréningu komunikačných zručností si vyskúšali rôzne modelové situácie a aktivity zamerané na…
Pod týmto názvom sa 23. 9. 2019 v Austria Trend Hotel Bratislava konala otváracia konferencia Európskeho týždňa odborných zručností v SR 2019.  Konferencia sa konala za  účasti zahraničných a domácich expertov v…
Kurz ochrany života a zdravia alebo KOŽAZ je jeden z posledných kurzov, ktoré žiaci v škole absolvujú. V tomto školskom roku sa uskutočnil v čase od 9. do 11. septembra a zúčastnili sme sa ho…
Druhý septembrový utorok už tradične patrí účelovým cvičeniam žiakov prvého a druhého ročníka. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku a športové ihrisko našej školy sa už od skorého rána zapĺňalo žiakmi…
Preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pietnym aktom kladenia vencov odštartovali v Banskej Bystrici oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania. K niekoľkým tisíckam zhromaždených účastníkov osláv prehovorili prezidentka…
septembra 2019 začal nový školský rok 2019/2020. Chodby a všetky ostatné priestory našej školy po dvojmesačnom tichu  opäť ožili. Zaplnili sa takmer 560 žiakmi, ktorí sa rozhodli študovať práve na našej…
         Keď  ôsmi žiaci III. E triedy 16. apríla 2019 prezentovali výsledky svojej práce pred členmi vedenia školy a zástupcami spoločnosti CBRE  Jankou Seleštianskou a Michalom Bariakom, ktorí nám umožnili zrealizovať nástroje…
Strana 13 z 32
Dnes je
29.09.2023
a meniny má Michal(a)
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.