Študijne oddelenie: 048/4341 222
V štvrtom ročníku nás okrem maturity čaká aj rozhodovanie o tom, čomu sa budeme venovať po ukončení štúdia na strednej škole. Mnohých z nás čakajú Dni otvorených dverí na vysokých školách,…
„Koľko ľudí, toľko inovačných nápadov.“  S touto myšlienkou nás privítala pani Ing. Veronika Beličková, konateľka Podnikateľského inkubátora v Banskej Bystrici, ktorý je vedený pod spoločnosťou Business Innovation Center, s. r. o. Čo…
            Pre získanie ešte lepších odborných zručností a poznatkov pri vytváraní efektívnej marketingovej komunikácie na odbornom výcviku sme medzi nami  15. 10. 2019 privítali pána Jána  Brádňanského, ktorý sa venuje online…
            September na odbornom výcviku v I. E patril  už tradične verbálnej a neverbálnej komunikácii a získavaniu komunikačných zručností. Tie majú následne žiaci možnosť využiť pri ústretovom vybavovaní zákazníka. Skôr ako sa tak…
Aula Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici praskala v stredu 9. 10. 2019 vo švíkoch. Zaplnilo ju viac ako 600 mladých ľudí – žiakov a študentov základných a stredných škôl z Banskej Bystrice.…
Úlohou pracovníkov  marketingu v štvrtom ročníku  na odbornom výcviku  je zúročiť všetky svoje doterajšie vedomosti, ale hlavne skúsenosti a vypracovať funkčný podnikateľský plán. Vo svete mobilných operátorov však špecializované predajne…
Dňa 2. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici na atletickom štadióne SNP na Štiavničkách konal 59. ročník HOREHRONSKÝCH HIER. Zúčastnili sa ho mladí adepti atletiky z okresov Banská Bystrica, Brezno a Zvolen. Našu…
Po návšteve klientskeho centra odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Banskej Bystrici sme pripravení založiť si živnosť! Na besede s pani Ing. Annou Hrončekovou, hlavnou radkyňou oddelenia živnostenskej registrácie,…
Dňa 27. 9. 2019 sa žiaci prvého ročníka SOŠ IT zúčastnili v Banskej  Bystrici festivalu vedy a výskumu pod názvom Noc výskumníkov, a to vďaka pánovi učiteľovi Slottovi. Ako prvé sme absolvovali…
     Spojiť krásu tela i ducha. Využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou. Kalokagatia (z gréckeho kalos – krásny,…
Strana 12 z 32
Dnes je
01.12.2023
a meniny má Edmund
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.