Študijne oddelenie: 048/4341 222
Utorok ráno, keď slnko vykuklo spoza mrakov a cez oblok nás pošteklilo na tvári, vedeli sme, že prišiel ten dlho očakávaný deň. Deň, kedy budeme musieť dokázať, že štúdium na strednej…
Skvelé nápady, tvorivý prístup a odborné zručnosti mali možnosť žiaci Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici aj tento rok prezentovať v školskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Práve táto činnosť rozvíja…
Workshop slúži pre ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie zručností. Vďaka interaktívnym formám spolupráce medzi účastníkmi tohto typu vzdelávania dochádza k tomu, že si ľudia odnášajú viac podnetov pre svoje ďalšie praktické pôsobenie.Workshop je…
Krajské kolo vo florbale sa uskutočnilo 6. 2. 2019 v Detve, kde sa stretlo šesť najlepších družstiev z okresov Banskobystrického kraja. Los rozdelil tieto družstvá do skupín, z ktorých prví dvaja postupovali do…
O tom, že SOŠ IT na Tajovského 30 v Banskej Bystrici má kreatívnych žiakov, ktorým slovo inovácie nielenže veľa hovorí, ale ich aj sami vytvárajú,  svedčí množstvo ocenení získaných na  rôznych súťažiach. …
Dňa 5. 2. 2019 sa konal Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite. Toto podujatie boloorganizované Fakultou elektrotechniky a informačných technológií. Zúčastnili sa na ňom žiaci3. ročníka odboru MPS a TITT…
  Dňa 7. 2. 2019 sa žiaci 1. ročníka, odbor KMP, zúčastnili vedomostnej súťaže. Súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, nadväzujú na školskú výučbu, motivujú žiakov a vedú ich k súťaživosti.                                                                                                                                                               …
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ), založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola, je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia a pripravuje študentov, aby sa stali kompetentnými odborníkmi…
Aj toto je súčasťou vzdelávania žiakov v oblasti finančnej gramotnosti nielen na stredných, ale aj základných školách. Minulý týždeň klientski manažéri pošty zo IV. B absolvovali workshop s oblastnou vedúcou OVB, Ing.…
V rámci náhradného vyučovania počas Krajského kola Olympiády v anglickom jazyku žiaci  III. B a IV.D triedy mali možnosť spoznať celosvetový projekt E-NABLE.  Pán Agi Gonda, dobrovoľník, minulý rok vytvoril v Slovenskej Ľupči pobočku…
Strana 17 z 32
Dnes je
28.05.2024
a meniny má Viliam
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.