Študijne oddelenie: 048/4341 222
Pred štyrmi rokmi boli na ich mieste, dnes maturujú. Štvrtáci opúšťajú brány našej školy, aby svoje miesta uvoľnili ďalším, ktorí sa rozhodli pre štúdium na  Strednej odbornej škole informačných technológií…
Keď oslovujeme žiakov základných škôl na rôznych burzách povolaní a prezentáciách, hovoríme im o všetkých možnostiach, ktoré  naša škola svojim žiakom počas štúdia ponúka. Vždy si uvedomím, že je toho naozaj veľa,…
Nadpis vystihuje to, čo predviedol tím našich žiačok s projektom V. Ž. na celoslovenskom finále medzinárodnej súťaže Máš umelecké črevo? Pod ideovým vedením Frederiky Lukáčovej (IV. A) pripravili Paulína Vӧrӧsmartyová (II.…
Pri získavaní odborných vedomostí a zručností na odbornom výcviku sme navštívili aj objekt nášho štúdia a zdroj nových odborných skúseností spoločnosť Orange Slovensko v Bratislave. Naša dlho očakávaná exkurzia začala v utorok 7. mája…
A stalo sa. To, čo bolo doteraz iba vzdialenou budúcnosťou, sa stalo realitou. Zatiaľ, čo sme netrpezlivo čakali na výsledky písomnej časti maturitnej skúšky, čas „nezaháľal.“ Plynul veľmi rýchlo a my sme…
Od polovice decembra žiaci III. E triedy, odbor KMP, pracovali na téme  „Prijímanie a dodávanie poštových poukazov“. Svoje teoretické vedomosti si upevnili praktickými zručnosťami pri prijímaní a dodávaní poštových poukazov…
Pod týmto zvláštnym názvom sa skrýva medzinárodná súťaž, ktorú organizuje Slovenská národná galéria. Súťaž je určená stredoškolskej mládeži a tento rok bola vyhlásená téma Zbieranie. Naše žiačky sa prihlásili s dvoma projektmi …
Tím v zložení Frederika Piarová a Paulína Vörösmartyová z II. B úspešne reprezentoval našu školu a odbor grafik digitálnych médií na podujatí Junior internet (5. a 6. apríla 2019).  Finále celoslovenskej súťaže, kde prezentovali v sekcii…
Program Erasmus+ poskytuje možnosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať znalosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách. Je to program EÚ…
Už od začiatku septembra sme so žiakmi III. E pracovali na realizácii nástrojov marketingovej komunikácie. Účinnú reklamnú kampaň, dobrú podporu predaja, budovanie vzťahov s verejnosťou a v neposlednom rade osobný predaj sme si…
Strana 15 z 32
Dnes je
01.12.2023
a meniny má Edmund
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.