Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

streda, 19 február 2020 10:05

Kam na vysokú školu 2020

Aj tento rok sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka SOŠ IT zúčastnili výstavy s názvom „Kam na vysokú 2020". 

Výstava Kam na vysokú 2020 - RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. 

Výstava putuje po viacerých mestách Slovenska v týždňových intervaloch. Začínala v Trnave, potom nasledovala Nitra a Žilina. Ďalší týždeň podujatie pokračovalo u nás v Banskej Bystrici, neskôr v Košiciach a ukončená bude v Prešove. Počas  výstavy, ktorú absolvovali aj naši žiaci, sa mohli oboznámiť s možnosťami štúdia nielen pri stánkoch. Pripravené boli špecializované workshopy o tom, ako si správne vybrať  vysokú školu,  ukážky študijných odborov a ďalšie zaujímavé aktivity.

Naši žiaci podujatie hodnotili pozitívne a vyjadrili sa nasledovne:

„Na výstave sme sa stretli s rôznymi študijnými odbormi ako napríklad manažment, ekonómia, technické zamerania, ale i prírodovedné odbory. " (Alexandra Mesiariková, žiačka III. E triedy, odbor pracovník marketingu mobilného operátora)

„Výstava bola zaujímavá a informovala nás o rôznych možnostiach štúdia." (Šimon Kyseľ, žiak III. E triedy, odbor klientsky manažér pošty)

„Výstavu hodnotím ako príjemnú skúsenosť, ktorá nám pomôže s výberom vysokej školy.“ (Martin Lehocký, žiak III. E triedy, odbor pracovník marketingu mobilného operátora)

Ďakujeme všetkým za účasť!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

So Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou už máme skúsenosti a preto inovačný deň na našej škole nebol úplnou novinkou. Pred dvomi rokmi sme boli súčasťou prezentačného stánku tejto agentúry počas marketingového podujatia Noc výskumníkov a krátko potom nás navštívil lektor tejto spoločnosti Ing. Artur Šturmankin, ktorý zrealizoval program zameraný na inovatívne myslenie našich žiakov.

 

A 12. februára 2020 sme ho mali možnosť spolu s jeho ďalšími kolegami opäť privítať. Tentokrát cieľom ich návštevy bolo zrealizovať Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý spája podnikateľskú komunitu s verejným akademickým sektorom. A to, že prišli práve k nám, nebola náhoda.

 

Marek Kraus, absolvent našej školy, pred dvomi rokmi prihlásil do súťaže Krištáľový Merkúr svoju prácu Kamerový slider pre tvorbu videí a stal sa víťazom súťaže Mladý inovátor. Následne na základe tohto ocenenia na výstave v rámci projektu Mladý tvorca 2019 získal za túto prácu ďalšie ocenenie. A práve jeho kamerový slider bol predmetom workshopov aj počas inovačného dňa.  Úlohou 90 žiakov z tretieho ročníka rozdelených do piatich skupín bolo vytvoriť kreatívne nápady na propagáciu  kamerového slidera.

 

No skôr, ako sa tak udialo, sa všetci zhromaždili v telocvični, kde žiakov, ale hlavne lektorov ZIVSE, privítal riaditeľ školy Ing. Štefan Balogh. Okrem iného vyslovil potešenie nad tým, že sa naši žiaci zapájajú do takýchto súťaží, pretože získavajú skúsenosti, ktoré ich posúvajú ďalej.  Potom sa už ujal slova lektor Ing. Artur Šturmankin, ktorý okrem svojich kolegov predstavil aj projekt Inovujeme SK. Potom už nasledoval workshop na tému Ako myslieť kreatívne a inovatívne.

 

O hodinu neskôr, v čase od 9:00 do 11:35 hod.,  žiaci v skupinkách pracovali na tvorbe už spomínaných nápadov. Ďalšia polhodinka patrila ich prezentáciám lektorom a učiteľom. Nápady a inovatívne riešenia ako propagovať kamerový slider pre tvorbu videí boli naozaj veľmi podnetné a každá skupinka žiakov všetkých študijných odborov dokázala, že vie myslieť tvorivo. Nápady žiakov ocenili nielen vyučujúci, ale aj lektori. Projektový manažér SIEA Mgr. Peter Balcerčík  sa vyjadril, že sa mu so žiakmi pracovalo veľmi dobre, aktívne sa zapájali do workshopu Ako kreatívne myslieť, do hry pozitív a negatív a test kreatívnej schopnosti u každého dopadol veľmi dobre. Samozrejme, za svoje nápady dostali darčeky od spoločnosti Inovujeme SK. 

 

Po obednej prestávke o 12,45 hod. sa opäť všetci presunuli do telocvične, kde si žiaci vypočuli hodnotenie svojich nápadov od vyučujúcich a nasledoval koncert rapera Tona S. a autogramiáda. Ten sa všetkým prihovoril skladbou Zdravím a texty jeho piesní mali naozaj veľkú výpovednú hodnotu a mali čo povedať publiku, ktoré tvorili naši tretiaci.

 

 Potešili nás aj slová  Ing. Artura Šturmankina, ktorými veľmi pozitívne zhodnotil celé podujatie, aktivitu žiakov, ale aj našu školu, na ktorej sa podľa jeho slov cítili  veľmi dobre.

Záverečné slovo patrilo zástupkyni riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Kataríne Štrónerovej, ktorá všetkým poďakovala a povedala, že je veľmi rada,  že žiaci boli kreatívni a vďaka tomu prežili trochu iný deň, ako sú tie ostatné, ale hlavne sa tešila z toho, že ho zvládli. Vyslovila aj presvedčenie, že škola im dá veľa do života, pretože každý študijný odbor je zameraný na inú oblasť, ale  oni sa dokážu spojiť a pomôcť si navzájom.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Dňa 28. 1. 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo vo florbale stredných škôl. Zúčastnilo sa ho 13 stredných škôl. V základnej skupine zdolali naši žiaci Gymnázium Andreja Sládkoviča a SOŠ hotelových služieb a obchodu, čo im zaručilo postup do finálového kola, kde sa 30. 1. 2020 stretli víťazi všetkých štyroch skupín. Za posledné tri roky sa im vždy podarilo postúpiť do krajského kola, dvakrát z prvého miesta a jedenkrát z druhého miesta v okrese. Naši žiaci dokázali obhájiť postup z okresného kola výbornými výkonmi aj v krajských kolách, kde vždy hrali finále o postup do celoslovenského kola, no doposiaľ sa  im to nepodarilo. Vo finále ich súper vždy zdolal o jeden gól, naposledy to bolo po samostatných nájazdoch. O herných zručnostiach našich žiakov niet pochýb, no pre víťazstvo v krajskom kole je potrebné podať aj mentálny výkon ako napr. nepodceniť súpera, plniť si svoje úlohy na pozíciách a hrať disciplinovane od začiatku až do konca stretnutia, a to bez ohľadu na výsledok a vývoj zápasu. V posledných zápasoch vo finále okresného kola dokázali popracovať aj na tejto stránke, čo sa bez pochýb prejavilo na jednoznačných dominantných víťazstvách v skupinách ako aj vo finálovom okresnom kole. Veríme, že dokážu tieto výkony zopakovať aj v  krajskom kole v Detve, ktoré sa odohrá 26. 3. 2020 a budú reprezentovať školu aj na celoslovenskej úrovni.

 Školu v okresnom kole reprezentovali : Matúch, Dvorský, Kapustík, Míšek, Políček, Surma, Koreň, Výboh  pod vedením Mgr. Tomáša Trudiča, PhD.

 

VÝSLEDKY NAŠEJ ŠKOLY Z FINÁLE OKRESNÉHO KOLA :

SOŠ IT vs. Spojená škola, Školská 7      8 : 2

SOŠ IT vs. Obchodná akadémia            17 : 0

SOŠ IT vs Spojená športová škola         7 : 2

VÝSLEDKY NAŠEJ ŠKOLY V SKUPINE :

SOŠ IT vs. Gymnázium A. Sládkoviča    7 : 2

SOŠ IT vs. SOŠ HSO Školská 5                 8 : 1

Konečné poradie v okresnom kole vo florbale z 28. 1. a z 30. 1. 2020 v Banskej Bystrici, postúpili prvé dve družstvá :       

   
 

1.

SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

2.

Spoj. škola Školská 7, B. Bystrica

Bez poradia

Banská Bystrica

 

-

SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Gym. J. G Tajovského, J. G. Tajovského 25, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Ev. gym., Skuteckého 5, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Gym. A. Sládkoviča, J.A Komenského 18, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Kat. gym. Š. Moysesa, Hurbanova 9, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

OA, J. G. Tajovského 25, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

SOŠ HSO, Školská 5, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

SOŠ Pod Bánošom 80, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

SZŠ, J. G. Tajovského 24, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Spojená športová škola. Trieda SNP 54, B. Bystrica

Banská Bystrica

Autor: Mgr. Tomáš Trudič, PhD.

 

Žiaci II. E triedy odboru klientsky manažér pošty sa v rámci odborného výcviku zúčastnili exkurzie v Hlavnom spracovateľskom stredisku vo Zvolene. Exkurziou nás sprevádzala  Ing. Zuzana Balková, ktorá nám sprostredkovala všetky informácie týkajúce sa spracovania zásielok v Hlavnom spracovateľskom stredisku.

HSS – zabezpečujú spracovanie zásielok pre dodávacie pošty  pridelené do ich pôsobnosti a zabezpečujú prepravu v styku s pridelenými oblastnými spracovateľskými strediskami (OSS) a ostatnými HSS. 

Žiaci mohli vidieť  automatizované triediace linky, ktoré umožňujú skrátiť dodaciu lehotu zásielok. Na HSS vo Zvolene začala fungovať nová balíková triediaca linka.  Je to automatizované  zariadenie plné moderných technológií, ktoré pomáha s presným triedením balíkových zásielok pre doručenie koncovému adresátovi. Aby mohli byť balíky správne roztriedené, sú označené čiarovým kódom, ktorý sa skenuje priamo počas ich cesty na linke.  Balík pri tomto skenovaní len prechádza cez skenovací tunel. Používa sa päť kamier, ktoré snímajú čiarové kódy. To znamená, že oskenuje balík zhora, z bokov, spredu aj zozadu. Preskenovaný balík je na výklopnej plošine vedený do príslušného sklzu, po oboch stranách triediaceho pásu ich môže byť rozmiestnených aj niekoľko desiatok. Každý zo sklzov pritom reprezentuje spádovú oblasť, do ktorej má byť príslušný balík doručený. Sklzy končia na prízemí, kde operátori vkladajú balíky do prepravných vozíkov. Tie sa označia identifikačným lístkom vytlačeným na tlačiarni, aby bolo jasné, kam tieto balíky smerujú. Žiaci si mohli vyskúšať odobrať balík zo sklzu a naložiť do kontajnera, ďalej videli spracovanie zásielok dovezených poštovými kurzami z jednotlivých OSS, triedenie listových zásielok na automatickej triediacej linke, ale aj ručne, vyskúšali si aj viazanie zásielok do zväzkov.

Prostredníctvom exkurzie sa žiaci oboznámili s najnovšími modernými technológiami, ktoré sa využívajú v poštovej preprave zásielok, umožňujú výrazne zrýchliť a zjednodušiť proces triedenia  listov a balíkov, aby mohli byť úspešne doručené adresátovi.

     

Autorka  a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné i teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.  Podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autori potom prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Školské kolo tejto súťaže sa na našej škole organizuje už tradične niekoľko desaťročí a každý rok sa do SOČ zapája čoraz viac žiakov. Ani tento už 42. ročník súťaže nebol výnimkou. Prihlásených bolo až 16 prác, ktoré boli zaradené do 6 kategórií. Pred hodnotiacu komisiu, ktorej predsedal Mgr. Ján Hôrecký a tvorili ju členovia Ing. Karolína Hukelová, Ing. Monika Maruškinová, Mgr. art. Lukáš Sihelský a Ján Kasan nakoniec predstúpili žiaci s trinástimi prácami. V stredu,  5. 2. 2020, o ôsmej hodine ráno ich privítal a veľa šťastia pri prezentácii prác im poprial riaditeľ školy Ing. Štefan Balogh.  Potom sa už z úst predsedu hodnotiacej komisie dozvedeli pravidlá súťaže a mohlo sa začať. Ako prvá predstúpila k prezentácii svojej práce Alexandra Horváthová zo IV. E s Propagáciou divadla Paravany a aj pán riaditeľ skonštatoval, že latku položila príliš vysoko. No ani ostatní  súťažiaci za ňou nezaostávali a komisia mohla len skonštatovať, že tak ako po iné roky boli práce pripravené zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni.

Členovia komisie posúdili nielen odbornú a obsahovú úroveň každej práce, ale aj použitie argumentácie a dôkazov, formálnu stránku a úroveň spracovania dokumentácie, používanie odbornej terminológie, využitie práce a samotnú prezentáciu a obhajobu. Okrem toho poskytli súťažiacim aj mnoho užitočných rád a usmernení, ktoré budú môcť využiť pri obhajobe práce v krajskom kole, resp. pri prezentácií akýchkoľvek svojich projektov v budúcnosti. 

O 12:00 hod. sa všetci súťažiaci dozvedeli výsledky a žiaci, ktorí sa so svojimi prácami umiestnili na prvom, druhom alebo treťom mieste, si okrem diplomu odniesli aj peňažné poukazy na nákup produktov v predajni Decathlon v hodnote 10, 15 alebo 20 €.

V súťažnom odbore  č. 15 ekonomika a riadenie sa z víťazstva mohla tešiť Alexandra Horváthová so svojou prácou Propagácia divadla Paravany, druhé miesto v tomto odbore získala práca Tatiany Vozárovej z II. E s názvom BRICS a na treťom mieste skončili so svojím podnikateľským plánom na letný tábor Simona Šálková a Nikola Kánová z III. E.

V ostatných odboroch prvenstvo získali žiaci Matúš Néma, Damián Tomašovič a  Martin Ondrejka  zo IV. B triedy, ktorí súťažili v odbore č. 16 so svojou prácou Video hry, na druhom mieste sa umiestnila súťažná práca Smart Home v odbore 12, s ktorou sa do súťaže prihlásili žiaci IV. D Peter Škrabák a Martin Wagner. Tretie miesto získal Marián Polonec z III. B s prácou  v odbor č. 11  Rezervačný systém Internátu SOŠ IT.

Všetkým tým, ktorí postupujú do krajského kola súťaže SOČ, prajeme, aby boli rovnako úspešní ako v školskom kole a budeme sa tešiť, ak sa im podarí postúpiť aj do celoslovenského kola.

A čo dáva účasť v súťaži SOČ samotným súťažiacim? To nám prezradila jedna z nich, víťazka v odbore č. 15  Alexandra Horváthová: Som štvrtáčka a o študijné povinnosti v tomto ročníku nie je núdza. Napriek tomu som si však ani tento ročník SOČ-ky nemohla nechať ujsť. Musím sama za seba povedať, že zodpovednosť, ktorá leží na mojich pleciach počas obhajovania práce, mi prináša dávku zdravého adrenalínu a úprimnej radosti. Cítim sa vtedy „vo svojom živle“. Inak to nebolo ani tento rok, keď zborovňu našej školy napĺňala tréma súťažiacich a očakávania pedagógov. V príjemnej súťažnej atmosfére bolo prezentovanie práce slasťou. Pokojne by som rozprávala aj dlhšie, keby mi to  časomiera dovolila. Hoci som nemala možnosť vidieť všetky práce spolužiakov, tie ktoré som videla ma mimoriadne zaujali. Najmä práca chlapcov zo IV. B. Som nadšená, že môj projekt na tému Propagácia ochotníckeho divadelného súboru zaujal odbornú komisiu natoľko, že jej udelili 1. miesto. Teším sa na krajské kolo!“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a Ján Kasan 

 

piatok, 14 február 2020 12:19

Navštívili sme spoločnosť 02

Keď sme v školskom roku 2010/2011 začali pripravovať žiakov v študijnom odbore pracovník marketingu mobilného operátora, našou snahou bolo nadviazať spoluprácu a vytvoriť podmienky pre praktické vyučovanie žiakov práve v spoločnostiach mobilných operátorov Telekom, Orange a 02. A už desaťročie majú žiaci možnosť získavať praktické zručnosti nielen v spoločnosti Telekom a Orange, ale počas posledných rokov aj v 4ke. A práve sa nám podarilo nadviazať spoluprácu aj so spoločnosťou 02.

Prví, ktorí túto spoločnosť navštívili, boli prváci. V piatok 7. februára 2020 sme sa preto vybrali do Europa SC Banská Bystrica, kde táto spoločnosť sídli. Po príchode sa nás ujala Veronika Kisová, ktorá pricestovala až Bratislavy a venovala sa nám celé dopoludnie. Výťahom sme sa vyviezli na devätnáste poschodie, kde nás ohromil prekrásny výhľad na Banskú Bystricu so zasneženou panorámou Nízkych Tatier v pozadí. Nemenej impozantná bola aj zasadacia miestnosť, kde nás privítal zamestnanec 02 Tomáš Mišáni, ktorý  následne žiakom prezentoval činnosti všetkých oddelení 02, ktoré sa nachádzajú práve v Banskej Bystrici.

Žiaci sa tak mali možnosť dozvedieť, že spoločnosť zamestnáva viac ako 600 zamestnancov, ktorí v priebehu roka vybavia 612 018 hovorov, napíšu 83 100 príspevkov na sociálne siete, 151 931 chatov a  odpovedajú na 55 770 mailov. Porozprával im aj o bežnom pracovnom dni asistenta zákazníckej linky a pridal aj niekoľko kurióznych požiadaviek zákazníkov 02. Snáď najúsmevnejšia bola otázka na pracovníčku zákazníckej linky, kde sa klient pýtal, ako dlho má variť vajce.

Potom už nasledovala prehliadka call centra, kde mali žiaci možnosť vidieť zamestnancov v plnom pracovnom nasadení. Dozvedeli sa aj o benefitoch, ktoré spoločnosť svojim zamestnancom poskytuje a navštívili aj relaxačnú miestnosť, kde ich hneď zaujal stolný futbal. Pri prechode cez kuchynku sa dozvedeli, že spoločnosť 02 každý pondelok a stredu pripravuje pre zamestnancov ovocné raňajky.

Naša exkurzia končila v špecializovanej predajni 02 na prízemí, kde na nás už čakal vedúci Tomáš Gábor. Tu sa žiaci dozvedeli o aktuálnej ponuke služieb a mali tiež možnosť vidieť zamestnancov pri vybavovaní klientov.

Rozlúčka s Veronikou Kisovou končila prísľubom, že v spolupráci budeme aj naďalej pokračovať a najbližšia exkurzia čaká štvrtákov.

O tom, že prváci boli touto návštevou nadšení, svedčia aj ich vyjadrenia: „Skôr ako sa nás na recepcii ujala veľmi príjemná pani Kisová, nás ohromila nádherná a moderná miniatúra ESC. Potom sme sa už premiestnili výťahom na jedno z najvyšších poschodí, na ktorom nás netrpezlivo očakával vedúci tímu Tomáš Mišáni, ktorý nás usadil a na  stoličkách si každý z nás našiel darček od 02. Ďalšia vec, ktorou sme boli milo uchvátení, bol prekrásny výhľad na Banskú Bystricu, ktorú  sme mali ako na dlani. Pán Mišáni nám porozprával aj vtipné príbehy, ktoré sa stali zamestnancom počas bežného dňa. Ak príhoda bola veľmi vtipná a zamestnanec sa musel tiež smiať, mohol stlačiť  tlačidlo Mute, aby ho  zákazníci nepočuli. Po odprezentovaní tejto zaujímavej a poučnej prezentácie sme sa spoločne premiestnili do call centra, kde sme naživo videli, ako zamestnanci pracujú. Vedľajšia miestnosť bola zameraná na relax a oddych zamestnancov. Mali tam malú kuchynku, televíziu a rôzne konzoly. Toto všetko slúži aj na to, aby sa dokázali ukľudniť, ak nastane nepríjemná situácia so zákazníkom. Boli sme príjemne prekvapení tým, čo sme mohli zažiť a vidieť. Pozitívne na tejto exkurzii bolo to, že viacerí z nás si predstavili možnosť pracovať tam v budúcnosti. Dúfame, že sme sa nevideli poslednýkrát,“ vyjadrili sa v mene celej triedy  Bianka Sanitrová, Stanislava Staníková a Kamila Revajová.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Kristína Motyková, I. E

„Colný úrad na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici je colná hraničná pobočka, ktorá v rámci svojich kompetencií rieši dohľad nad dodržiavaním colnej legislatívy a predpisov, a to tak pri vývoze, ako aj pri dovoze tovaru alebo komodít. V rámci svojho územného pôsobenia realizuje úrad kontrolu a úkony vo veciach cla ako aj spotrebných daní, vymeriava, vyberá a eviduje clo a počas úradných hodín je k dispozícii pre subjekty a verejnosť, ktorých činnosť v rámci colnej legislatívy spadá do kompetencií colného úradu. Pobočka pôsobí v rámci Finančnej správy ako samostatná organizačná jednotka s príslušnými právami a povinnosťami.“

A prečo sme sa rozhodli zrealizovať exkurziu práve na tomto úrade? Dôvodom bolo,  aby sme sa dozvedeli ešte viac o ochranných známkach, patentoch a tiež o výrobkoch, ktoré sú falšované. Ale hlavne sme si doplnili vedomosti a zručnosti z tejto oblasti, ktoré sme získali počas predchádzajúcich návštev Úradu priemyselného vlastníctva SR a Colnej správy.

Na colno-deklaračnom oddelení sme sa dozvedeli, že celý proces prebieha tak, že zásielky prídu z Pošty Bratislava 022 a colníci tieto zásielky preberajú. Tie zásielky, ktoré sa im zdajú podozrivé, preveria pomocou röntgenu. Vďaka röntgenu zistia, čo sa v balíčku nachádza. A na túto časť exkurzie sme sa všetci tešili najviac. Tovar kontrolujú aj fyzicky a dokážu zistiť, o aký materiál ide a na základe toho určia, či je výrobok bezpečný pre naše zdravie.

Dohliadajú aj na to, či sú výrobky v súlade s duševnými právami – či sú výrobky pravé. Ak zistia, že výrobok pravý nie je, musí byť zničený. Pán colník nám ako príklad falošného výrobku, ktorý zadržali, ukázal ovládač na playstation a tlmič výfuku. Stávajú sa však aj prípady, že objednávateľ zásielky nesúhlasí so zničením tovaru a v tom prípade sa to už rieši na súde. Ak žiadateľ informuje o tom, že tovar môže byť falzifikát, musia to preveriť.

Ako ďalší príklad často falšovaných výrobkov nám pán colník uviedol detské stavebnice Lego, ktoré sme si mohli prezrieť spolu s topánkami, ktoré boli tiež falzifikát. Medzi často falšované výrobky patrí aj bižutéria, pri ktorej istý čas sledovali hodnoty olova. Preverujú tiež aj parfumy, či sa v nich nenachádzajú škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť naše zdravie. Preverujú aj lieky a najčastejším falzifikátom zvyknú byť tabletky na chudnutie, ktoré sú často vyrábané z chránených druhov rastlín. Falšované často bývajú aj módne doplnky a pri nich nám pán colník ukázal kabelku od značky Louis Vuitton, ktorá bola tiež falzifikát.

Na záver môžem dodať, že to bola opäť jedna z tých exkurzií, ktoré nám rozšírili obzor v oblasti patentov, ochranných známok, falzifikátov, ale hlavne sme pochopili, že hlavná úloha colného úradu nie je udeľovať pokuty, ale v prvom rade sú tu preto, aby spotrebiteľov chránili pred falošnými výrobkami, ktoré vo veľa prípadoch môžu poškodiť ich zdravie.

 

Autorka: Tatiana Vozárová, II. E

Foto: Juraj Kubiš, II. E

 

pondelok, 10 február 2020 14:44

Mladá krv – exkurzia Bratislava

Ku koncu kalendárneho roka vždy prebieha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave prieskum študentských prác pre verejnosť. Výtvory adeptov rôznych druhov umenia môžu návštevníci vidieť priamo v budovách školy. Majú tak možnosť priblížiť sa najnovším výtvarným trendom a experimentom i vysokoškolskému prostrediu. Dvadsiati žiaci našej školy sa v rámci exkurzie zúčastnili prehliadky na katedrách vizuálnej komunikácie, ktorá vzdeláva v oblasti grafického dizajnu, typografie a vizuálnych médií, fotografie, intermédií, transport dizajnu a produktového dizajnu, ale aj architektúry. V tvorivom prostredí mali možnosť načerpať inšpiráciu.  Prípadní záujemcovia o ďalšie štúdium na takomto type školy si tiež mohli vytvoriť  predstavu, čo ich čaká na prijímacích pohovoroch alebo počas štúdia. V každom ateliéri boli prítomní študenti, ktorí ochotne bližšie komentovali kontext vzniku prác  i samotné práce. Môžeme konštatovať, že exkurzia bola pre žiakov prínosom, ako vyplýva aj z ich komentárov. V blízkej budúcnosti plánujeme exkurziu do Brna, na tamojšiu Fakultu výtvarných umění a tiež návštevu galérií. Všetkým účastníkom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné akcie.

Autorka príspevku: Mgr. art. Marianna Mlynárčiková, ArtD.

 

pondelok, 10 február 2020 14:42

Redizajn plagátu

Odbor grafik digitálnych médií vychováva budúcich odborníkov v oblasti grafického dizajnu. Byť dobrým grafikom však predpokladá nielen znalosť počítačových programov, ale predovšetkým kreatívny prístup k zadaniam. Tvorivosť žiakov je počas štúdia rozvíjaná na vyučovacích hodinách, ale aj rozličnými aktivitami mimo školy. Naši žiaci mali možnosť získať výbornú skúsenosť na workshope Redizajn plagátu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Viedol ho Mgr. art. Braňo Matis, jeden z popredných slovenských dizajnérov strednej generácie. V súčasnosti je domovským dizajnérom SNG, pre ktorú vytvára vizuálne identity výstav.  Témou workshopu bol butterfly effect. Žiaci najprv v s lektorom, formou brainstormingu, diskutovali o tom, čo vnímajú ako ekologicky závažné ( fast fashion, potravinársky priemysel, či jednoducho vzťah k okoliu prejavený tým, že odhodíme na zem lístok alebo obal...). Zadanie potom znelo použiť  staré plagáty a reagovať na vybranú tému.  Výstup mal paradoxne byť 3D, niečo ako chodiaci plagát. Takto chcel lektor ukázať, ako je možné vyjadriť osobný postoj akčnými a aktivizačnými formami bez finančných nákladov. Čiže žiaci mali manipulovať s papierom tak, aby výsledok mohli nejakým spôsobom umiestniť na seba. Kreácie fotografoval profesionálny fotograf. Za krátku dobu vznikli zaujímavé výtvarné realizácie prvotných myšlienok. Žiaci v tvorivej atmosfére zažili metódy, ako pristupovať ku grafickej tvorbe, aby bola autentická a nielen, ako sa s tým častokrát stretávame, inšpirovaná dizajnom z  internetových portálov.

Autorka textu: Mgr. art.  Marianna Mlynárčiková, ArtD.

 

streda, 05 február 2020 10:38

Návšteva poštového múzea

Každý rok navštevujú žiaci 1. ročníka,  odbor KMP, Poštové múzeum v Banskej Bystrici, ktoré sídli v budove Slovenskej pošty, a. s. Múzeum uchováva a zhromažďuje predmety muzeálnej hodnoty dokumentujúce históriu vývoja poštovníctva a dopravy správ.                                                          

Cieľom exkurzie je spoznať históriu poštovníctva prostredníctvom zbierkových predmetov,  ktoré sa používali na poštách v minulosti.                                                                                                                                

Stála expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“ ponúka pohľad na dejiny pošty a poštovníctva a na tvorbu poštových známok na území dnešného Slovenska. Žiaci mohli vidieť aj predmety osobnej výbavy poštmajstrov a poštových doručovateľov (rovnošaty, brašne, trúbky, mapy, obrazy, fotografie, atď.). Zoznámili sa s rôznymi typmi denných, úradných, služobných, okresných, vlakových, príležitostných pečiatok. V druhej časti, ktorú tvorí známková tvorba,  si pozreli všetky známky, ich originálne výtvarné návrhy a rytiny.  V rámci krátkodobých výstav si žiaci mali možnosť  pozrieť  výstavu „Tri podoby M. R. Štefánika“. Návštevou múzea Slovenskej pošty  si žiaci upevnili učivo Vznik a vývoj pošty.

Autorka a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

Strana 10 z 47
Dnes je
06.02.2023
a meniny má Dorota
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.